oninbare btw
Het is eindelijk weer zo ver!

Het is weer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Voorheen moesten deze festiviteiten voor 1 april afgerond zijn. Maar omdat de Belastingdienst ook wel van een feestje houdt, is de termijn voor het doen van aangifte verlengd tot 1 mei, Joepie!!
In deze blog zullen wij u bijpraten over wat hip en happening is tijdens het feest dat aangifteplicht heet.

Hieronder zullen wij een aantal zaken bespreken waar u wellicht mee te maken heeft bij het indienen van de aangifte. Welke zaken zijn van belang om te weten voor uw aangifte van 2016:

 •  Hypotheekrente- aftrek

  De hypotheekrente- aftrek valt voor veel mensen lager uit in 2016. Een van de oorzaken is dat het belastingtarief is verlaagd van 42% naar 40,4%. Door de verlaging ontvangt u 40,4% terug. Een andere reden is dat voor mensen die belasting betalen in de 52% schijf, de hypotheekrente gemaximeerd is. Vanaf 2014 wordt elk jaar de maximale hypotheekrente- aftrek met 0,5% verminderd. In 2016 is de maximale hypotheekrente- aftrek 50,5%.

 • Oversluitkosten

  Door de historisch lage hypotheekrente, hebben veel mensen hun hypotheek overgesloten of gebruik gemaakt van de zogenoemde rentemiddeling. Bij rentemiddeling wordt de boeterente verdisconteerd in de nieuwe hypotheekrente. Een deel van de gemaakte kosten zijn aftrekbaar, zoals de boeterente, advieskosten eventuele makelaarskosten en notariskosten. Wanneer u de hypotheek heeft overgesloten en een deel van de kosten heeft gefinancierd, dan is dat deel van de hypothecaire lening een box 3 lening. Hiervan is de rente dus niet aftrekbaar. Met andere woorden de kosten zijn wel aftrekbaar, de rente om deze kosten te financieren niet.

 •  Zorgkosten

  De afgelopen jaren is de mogelijkheid tot het aftrekken van zorgkosten behoorlijk versomberd. In 2016 zijn de volgende zorgkosten aftrekbaar: geneeskundige hulp, vervoer, medicijnen (op voorschrift), hulpmiddelen, gezinshulp, dieetkosten (op voorschrift), kleding en beddengoed en reiskosten in verband met regelmatig ziekenbezoek. Alleen specifieke zorgkosten zijn dus aftrekbaar, het verplicht eigen risico en de betaalde premies zijn daarom niet aftrekbaar. De eigen bijdrage is echter in veel gevallen wel aftrekbaar, als de bijdrage betrekking heeft op een van de genoemde zorgkosten.

 • Kadootje van Belastingdienst

  Wist u dat u alleen een te betalen aanslag ontvangt wanneer u meer dan €45,- moet betalen. Hiervan kunt u gebruik maken door de aftrekposten met u fiscaal partner zo te verdelen dat u zo weinig mogelijk belasting betaalt. Hierbij kunt u dus een grens aanhouden van € 45,-. Helaas werkt dit ook andersom, u ontvangt alleen geld terug indien u meer ontvangt dan € 17,-

Naast bovengenoemde aftrekposten kunnen wellicht de onderstaande kosten ook aftrekbaar zijn:

 • Betaalde premies verzekeringen in geval van arbeidsongeschiktheid
 • Betaalde premies indien sprake is van een pensioentekort
 • Betaalde partneralimentatie of de afkoop hiervan
 • Onderhoudsverplichtingen
 • Scholingskosten
 • Verbouwing monumenten pand
 • Kwijtgescholden durfkapitaal
 • Giften

In sommige gevallen zijn uw aftrekposten hoger dan uw inkomen, houdt u er dan rekening mee dat u het deel dat u niet kunt verrekenen, mee mag nemen naar het volgende jaar.
Namens SFAA wensen wij u veel plezier met het indienen van uw aangifte. Bent u op zoek naar hulp bij uw aangifte? Of wilt u meer weten over aftrekposten voor uw aangifte? Klik dan hier of neem vrijblijvend contact met ons op via 020-2610723.