Vergadering met meerdere mensen bv oprichten

Een bv kun je alleen, maar ook met meerdere mensen (partners) oprichten. Het aantal mensen dat eigenaar kan zijn van de bv is ongelimiteerd. Voor het oprichten van een bv met meerdere mensen is het belangrijk om juiste afspraken te maken en alles zwart op wit vast te leggen. Als er meerdere mensen in één bv aandeelhouder zijn dan zijn daar meer kosten mee gepaard. In dit artikel lees je waar je op moet letten bij het oprichten van een bv met meerdere aandeelhouders.

De verdeling van aandelen bij het oprichten van een bv met meerdere mensen

De verdeling van de aandelen moet door de aandeelhouders zelf worden gemaakt. Zijn er meerdere aandeelhouders dan moeten zij het tijdens de oprichting van de bv eens zijn met de afspraken. Als er maar 1 soort aandelen wordt uitgegeven, dan staat het aantal aandelen gelijk aan het aantal stemmen bij een algemene vergadering, hoe meer aandelen iemand heeft hoe meer stemmen deze persoon heeft. Is er afgesproken dat de meerderheid van de stemmen doorslaggevend is dan is het belangrijk om te weten dat iemand met meer dan 50% van de aandelen de doorslaggevende stem heeft.

In plaats van meerderheid van stemmen, kan er ook gekozen worden door de aandeelhouders dat er een unaniem besluit moet zijn. Dit betekent dat iedereen het met elkaar eens moet zijn.

Zijn de aandeelhouders ook bestuurders van de onderneming?

De bestuurders zorgen voor het dagelijkse bestuur, het bestuur is bevoegd om beslissingen te maken voor de onderneming. De aandeelhouders kunnen ook de bestuurders van de onderneming zijn, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het bestuur kan uit een enkel persoon bestaan of uit meerdere personen, net als de aandeelhouders. In de akte van bestuur wordt vastgelegd wie welke beslissingen kan maken voor de onderneming, en of hier toestemming van de rest van het bestuur voor nodig is of niet. De aandeelhouders kunnen de bestuurder aanstellen, verlengen of ontslaan. Dit gebeurt in de algemene vergadering. Voorbeeld: mochten zij het niet eens zijn met het bestuur dan kunnen de aandeelhouders besluiten om nieuw bestuur aan te stellen.

Holding oprichten voor winsten van je onderneming

Lees ook onze blog 1 BV is geen BV.  Naast de werkmaatschappij waar je met meerdere aandeelhouders in kunt deelnemen, heeft iedere aandeelhouder een eigen holding. Heb je een onderneming met meerdere aandeelhouders opgericht dan wordt er per aandeelhouder een holding opgezet. Deze holding vormt een juridische scheiding tussen de werkmaatschappij en jou als privé persoon en wordt gebruikt om per aandeelhouder het gedeelte van de winst waar zij recht op hebben uit te keren als dividend (als de aandeelhouders besluiten om dividend uit te keren) .

Aansprakelijkheid van aandeelhouders

De bv is een rechtspersoon, de aandeelhouders zijn dus niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele gemaakte schulden. De bestuurder leidt namens de aandeelhouders het bedrijf. De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in het bedrijf en dus ook voor de financiële situatie van het bedrijf. Wil je hier meer over weten lees dan onze blog over aansprakelijkheid bij een bv.

Extra kosten bij oprichting met meerdere aandeelhouders

De oprichting van een bv verloopt via de notaris, hij of zij stelt de notariële akte op met daarin de statuten van de onderneming. De notaris verzorgt in de meeste gevallen ook de verdere inschrijving van de bv in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Doordat de notaris per betrokken persoon meerdere bv’s moet oprichten, zijn er meerdere aktes nodig en aandeelhoudersregisters. Naast dat de holding ingeschreven moet worden bij de notaris, is er een extra inschrijving voor de Kamer van Koophandel.

Belangrijkste bij het oprichten van een bv met meerdere aandeelhouders

Op het moment dat je een onderneming met meerdere aandeelhouders opricht is het dus heel belangrijk om juiste afspraken te maken over het bestuur, over het stemmen en over wat er met de eventuele winsten van de onderneming wordt gedaan. Het opstellen van deze akte verloopt via de notaris, heb je hier geen ervaring mee dan zal de notaris de begeleiding verzorgen. Ook het oprichten van een holding in verband met juridische scheiding en om de gemaakte winsten veilig te stellen is iets wat je beter in het begin al goed geregeld kan hebben.

Heb je vragen over hoe je dit in zijn werk gaan en wat de gevolgen voor jou zijn met betrekking tot de belasting, neem contact met ons op. SFAA is gespecialiseerd in het helpen van startende ondernemers. In een gratis adviesgesprek met onze financiële rekenwonders wordt een strijdplan opgesteld waarmee jij samen met je onderneming kunt groeien.