voorbeeld
Bedrijfsvorm en belastingregimes, kiezen tussen de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? SFAA zocht het uit!

U moet een bedrijfsvorm kiezen, er wordt nog regelmatig beweerd dat de besloten vennootschap interessanter is bij hogere winsten dan een ondernemer die voor de inkomstenbelasting gekwalificeerd wordt. Maar is dat ook zo?

Als ondernemer die voor de inkomstenbelasting wordt gekwalificeerd heeft u namelijk recht op ondernemersaftrekposten zoals:

  • zelfstandigenaftrek
  • startersaftrek

Verder heeft u als ondernemer ook recht op de aftrekpost Mkb-winstvrijstelling.

Zelfstandigenaftrek

Inmiddels al heel wat jaren is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag dat niet eens wordt geïndexeerd. Net als in 2015 bedraagt het bedrag van deze aftrekpost in 2016: € 7.280. Ook de systematiek blijft hetzelfde: het bedrag wordt in mindering gebracht op de winst. Iemand heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij als ondernemer voor de inkomstenbelasting kwantificeert. Hier wordt gekeken naar bijvoorbeeld of de onderneming winst maakt? Hoe zelfstandig de onderneming is? Hoeveel tijd steek je in de onderneming? Wie zijn de opdrachtgevers? Voldoe je aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar?

Startersaftrek

Een startende ondernemer heeft in beginsel recht op een verhoogde zelfstandigenaftrek, als hij of zij in de voorgaande vijf jaar minimaal een jaar géén ondernemer was én in de afgelopen vijf jaar niet meer dan tweemaal gebruik heeft gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat een startende ondernemer maximaal drie jaar van deze regeling gebruik mag maken. De startersaftrek bedraagt € 2.123 per jaar.

Mkb-vrijstelling

De mkb-vrijstelling is een aftrekpost op de winst. In tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek is de mkb-vrijstelling geen vast bedrag maar een percentage van 14 procent. Bijvoorbeeld van een winst van € 100.000 minus ondernemersaftrekposten (van € 9.403) minus de mkb-vrijstelling (van € 12.684) zou je op een belastbaar bedrag uitkomen van € 77.913.

Is de bv interessanter?

Om u te helpen hebben wij een rekensom gemaakt. Neem nu bijvoorbeeld een winst als starter van € 100.000 in de IB-sfeer en als besloten vennootschap.

voorbeeld

In de berekening van de besloten vennootschap zijn wij uitgegaan van een salaris voor DGA van € 44.000 op jaarbasis. Verder hebben wij geen rekening gehouden met de heffingskortingen. Ook moet u rekening houden met zogenaamde opstartkosten zoals notariskosten bij een besloten vennootschap van ongeveer +/- € 2.000. Het totaal aan te betalen belasting is voor de ondernemer in de IB-sfeer € 31.960 en voor de besloten vennootschap € 39.373 en dat is een aanzienlijk verschil.

Meer informatie over welke bedrijfsvorm voor u interessant is?

Wilt u meer weten welke bedrijfsvorm bij u past, of heeft u andere vragen over ondernemen? Neem dan gerust contact met ons op! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

 

Welke bedrijfsvorm past het best bij u?