Internet op de zaak

Als u namelijk investeert in bedrijfsmiddelen in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013, dan mag u hier direct 50% op afschrijven. Let wel op dat deze regeling weer vervalt op 1 januari 2014.

Het voordeel voor u als ondernemer is dat, doordat de afschrijvingen hoger zijn in 2013, uw winst lager is en u dus minder belasting hoeft te betalen in dit jaar. Zo creëert u liquiditeitsvoordeel.

Let wel dat, door dit voordeel te nemen in dit jaar, dit voordeel in de volgende jaren voordeel weer teruggenomen. U kunt dan immers minder afschrijven in de volgende jaren, aangezien u het restant van de 50% normaal afschrijft.

De enige eis die de belastingdienst hier aan stelt zijn:

  • maximaal 50% mag willekeurig worden afgeschreven;
  • u moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

Let op: niet alle bedrijfsmiddelen kunnen gebruik maken van deze regeling. Zie voor deze uitzonderingen en voorbeelden van deze willekeurige afschrijving de website van de belastingdienst.

Meer investeringsaftrek…

Er zijn naast deze “willekeurige” regeling nog een aantal investeringsaftrek regelingen waar u mogelijk ook voor in aanmerking komt. Als u dit jaar voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen komt u in aanmerking voor investeringsaftrek. Denk hierbij aan:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
  • Energie-investeringsaftrek (EIA);
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA);
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Onthoud wel dat u om in aanmerking te komen voor de KIA u de ondergrens van € 2.300 wel haalt. Mocht u dit niet halen dit jaar, dan kunt u er over nadenken of het mogelijk is eventuele investeringen die voor 2014 gepland staan toch al naar voren te halen en dus te doen in 2013.

Bij grote investeringen is het wellicht verstandig om deze te spreiden over meerdere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Bij een investeringsbedrag van € 306.931 in 2013 is helemaal geen aftrek meer mogelijk.

Houd er wel rekening mee dat als u een bedrijfsmiddel in 2013 nog niet in gebruik heeft genomen, u voor de investeringsaftrek moet uitgaan van het bedrag dat u dit jaar voor het bedrijfsmiddel heeft betaald.

Wilt u de investeringsaftrek toepassen, dan moet u hierom verzoeken in de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting. Alleen als u uw bedrijfsmiddel tijdig aanmeldt bij AgentschapNL heeft u recht op de EIA, MIA en VAMIL.

 

Heeft u hulp nodig? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw belastingadviseur of met SFAA, wij delen graag onze kennis met u.