analytsis

Wij ontvangen regelmatig vragen over onzakelijke leningen. Daarom leek het ons handig om een blog te schrijven waarin we antwoord geven op: “Onzakelijke lening, wat moet u weten?”.

Wat is een onzakelijke lening?

Als we het hebben over een onzakelijke lening, dan wordt er gekeken naar de voorwaarden waaronder de lening is verstrekt. Indien er sprake blijkt te zijn van aanwezigheid van risico’s die een willekeurige derde niet zou nemen, is het een onzakelijke lening.

Dit komt vaak voor in gelieerde verhoudingen, bijvoorbeeld tussen een Directeur-grootaandeelhouder (DGA) en de vennootschap. Hierbij kunt u denken aan een DGA die geld leent aan zijn ‘eigen’ bv, of bijvoorbeeld een ouder die geld leent aan de onderneming van zijn kind.

Wat zijn de voorwaarden voor een zakelijke lening?

Een lening is zakelijk indien is voldaan aan de volgende eisen:

  • Schriftelijke overeenkomst
  • Voldoende reële zekerheden
  • Een zakelijk rentepercentage
  • Afspraken over terugbetalingen
  • Of er na de lening nog aan de verplichtingen kan worden voldaan
  • Of de lening ook aan derden zou worden verstrekt met dezelfde voorwaarden en omstandigheden

Indien er sprake is van een onzakelijke lening en de schuldenaar kan de lening niet aflossen, dan mag de schuldeiser een dergelijke lening fiscaal niet in aftrek brengen.

Winstdelende lening

Een winstdelende lening is een lening waarbij de schuldeiser slechts rendement ontvangt zodra de schuldenaar winst maakt. Indien dit onder zakelijke voorwaarden is aangegaan, is er nooit sprake van een onzakelijke lening. Wanneer de lening toch moet worden afgeboekt, kan ook achteraf geen onzakelijkheid worden geconstateerd.

Commanditaire vennootschap

Indien u een geldverstrekker bent, is het wellicht handig om een commanditaire vennootschap (CV) aan te gaan met de schuldenaar. Bij een CV is namelijk altijd sprake van een zakelijke lening. Indien een CV zijn geld niet terugkrijgt, mag hij dit direct als aftrekpost gebruiken. Handig om te weten is dat zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon een commandite kan zijn.

Echter, er is wel een nadeel verbonden aan een CV. Zo dient een CV belasting te betalen over de rente die hij wel ontvangt. Maar gelukkig weegt dit nadeel niet zwaarder dan het grote risico van geen mogelijkheid tot fiscale afwaardering.

De door u opgerichte CV hoeft niet te blijven bestaan. Indien de situatie zich voordoet dat geldverstrekking door u niet meer nodig is, bijvoorbeeld omdat de onderneming genoeg winst genereert, kunt u altijd de CV opheffen en een ‘gewone’ geldlening overeenkomen.

Tot slot

Bij een winstdelende lening en bij het aangaan van een commanditaire vennootschap is een afwaarderingsverlies fiscaal aftrekbaar. De discussie over het onzakelijk zijn van de lening wordt uitgesloten.

Twijfelt u of een lening (on)zakelijk is? Of zou u graag meer informatie of advies hierover willen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een email sturen naar info@sfaa.nl.