pop boek

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer 10 dagen oud. Tijd om alvast uw financiële gegevens van het afgelopen jaar te verzamelen en uw IB-aangifte voor 2013 te (laten) doen.

Om u niet te veel tijd kwijt te laten zijn met het uitzoeken welke documenten u hiervoor moet gebruiken, hebben wij hieronder een lijst voor u samengesteld. Op deze manier kunt u zelf de onderbouwing van uw aangifte aanleggen of direct de juiste gegevens aanleveren bij uw belasting adviseur of kennis die uw aangifte zal gaan invullen.

Benodigde gegevens:

 • Gezinssamenstelling en informatie over de individuele personen (o.a. naam, geboortedatum, burgerlijke staat, burgerservicenummer)
 • Als uw partner ook inkomen geniet, moet hij/zij ook haar gegevens meesturen
 • Digid inlogcode(s)
 • Voor ondernemers: uw persoonlijke ondernemersnummer dat begint met NL00…. deze is nodig om op het beveiligde gedeelte van de belastingdienst te kunnen komen en uw winst uit onderneming door te kunnen geven. Zonder dit nummer (uiteraard met wachtwoord) is het onmogelijk om IB-aangifte te doen.
 • Jaaropgave(s) loon / uitkeringen (pensioen, lijfrente, AOW, WAO, alimentatie, ed.)
 • Opgave winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden
 • Begin en eindstand van uw bankrekening(en)
 • Jaaropgave hypotheek (betaalde rente en totale hypothecaire schuld)
 • WOZ waarde van uw huis (beschikking gemeente)
 • Bij aan- en/of verkoop van een huis alle gemaakte kosten, koopakte, hypotheekakte en rekeningen notaris
 • Buitengewone lasten zoals niet vergoede begrafeniskosten en niet vergoede zorgkosten (medicijnen, bril, lenzen, ed.)
 • Betaalde zorgpremie (verdeeld in basis en aanvullende premie)
 • Studiekosten
 • Gedane giften
 • Ontvangen schenkingen
 • Deelname levensloopregeling
 • Betaalde premie lijfrente
 • Betaalde alimentatie voor kind en/of ex-partner (graag uitsplitsen)
 • Eventuele gegevens auto van de zaak
 • Of u met het openbaar vervoer naar het werk reist en het werk is meer dan 10 km van uw woonadres.
 • Een eventuele ontvangen voorlopige aanslag (voorlopige teruggaaf)
 • Reeds ontvangen belastingtoeslagen (zorg-, huur- kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)
 • Overige financiële lasten of baten welke mogelijk betrekking hebben op de belastingaangifte

Het is belangrijk dat u de gegevens verstrekt van alle aftrekposten waar u denkt recht op te hebben, de belastingdienst biedt namelijk bepaalde aftrekposten die u kunt aftrekken van uw inkomen en waardoor de hoogte van het bedrag waarover u belasting betaald dus lager wordt. U kunt zichzelf voorbereiden door te klikken op deze link. De website van de belastingdienst laat namelijk precies zien waar u recht op heeft of dit ook voor uw situatie geldt, weet uw belastingadviseur.

Uiteraard doet SFAA graag uw IB-aangifte. Vul dan ons contactformulier in met als onderwerp “IB-aangifte”.

Schermafbeelding-2013-12-28-om-11.37.42