De Panama papers
De bekende Panama papers

Zeer actueel in het nieuws zijn de bekende Panama papers. Waar gaan deze papers precies over? Wat zijn de gevolgen hiervan? Wij vernamen dat er toch nog wat onduidelijkheden waren en leggen u daarom graag uit in een notendop waar de Panama Papers overgaan.

De Panama papers: waar gaat het nu precies over?

De Panama papers bestaan uit 11,5 miljoen documenten. Deze documenten bevatten de interne administratie van een juridisch advieskantoor in Panama: Mossack Fonseca & Co. Dit advieskantoor helpt haar klanten met het oprichten van ondernemingen gevestigd op plekken waar zij haast geen belasting hoeven te betalen, zonder dat er geregistreerd hoeft te worden wie de eigenaren zijn van deze ondernemingen.

Ookwel bekend als belastingparadijs. Belastingparadijzen staan bekend om het feit dat zij nauwelijks tot geen informatie vrijgeven wat betreft wie de eigenaren zijn van deze ondernemingen. Dit maakt het mogelijk om sneller over te gaan op illegale praktijken. Dit blijkt dan ook het gevolg, zo blijkt uit de Panama papers.

Met behulp van journalisten zijn er documenten gelekt. Uit deze gegevens is gebleken dat de opgerichte vennootschappen gebruikt zijn om op brede schaal ernstige misdrijven in de vorm van belastingontduiking te bewerkstelligen.

Een groot deel van de Panama papers zijn maandag 9 mei online gezet. Het gaat hierbij om een database van meer dan 200.000 bedrijven. Hierna was er veel ophef over in de wereld.

Nederland en Panama papers

In Nederland zal er ook onderzoek worden gedaan naar relevante informatie. Een speciaal team met hooggekwalificeerde experts is hiervoor aangesteld door de belastingdienst. Er zal worden gekeken naar informatie die relevant is voor belastingheffing. Hierbij worden alle betrokkenen die een relatie hebben met Nederland gecontroleerd. Indien er sprake is van belastingfraude, zullen er zekere sancties worden opgelegd. Al voordat de Panama Papers aan het licht kwamen is Nederland al bezig met het in kaart brengen van belastingontduiking.

Europa en Panama Papers

De Raad van Economische en Financiële zaken heeft gesproken over mogelijke acties naar aanleiding van de Panama papers. Door middel van transparantie is het volgens de lidstaten mogelijk om acties te ondernemen. Dit is de reden dat de lidstaten ertoe bereid zijn om gegevens automatisch uit te wisselen tussen autoriteiten. Het gaat hierbij om gegevens over de uiteindelijke belanghebbende.

Voorts is er ook gesproken over strengere spelregels voor financiële tussenpersonen. De Commissie zal nagaan of er mogelijkheden hiertoe zijn. Onder financiële tussenpersonen vallen bijvoorbeeld adviesbureaus, advocaten of notarissen. Hiernaast zijn zwarte lijsten ook ter sprake geweest. Dit onderwerp zal gedurende de Ecofin Raad op 25 mei nader besproken worden.

Wat zeggen topeconomen?

Vele topeconomen zijn van mening om belastingparadijzen volledig af te schaffen. De belastingparadijzen zijn economisch niet te rechtvaardigen. Voorts pleiten de economen voor meer fiscale transparantie. Volgens de deskundigen bevestigen de Panama papers het feit dat belastingparadijzen sterk samengaan met corruptie.

De discussie is nog niet voorbij en er zal vast meer onderzoek komen, waarbij er nog meer aspecten aan het licht zullen komen. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Laat het ons dan weten! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

                 De Panama papers