poppetje
De zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is wellicht een van de populairste aftrekposten die bekend is bij de zelfstandige ondernemers. Om de zelfstandigenaftrek te kunnen toepassen op uw onderneming, dient u aan de voorwaarden te voldoen die door de belastingdienst zijn opgesteld. Wat houdt de zelfstandigenaftrek precies in? Waar moet u op letten? Wat zijn de eisen van de belastingdienst? Lees nu deze blog voor alle antwoorden op deze vragen!

De zelfstandigenaftrek, wat houdt het precies in?

U kunt als zelfstandige ondernemer in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Dit is een fiscale aftrekpost die u de mogelijkheid biedt om minder belasting te betalen. Het is zeer aantrekkelijk voor ondernemers omdat er dus een vast bedrag fiscaal mag worden afgetrokken. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280 , welke u bij uw aangifte inkomstenbelasting in mindering mag brengen.

Waar moet u op letten?

Belangrijk bij de zelfstandigenaftrek is dat dit bedrag nooit hoger mag zijn dan de behaalde winst. Is dit bij uw onderneming wel het geval? Dan kunt u het niet-gebruikte deel meenemen naar de volgende jaren. Hier ligt wel een maximum van negen jaar aan verbonden.

Rekenvoorbeeld
Stel dat u in het jaar 2015 een winst heeft behaald van € 4.000. Aangezien de aftrek de behaalde winst niet mag overschrijden, kunt u in dit jaar maximaal een aftrek van € 4.000 gebruiken. Uw belastbare winst wordt hierdoor € 0. Echter, u heeft recht op een aftrek ter waarde van € 7.280. Nu mag u € 3.280 (€ 7.280 – € 4.000) meenemen naar het volgende jaar, mits u voldoende winst behaald.

Stel nu dat u in het jaar 2016 een winst behaald van € 10.000. Als eerst zal de zelfstandigenaftrek opnieuw € 7.280 bedragen, die u in mindering mag brengen op uw aangifte. Zo houdt u een winst van € 2.720 (€ 10.000 – € 7.280) over. Van het ‘bewaarde’ zelfstandigenaftrek 2015, te weten € 3.280, mag u € 2.720 gebruiken. Zo blijft er voor de volgende jaren een bedrag van € 560 (€ 3280 – € 2720) over.

Eisen van de belastingdienst omtrent de zelfstandigenaftrek

U moet voldoen aan de volgende eisen om gebruik te kunnen maken van dit belastingvoordeel.

U bent een ondernemer
Als eerst moet u de fiscus kunnen aantonen dat u een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Hiervoor dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Klik hier  om deze voorwaarden te bekijken.

Voldoen aan het urencriterium
U mag pas gebruik maken van de zelfstandigenaftrek indien u als ondernemer meer dan 1.225 uur aan uw organisatie besteedt. Ook hier zijn weer een aantal voorwaarden en uitzonderingen aan verbonden. Bijvoorbeeld welke uren tellen mee voor het urencriterium en welke juist weer niet? Zijn er uitzonderingen met betrekking tot zwangerschapsverlof? Klik hier om erachter te komen wat de specifieke regels van de belastingdienst zijn.
Tip: wij raden het zeker aan om uw urenadministratie nauwkeurig bij te houden. Zo kunt u dagelijks een overzicht maken van de uren die u heeft besteed aan diverse werkzaamheden binnen uw organisatie.

Beëindigen onderneming en urencriterium
Stel dat u uw onderneming wilt gaan beëindigen, maar u behaalt wel voldoende stakingswinst om de zelfstandigenaftrek te benutten. In dit geval kunt u enkel de niet-gebruikte zelfstandigenaftrek in mindering brengen, mits u in het stakingsjaar aan het urencriterium heeft voldaan!
Tip: plan de beëindigingsdatum van de organisatie dus niet te vroeg in het jaar in.

De zelfstandigenaftrek bij AOW-gerechtigden

Heeft u aan het begin van het kalenderjaar een leeftijd van 65 jaar of ouder bereikt? Dan is het belastingvoordeel voor u helaas lager. U heeft namelijk recht op een aftrek van vijftig procent van €7.280.

Startende ondernemer

Bent u een startende ondernemer? Dan heeft u recht op een verhoogde zelfstandigenaftrek, de startersaftrek. Deze starteraftrek bedraagt € 2.123 en geldt in de volgende twee situaties:

  • In 1 of meer van de voorgaande kalenderjaren was u geen ondernemer
  • U heeft niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast

Bij de zelfstandigenaftrek geldt zoals eerder beschreven dat deze niet meer mag bedragen dan de winst, bij de startersaftrek is dit niet het geval. Dit betekent dat u recht heeft op het volledige zelfstandigenaftrek, ook als er hierdoor een verlies ontstaat.

Meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van de zelfstandigenaftrek?

Wilt u meer weten over de eisen van de belastingdienst omtrent zelfstandigenaftrek, of twijfelt u of u in aanmerking komt met de zelfstandigenaftrek? Neem dan gerust contact met ons op! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

de zelfstandigenaftrek