Aangifte inkomstenbelasting 2022 SFAA

Vanaf 1 maart 2022 kan je de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 indienen. Het is de bedoeling dat de aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst binnen is vóór de datum die in jouw aangiftebrief staat. Welke soorten inkomstenbelasting zijn er? En wat is het belang van het controleren van de aangifte?

Lees het in deze blog!

Wat is inkomstenbelasting en wanneer moet je aangifte doen?

Elk persoon die werkt of een uitkering ontvangt, betaalt inkomstenbelasting. Een bepaald percentage van je inkomsten wordt aan de Belastingdienst afgedragen. Hoeveel er wordt afgedragen is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

Als je een aangiftebrief hebt gekregen waarin staat dat je aangifte inkomstenbelasting moet doen, dan ben je verplicht dit te doen. Het kan ook zijn dat je geen brief hebt gekregen, maar wél aangifte moet doen.

Geldt één van de onderstaande situaties voor jou? Dan moet je misschien nog belasting betalen over je inkomen:

  • Naast je baan heb je een uitkering;
  • Je hebt 2 of meer banen;
  • Je ontvangt naast je AOW een pensioen;
  • Je oefent een zelfstandig beroep uit;
  • Je hebt een eigen bedrijf of onderneming;
  • Je hebt veel vermogen

Soorten inkomstenbelasting

Er zijn drie soorten inkomstenbelasting waar belasting over betaald wordt. Deze drie soorten zijn ‘inkomen uit werk en woning (box 1)’, ‘inkomen uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap (box 2)’ en ‘spaargeld en beleggingen (box 3)’. Van dit inkomen mogen er sommige uitgaven afgetrokken worden (aftrekposten). Ook kan je recht hebben op belastingkortingen (heffingskortingen).

Box 1: werk en woning

In box 1 betaal je belasting over het belastbare inkomen uit werk en woning. Het tarief voor box 1 is een oplopend tarief met 2 schijven. Sinds 1 januari 2022 is het gecombineerd tarief in de 1e schijf 37,07%. Het tarief in de 2e schijf is 49,50%.

Van het inkomen uit box 1 mogen een aantal kosten worden afgetrokken. De belasting wordt berekend over het bedrag dat overblijft. De heffingskortingen worden van het berekende belastingbedrag afgetrokken. Het overgebleven bedrag is de belasting die je betaalt.

Box 2: aanmerkelijk belang

Als je minimaal 5% bezit van aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap, of je hebt dit samen met een fiscale partner (hier later in de blog meer over!), dan heb je inkomen uit aanmerkelijk belang. Over dit inkomen betaal je 26,90% belasting.

Box 3: sparen en beleggen

Over het inkomen uit je vermogen betaal je ook belasting. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (spaargeld en beleggingen) min de schulden. Je hebt ook heffingsvrij vermogen, dit is het deel van het vermogen waar je geen belasting over betaalt. Het heffingsvrije vermogen in 2022 bedraagt €50.650. Met een fiscaal partner bedraagt dit €101.300.

Uitspraak Hoge Raad over box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het geldende stelsel van box 3 in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De Belastingdienst heeft de uitspraak van de Hoge Raad nog niet verwerkt in de aangifte, maar herstellen dit in de definitieve aanslag.

Ons advies is dan ook om gewoon aangifte te doen in maart! Hulp nodig of vragen over de inkomstenbelasting? Neem contact op met SFAA.

Fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap betekent dat je samen aangifte kan doen en inkomsten en aftrekposten gunstig mag verdelen. Je bent bijvoorbeeld fiscaal partner wanneer je getrouwd bent, je een kind hebt of samen eigenaar bent van een woning waarin je beiden woont.

Fiscaal partner zijn kan gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. Ook kan fiscaal partnerschap gevolgen hebben voor de heffingskortingen die je krijgt. Zoals in “box 3: sparen en beleggen” verteld werd, is het heffingsvrije vermogen van fiscale partners 2x zo hoog (€101.300).

Controleren aangifte inkomstenbelasting

Het controleren van je aangifte inkomstenbelasting is heel belangrijk. Bij het foutief indienen kan je geld mislopen en duurt het gehele proces nóg langer dan normaal. Wil je hulp bij het doen van je aangifte of wil je de last helemaal van je schouders laten vallen? Neem dan contact op met SFAA!

Hulp nodig bij de aangifte?

Vind je het invullen van de aangifte moeilijk of heb je er geen tijd voor? Neem contact op met SFAA, wij nemen de lasten van je over en zorgen dat je aangifte correct en op tijd ingediend wordt! SFAA is here to help. Neem contact met ons op via info@sfaa.nl. Liever direct iemand spreken? Bel dan naar +31 20 26 10 723.