Vergadertafel vereninging

Belangrijk nieuws voor bestuurders van stichtingen of verenigingen. Zet je je namelijk in voor een vereniging of stichting dan moet je letten op het volgende: Vanaf 1 juli aanstaande zal er een wijziging in de wet plaatsvinden waardoor je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent.

Wat verandert er?

Op 1 juli zullen de regels genoteerd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen veranderen. De veranderingen in de regels moeten zorgen voor een professionalisering in de besturen van stichtingen en verenigingen. Op deze manier wordt onverantwoordelijk bestuur, zowel financieel als op andere vlakken (denk aan het misbruik maken van posities of zelfverrijking) steeds meer uitgesloten.

Om deze professionalisering te kunnen waarborgen moeten dus een aantal aanpassingen in de wet worden gemaakt, de meest opvallende verandering in de wet is de verandering in de aansprakelijkheid. Deze verandering zorgt er namelijk voor dat elk bestuurslid in een vereniging of stichting persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt op het moment dat er iets fout gaat binnen de vereniging of stichting. De reden hierachter is het feit dat WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) er hierdoor voor wil zorgen dat elk bestuurslid betrokken is bij de stichting of vereniging. Doordat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent kun je dus bij wanbeleid (met of zonder jouw betrokkenheid) aansprakelijk worden gesteld voor schade.

Dit betekent dus niet dat enkel de bestuursleden die de regels hebben overtreden aansprakelijk zijn, maar dat elk bestuurslid aansprakelijk is, om zo voor extra controle en betrokkenheid te zorgen.

Ook zullen vanaf 1 juli aanstaande de regels voor het bestuur en de aansprakelijkheid bij faillissement gelden. Dit betekent dat bij faillissement van de vereniging of stichting de curator jou als bestuurder (met de medebestuurders) aansprakelijk kan stellen voor tekorten, wel is dit enkel op het moment dat er sprake is geweest van wanbeleid, onverantwoordelijk bestuur of elke andere vorm van nalatigheid of fraude en dat dit de reden achter het faillissement is.

Let wel op, hiervan is ook al sprake op het moment dat je vereniging niet voldoet aan bijvoorbeeld de administratieverplichtingen.

Appartement eigenaren, let op!

Deze veranderingen gelden ook wanneer je in een VvE (Vereniging van eigenaars) zit , ben je eigenaar van een appartement dan kan het dus dat jij straks aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schade waar je geen aandeel in hebt gehad. Zit je in een VvE? Lees hieronder wat je kunt doen om te voorkomen dat je de dupe wordt van andermans nalatigheid, fraude of fouten.

Wat moet je doen als bestuurder?

Als bestuurder is het belangrijk dat jij en de medebestuurders van de vereniging of stichting op de hoogte zijn van de veranderingen in de wet. Zorg ervoor dat iedereen de regels begrijpt en dat mogelijke afspraken worden vast gesteld.

Je kunt jezelf ook verzekeren tegen de aansprakelijkheid, middels een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee verzeker je jezelf tegen mogelijke schade die wordt aan gedaan door slecht bestuur, door jou of andere bestuursleden.

Verzekeren kan duur zijn, maar mocht je niet goed betrokken zijn bij het bestuur of wil je het zekere voor het onzekere nemen dan is dit een goede manier om het risico te verminderen.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op! Onze financiële rekenwonders kunnen je adviseren. Mail naar info@sfaa.nl, liever direct iemand spreken? Bel dan naar +31 20-2610723 .