Bedrijfsopvolgingsregeling blog

Bedrijfsopvolging is een cruciale fase in het bestaan van een onderneming. Of het nu gaat om het overdragen van het familiebedrijf aan de volgende generatie of het overdragen van een bloeiende onderneming aan andere nieuwe eigenaren, het is een overgang die zorgvuldige planning en aandacht vereist. De bedrijfsopvolgingsregeling kan hier een belangrijke rol in spelen. Het is van cruciaal belang dat je de belastingregels bij bedrijfsovername goed in kaart hebt. In deze blog duiken we dieper in op de belastingregels bij bedrijfsopvolging.

Wat is Bedrijfsopvolging?

Bedrijfsopvolging is het proces waarbij de leiding en eigendom van een onderneming worden overgedragen van de ene persoon of entiteit naar een andere. Dit kan plaatsvinden binnen familiebedrijven, waarbij ouders het stokje aan hun kinderen doorgeven, maar het komt ook voor in situaties waarin ondernemers hun bedrijf verkopen aan derden. De keuzes die tijdens dit proces worden gemaakt, hebben aanzienlijke impact op de toekomst van het bedrijf en de betrokken partijen.

Veranderingen 2024 Bedrijfsopvolgingsregeling

In 2024 zullen opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen, profiteren van een aanzienlijke verlaging van de belastingdruk in vergelijking met het voorgaande jaar. De vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is namelijk aanzienlijk verhoogd, van € 1.205.871 naar € 1.325.253.

De bedrijfsopvolgingsregeling, een regeling binnen de erf- en schenkbelasting, biedt opvolgers aanzienlijke belastingvoordelen. Tot een bepaald bedrag – in 2024 ruim € 1,3 miljoen – is de verkrijging volledig belastingvrij. Boven dit grensbedrag geldt bovendien nog een vrijstelling van 83%. Deze royale vrijstelling in de Successiewet is bedoeld om te voorkomen dat opvolgers direct bij de voortzetting van de onderneming met aanzienlijke belastingverplichtingen worden geconfronteerd. Het bedrag voor de BOR wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld, en dit keer wordt de vrijstelling aanzienlijk verhoogd, met een toevoeging van maar liefst € 119.000. In 2023 was de stijging € 71.000.

Daarnaast geldt er met de ingang van 2024 bovendien een nieuwe regel: opvolgers die een onderneming met verhuurd vastgoed erven of geschonken krijgen, kunnen niet langer gebruikmaken van de BOR. Deze activiteiten worden namelijk nu wettelijk aangemerkt als beleggingsvermogen, en daarvoor geldt de vrijstelling niet.

Belastingregels bij Bedrijfsopvolging: De Sleutel tot Succes

Een grondig begrip van belastingregels is van onschatbare waarde tijdens het proces van bedrijfsopvolging. De belastingdruk kan namelijk aanzienlijk variëren afhankelijk van de gekozen overdrachtsmethode en de toepasbare faciliteiten. Onvoldoende kennis kan leiden tot onverwachte financiële lasten, wat de overdracht bemoeilijkt en de financiële gezondheid van de betrokken partijen kan schaden. Het is daarom van cruciaal belang om professioneel advies in te winnen en een strategie te ontwikkelen die optimaal gebruik maakt van de beschikbare belastingfaciliteiten.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) – Vereenvoudigen van Overdracht

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een belangrijke faciliteit die bedoeld is om de overdracht van familiebedrijven te vergemakkelijken. Deze regeling biedt gedeeltelijke vrijstellingen bij de vererving van ondernemingsvermogen en aandelen. Het doel is om te voorkomen dat hoge belastingen de voortzetting van een bedrijf in gevaar brengen. Onder de BOR kunnen bepaalde activa en aandelen worden vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Hierdoor kan de bedrijfsopvolging met de bedrijfsopvolgingsregeling voordeliger zijn dan zonder hier gebruik van te maken. De BOR wordt jaarlijks door de overheid aangepast en gepubliceerd, check voor de laatste publicatie de website van de belastingdienst, deze blog is gebaseerd op de publicatie van 2023.

Voorwaarden en Vereisten van de Bedrijfsopvolgingsregeling

Om van de bedrijfsopvolgingsregeling te kunnen profiteren, moeten er specifieke voorwaarden worden vervuld. De onderneming moet bij vererving bijvoorbeeld minimaal één jaar in het bezit zijn van de overleden ondernemer, en de verkrijger moet de onderneming nog vijf jaar voortzetten. Er zijn bijvoorbeeld ook beperkingen met betrekking tot de verkoop van aandelen en de voortzetting van de onderneming. Het is van cruciaal belang om aan alle voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Vrijstellingsbedragen en Complexiteiten

De BOR kent vrijstellingen die afhankelijk zijn van de waarde van de onderneming. Deze vrijstellingen zijn echter niet van toepassing op alle situaties. Beleggingsvermogen en holding-bv’s worden anders behandeld en kunnen buiten het bereik van de BOR vallen. Daarnaast kunnen complexe situaties, zoals cumulatief preferente aandelen en vermogensetiketteringsregels, de toepassing van de regeling ingewikkelder maken.

Strategieën en Tips voor Optimale Resultaten

Om de bedrijfsopvolging fiscaal gunstig te laten verlopen, zijn er diverse strategieën die je kunt overwegen. Het is bijvoorbeeld raadzaam om de waardering van de onderneming af te stemmen met de Belastingdienst om geschillen over de waarde te voorkomen. Het storten van privévermogen in de onderneming vóór overlijden kan leiden tot een verhoogde vrijstellingsgrondslag. Het is daarom verstandig om tijdig professioneel advies in te winnen om de beste fiscale strategie met betrekking tot bedrijfsoverdracht te bepalen.

De Impact van de Bedrijfsopvolgingsregeling

Laten we de impact van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verduidelijken aan de hand van twee concrete scenario’s: één waarin de BOR niet wordt toegepast en een ander waarin de BOR zorgvuldig wordt benut.

Scenario 1: Geen BOR Gebruikt

Stel dat familiebedrijf Y een geschatte waarde heeft van €2.500.000 en wordt overgedragen aan de volgende generatie. In het geval dat er geen gebruik wordt gemaakt van de BOR, zou de erfgenaam erfbelasting moeten betalen over de volledige waarde van €2.500.000. Dit zou resulteren in een aanzienlijke belastinglast die het financieel zwaar kan maken voor de erfgenaam om het bedrijf voort te zetten.

Scenario 2: Slim Gebruik van de BOR

Nu bekijken we een scenario waarin de BOR wel zorgvuldig wordt toegepast. In dit geval heeft familiebedrijf Z dezelfde geschatte waarde van €2.500.000. Dankzij de BOR kan echter een groot deel van de belastingdruk worden verminderd.

Met de BOR kan bijvoorbeeld € 1.325.253 van de ondernemingswaarde volledig belastingvrij worden overgedragen. Voor het resterende bedrag van €1.174.747 geldt, onder omstandigheden, een gedeeltelijke vrijstelling van 83%. Hierdoor wordt de belastingdruk aanzienlijk verminderd. Door strategisch gebruik te maken van de BOR kan de erfgenaam dus een substantieel bedrag besparen en het bedrijf met meer financiële slagkracht voortzetten.

In 2023 was de vrijstelling € 1.205.871. Dit betekende dat je voor dezelfde geschatte waarde van €2.500.000, een gedeeltelijke vrijstelling van 83% gold over €1.294.129. Dit betekent dat in 2024 €119.382 extra volledig vrijgesteld wordt van belasting.

Conclusie: Een Erfenis van Succes

Bedrijfsopvolging is een complex proces dat zowel zakelijke als fiscale aspecten omvat. Een goed begrip van belastingregels is van vitaal belang om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en onaangename verrassingen te voorkomen. Door de bedrijfsopvolgingsregeling te begrijpen en strategieën te implementeren die de fiscale impact minimaliseren, kun je met vertrouwen en succes de toekomst van je onderneming veiligstellen. SFAA heeft ervaring met de wet- en regelgeving bij bedrijfsovername, en het behalen van het ultieme belastingvoordeel.

Voor deskundig advies en begeleiding bij bedrijfsopvolging en de bijbehorende belastingregels, staan de experts van SFAA klaar om je te assisteren. Neem gerust contact op en plan vandaag nog een afspraak voor een succesvolle toekomst van jouw onderneming. Wil je direct iemand spreken? Bel dan naar (+31 20 26 10 723).