KPI voorbeelden

Tegenwoordig zijn veel processen van bedrijven digitaal, hierdoor kunnen resultaten en processen gemakkelijk worden gemonitord. Hier komen Key Performance Indicators (KPI’s) om de hoek kijken, die fungeren als kompas om de richting van een bedrijf te bepalen en te beoordelen of het op schema ligt om zijn doelen te bereiken. In dit blog zullen we de waarde van KPI’s verkennen, en aan de hand van eerder besproken blogs en voorbeelden, de betekenis van zes belangrijke KPI’s onderzoeken. We zullen ook zes KPI voorbeelden bespreken die het beste passen bij specifieke bedrijfsomgevingen en hoe professionele diensten zoals die van SFAA kunnen helpen bij het kiezen en implementeren van effectieve KPI’s.

Wat zijn KPI’s?

Een Key Performance Indicator, kortweg KPI, is een meetbare waarde die de prestaties van een organisatie, team of individu in relatie tot strategische doelen en doelstellingen weergeeft. KPI’s worden gebruikt om de voortgang te beoordelen en het succes van verschillende aspecten van een bedrijf te meten. Deze meetbare indicatoren helpen leiders en managers om inzicht te krijgen in hoe effectief hun activiteiten en processen zijn en waar er ruimte is voor verbetering. KPI’s variëren afhankelijk van de industrie, doelen en strategische focus van een organisatie, en spelen een cruciale rol bij het nemen van data-gestuurde beslissingen en het stimuleren van continue groei en optimalisatie.

Waarom zijn KPI’s belangrijk?

Meten is weten, dit geldt nu meer dan ooit. Doordat steeds meer bedrijfsprocessen digitaal zijn is het meten en analyseren van de data steeds makkelijker. De KPI’s dienen als meetbare en kwantificeerbare indicatoren van hoe goed een organisatie presteert in het bereiken van zijn strategische doelen. Ze bieden helderheid en inzicht in de voortgang en het succes van diverse bedrijfsaspecten. KPI’s stellen leiders in staat om data-gedreven beslissingen te nemen en om tijdig te reageren op afwijkingen van geplande prestaties. Of het nu gaat om efficiëntieverbetering, kostenbeheersing, klanttevredenheid of groeistrategieën, KPI’s zorgen voor meetbare resultaten die de weg wijzen naar betere bedrijfsresultaten. Zo kun je de doelen van je onderneming gemakkelijk opdelen in meetbare stukjes. 

6 belangrijke KPI voorbeelden 

Deze zes voorbeelden van KPI’s zijn relevant voor organisaties die te maken hebben met factuurverwerking en financiële processen.

  1. Bruto Marge: De bruto marge is het verschil tussen de totale omzet en de directe kosten van de verkochte goederen of diensten. Deze KPI is essentieel omdat het aangeeft hoe winstgevend de kernactiviteiten van de onderneming zijn. Het helpt bij het beoordelen van de prijszetting, kostenbeheersing en winstgevendheid, wat cruciaal is voor het voortbestaan en de groei van een MKB-bedrijf.
  2. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization): Oftewel: winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen. Het is belangrijk omdat het de operationele prestaties van een onderneming meet en aangeeft of het in staat is om voldoende cashflow te genereren om zijn schulden te dekken en te investeren in groei.
  3. Aantal dagen debiteuren openstaand: Voor organisaties die factuurverwerking beheren, is dit cruciaal omdat het de tijd weergeeft die nodig is om betalingen te ontvangen. Een kortere periode betekent een betere cashflow en minder behoefte aan financiering om openstaande facturen te dekken.
  4. Aantal dagen crediteuren openstaand: Dit is relevant omdat het aangeeft hoeveel tijd beschikbaar is om leveranciers te betalen. Een goed beheer van crediteuren termijnen kan de liquiditeit verbeteren en financiële middelen vrijmaken voor andere investeringen.
  5. Percentage personeelskosten van totale kosten onderneming: Voor organisaties die factuurverwerking uitvoeren, zijn personeelskosten van belang omdat ze de totale kostenstructuur beïnvloeden. Efficiënt personeelsbeheer kan helpen bij het verminderen van de kosten en het vrijmaken van financiële middelen voor procesverbeteringen. 
  6. Gemiddelde levertijd: Dit verwijst naar de tijd die het kost om de dienst te leveren aan de klant. Een kortere levertijd kan leiden tot tevreden klanten, verbeterde concurrentiepositie, snellere factuurverwerking en betere cashflowbeheer. Het is van belang voor klanttevredenheid en operationele efficiëntie.

Klik hier voor meer voorbeelden.

Hoe gebruik je de KPI’s om te verbeteren?

Nadat je de KPI’s hebt toegevoegd aan je KPI dashboard, is het belangrijk om deze gegevens daadwerkelijk te gebruiken om je bedrijfsvoering te optimaliseren. Hiermee kun je namelijk gericht werken aan het verbeteren van je KPI’s. Stel dat je altijd de factuur naar de klant stuurt op het moment van het plaatsen van de bestelling en je merkt in het KPI-dashboard dat het aantal dagen dat debiteuren openstaan is toegenomen van 9 dagen naar 14 dagen over een periode van 4 maanden. Daarnaast zie je dat je gemiddelde levertijd in dezelfde periode met 3 dagen is gestegen, dan kun je je voorstellen dat dit de betaling van de klant beïnvloedt. Een oplossing kan dan het verbeteren van je levertijd zijn. 

Als je vervolgens kunt meten dat in de daaropvolgende maanden de gemiddelde levertijd afneemt door verbeteringen in je bedrijfsprocessen, kun je gericht nagaan welke effecten dit heeft op je onderneming. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook invloed hebben op het aantal dagen dat debiteuren hun betaling open laten staan, waardoor je ook je cashflow kunt verbeteren.

De KPI’s bieden in dit geval dus inzicht in de verbeterpunten en de prioriteit van deze verbeterpunten voor het optimaliseren van je onderneming. Zo kun je doelgericht de bedrijfsprocessen (en uiteindelijk de resultaten) van je onderneming verbeteren. 

KPI‘s die kunnen Passen Bij Jouw Onderneming

Het kiezen van de juiste KPI’s is afhankelijk van jouw onderneming. Bijvoorbeeld, als je veel met leveranciers en facturen werkt, zijn KPI’s zoals verwerkingskosten per factuur en betalingstermijnen (zowel inkomend als uitgaand) essentieel. Voor bedrijven die zich richten op kostenoptimalisatie en efficiëntie, kunnen KPI’s zoals het aantal verwerkte facturen per fte en doorlooptijd in dagen van groot belang zijn. Ook kun je verschillende key performance indicators per afdeling in je onderneming opstellen, zo heeft de marketingafdeling andere KPI’s dan de financiële afdeling van je onderneming. 

Kijk bij het kiezen van de KPI’s goed naar belangrijkste aspecten van je onderneming, en deel deze vervolgens op in meetbare stappen. Klanttevredenheid kan je bijvoorbeeld meten door te kijken naar herhaalbestellingen, reviews, cijfer (uit bijvoorbeeld een klantenenquête) en het aantal klachten bij te houden in je KPI dashboard.

Hulp Bij Kiezen KPI’s: SFAA Diensten in Adviesgeven

Het selecteren en implementeren van de juiste KPI’s kan een uitdaging zijn. Hier komen professionele diensten van SFAA van pas. SFAA biedt deskundig advies en begeleiding bij het identificeren van relevante KPI’s voor jouw bedrijf, en helpt bij het opzetten van meetbare doelen om prestaties nauwkeurig te volgen en tijdig aanpassingen te maken. Zo kun je gestructureerd groeien met je onderneming.

Neem contact op!

Heb je vragen over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder bij het behalen van het ultieme belastingvoordeel, groeien van je onderneming of het in kaart brengen van de financiële gezondheid van je onderneming. Ben je geïnteresseerd in de diensten van SFAA of gewoon benieuwd wat wij voor jouw onderneming kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar info@sfaa.nl. Liever direct iemand spreken? Bel dan naar; +31 20 26 10 723.