BTW in het internationale handelsverkeer

De btw in het internationale handelsverkeer (deel 1)

In de blogs van aankomende weken staat de btw in het internationale handelsverkeer centraal. In deze blog gaan we eerst in op de belaste prestaties/ handelingen die de btw kent. Daarna gaan we nader in op de levering van goederen in de EU. In de blog van volgende week zal de dienstverlening in het internationale handelsverkeer worden toegelicht.

Als btw- plichtige ondernemer zijn er een aantal belaste handelingen. Indien de ondernemer één van de belastbare handelingen verricht is hij hierover in principe btw verschuldigd. Waarom in principe? Omdat de btw veel uitzonderingen, mitsen en maren kent. In de omzetbelasting zijn er vier belastbare handelingen:

  1. Levering van goederen en diensten die in Nederland worden verricht
  2. Intracommunautaire verwervingen van goederen in Nederland
  3. Intracommunautaire verwervingen van nieuwe vervoersmiddelen door niet-ondernemers
  4. Invoer van goederen

Zoals eerder genoemd gaan we in deze blog alleen in op de levering van goederen. Zoals hierboven tevens is genoemd, is er alleen sprake van een belaste handeling indien de levering van het goed in Nederland plaatsvindt. Daarom is het van belang om de plaats van de levering te bepalen. Dit wordt gedaan op basis van de volgende twee regels.

  1. Indien de verkoper het vervoer regelt en het risico daarvan op zich neemt, dan is de plaats van levering daar waar het vervoer begint.
  2. De tweede mogelijkheid is wanneer de goederen niet worden vervoerd in verband met de levering. Dan is de plaats van levering daar waar de goederen zich bevinden op het moment van de koop.

Wanneer de plaats van levering in Nederland is, is de levering belast met Nederlandse btw.

De tweede belaste handeling is de zogenoemde intracommunautaire verwerving van goederen in Nederland. Wat is intracommunautaire verwerving? Het leveren van goederen en diensten binnen de EU worden intracommunautaire prestaties genoemd. Deze prestaties bestaan uit een intracommunautaire transactie en een intracommunautaire dienst. De intracommunautaire transactie bestaat uit een levering gevolgd door een verwerving. Intracommunautair betekent dus binnen de EU- grenzen.

Levering van goederen aan ondernemers buiten Nederland

Er is alleen sprake van een intracommunautaire transactie indien zowel de afnemer als de leverancier ondernemer is voor de btw. Zoals hierboven genoemd bestaat de intracommunautaire transactie uit een intracommunautaire levering en intracommunautaire verwerving. De intracommunautaire levering is daar waar het goed geleverd wordt of daar waar het vervoer aanvangt, zoals hierboven beschreven, bij het bepalen van de plaats. Bij een intracommunautaire levering vindt er dus als het ware een gewone binnenlandse levering plaats. Wanneer er na de levering een intracommunautaire verwerving plaatsvindt, is er ook sprake van een belaste handeling. Er vinden dus twee belaste handelingen plaats. Het verschil tussen deze twee handelingen zit in het tarief. De intracommunautaire levering is belast tegen 0% btw. De intracommunautaire verwerving wordt belast tegen het in dat land geldende btw-tarief, in Nederland is dit dus 21% of 6%.

Indien een ondernemer een beroep doet op het nultarief, zijn er door de wetgever extra administratieve eisen gesteld om fraude te voorkomen. De ondernemer moet onder andere kunnen aantonen dat de goederen zijn vervoerd naar het buitenland. Wanneer de ondernemer dit niet kan aantonen, wordt de levering aangemerkt als binnenlandse levering met het bijbehorende tarief.

Levering over de grens aan particulieren

Wanneer er goederen worden geleverd aan particulieren en niet- btw plichtige ondernemers en de leverancier is verantwoordelijk voor het vervoer, dan vindt de btw-heffing plaats op basis van de zogenoemde regeling voor afstandsverkopen.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat particulieren en niet-ondernemers goederen kunnen kopen daar waar een laag btw-tarief van toepassing is. Dit kan tot gevolg hebben dat handelsstromen ongewenst gaan verschuiven met als gevolg concurrentievervalsing. Om dit te voorkomen is de regeling voor afstandsverkopen ingevoerd. Deze regeling bepaalt dat wanneer de afnemer in een ander EU-land woont de plaats van levering wordt verplaatst naar het land van de afnemer. Hierdoor betalen alle consumenten in één land hetzelfde btw-tarief. Echter is deze regeling alleen van toepassing als de leverancier het drempelbedrag van het betreffende land heeft overschreden. Het drempelbedrag wordt overschreden indien de waarde van de goederen hoger zijn dan het, doordat land, bepaalde drempelbedrag. Elk land heeft dus zijn eigen drempelbedrag vastgesteld. Indien de leverancier het drempelbedrag heeft overgeschreden heeft dit tot gevolg dat hij zich in dat land moet laten registreren voor de btw en verplicht is om btw-aangifte te doen.

Tot slot

Zoals eerder aangegeven kent de btw veel verschillende regelingen en uitzonderingen. Hierboven zijn de hoofdregels opgenomen. Ons advies is raadpleeg uw adviseur bij twijfel.

Meer informatie?

Op zoek naar meer informatie over de btw in het internationale handelsverkeer deel 1 of al nieuwsgierig naar de volgende delen? Dan kunt u ons bereiken op 020-2610723 of stuur een mail aan info@sfaa.nl.