De BIk regeling afgeschft door de europese commisie

In februari schreven wij een blog over de BIK-regeling, en hoe deze werkt. De BIK,  kort voor baangerelateerde investeringskorting, zou gelden voor investeringen in 2021 en 2022.

Dit is met terugwerkende kracht verminderd tot 1 januari 2021, wel komt er een korting in de werkgeverslasten voor in de plaats. Lees in dit artikel wat dit precies inhoudt.

Wat is de BIK ook al weer?

De BIK is een regeling die is getroffen om in de crisistijd ondernemers te motiveren om te blijven investeren in hun onderneming. De tijdelijke regeling geeft bij grote investeringen tot 5 miljoen euro 3.9% korting, boven de 5 miljoen geeft de regeling 1.8% korting. De regeling werd middels een aftrek van de te betalen loonbelasting gerealiseerd. Voor meer informatie over de BIK verwijzen we je door naar het artikel wat wij in februari hebben geschreven.

Waarom verandert de BIK-regeling?

De BIK wordt ingetrokken nadat in overleg met de Europese commissie naar voren kwam dat de BIK voor ongeoorloofde staatsteun zou kunnen zorgen. Het kabinet heeft hierna meerdere mogelijkheden bekeken om de BIK op een goede manier uit te kunnen voeren. Maar doordat er veel onzekerheid heerste is toch gekozen voor het intrekken van de BIK-regeling.

Doordat niet zeker was of de BIK-regeling geoorloofde staatssteun betrof wordt hiermee voorkomen dat in het geval van het niet goedkeuren van de BIK-regeling ondernemers het reeds ontvangen bedrag moeten terugbetalen.

Dit zou namelijk betekenen dat op een investering van €350.000 ineens €13.650  moet terugbetalen aan de overheid wegens onterechte staatssteun. Dit kan, helemaal in deze tijd, een bedrag zijn wat je als ondernemer niet zomaar hebt klaar liggen.

De BIK was oorspronkelijk bedoelt om grote investeringen in het bedrijf aantrekkelijker te maken, of er nu minder investeringen worden gedaan is nog maar de vraag.

Geen BIK-regeling, wat nu?

De overheid wil ondernemers alsnog graag tegemoetkomen. Doordat de BIK niet door kan gaan wil het kabinet middels een verlaging van de premie voor het algemeen werkloosheidsfonds (AWF) ondernemers toch tegemoetkomen, in de hoop dat dit ook resulteert in het blijven investeren van ondernemers.

De AWF-premie is een premie die voor de dekking van uitkeringen aan werknemers die werkloos raken moet zorgen. Deze premie wordt betaald door werkgevers. Door hier minder premie op te heffen zouden ondernemers meer geld moeten overhouden om te investeren in hun onderneming. De details van dit voorstel moeten nog worden bekendgemaakt. Hierover later meer nieuws!

Contact

Heb je vragen aan de hand van dit artikel? Neem contact met ons op! SFAA is here to help. Weten wat SFAA voor jou kan betekenen? Plan een gratis adviesgesprek in en krijg antwoord op je vragen, liever direct iemand spreken? Bel dan naar +31 20-2610723.