de zelfstandigenaftrek
 De vernieuwde werkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 is de vernieuwde werkkostenregelingwet van toepassing. Door deze regeling kunt u het maximale percentage van 1,2 % van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Eerst waren er verschillende regels en wetten omtrent deze vergoedingen en verstrekkingen, dit is nu samengevoegd in de vernieuwde werkkostenregeling (WKR).

Verschillen met oude regeling

De vernieuwde WKR heeft een paar kleine aanpassingen die voor u van invloed zijn. Zo daalt het percentage van de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2 %, het lijkt er dus op dat er minder te besteden is, maar omdat er flexibeler wordt omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie, houdt men in de praktijk juist meer over.

Het noodzakelijkheidscriterium was één groot discussiepunt tijdens de oude regeling. Dit criterium wordt in de nieuwe werkkostenregeling versimpeld. Voorheen mochten gereedschappen, computers en mobiele apparaten alleen in het werkostenregeling budget worden opgenomen wanneer ze voor meer dan 90% zakelijk gebruikt worden, ook mocht het object de werkplek niet verlaten.
Een leraar kon bijvoorbeeld niet het lesmateriaal thuis op de tablet nakijken omdat de tablet zich niet op de werkplek bevindt.

Vooral dat het object de werkplek niet mocht verlaten, maakte de zaken erg lastig. In de nieuwe werkostenregeling wordt dit versoepeld. Als het gereedschap en/of het mobiele communicatiemiddel noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie, dan mag het buiten het WKR-budget verstrekt worden en mee worden genomen naar huis.

U houdt meer over

De daling van het budget van 1,5% naar 1,2% wordt dus goedgemaakt door het invoeren van het noodzakelijkheidscriterium die nu buiten de WKR valt. Zo heeft u nog ruimschoots de gelegenheid om uw personeel extra’s aan te bieden die zij via het brutoloon mogen aankopen. U kunt nu laptops, tablets en mobiele telefoons laten verrekenen via het brutoloon.

Heeft u nog verdere vragen of wilt u meer informatie? Mail ons op info@sfaa.nl of bel 020 26 10 723.De vernieuwde werkkostenregeling