images

DGA-salarissen regelen, hoe zit dat ook al weer? Wij krijgen de laatste tijd veel vragen omtrent DGA-salarissen. Daarom leest u vandaag in onze wekelijkse blog een antwoord op de vraag;

Waarmee moet ik rekening houden voor het invoeren van een DGA-salaris?

Wat is een DGA?

DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Er worden echter diverse definities van een DGA gehanteerd. Eenvoudig gezegd kan een DGA worden gezien als de hoogste baas binnen een onderneming en in wiens bezit een groot deel van de aandelen is.

Niet persoonlijk aansprakelijk

Wat bijzonder is aan een DGA is dat hij/zij niet wordt gezien als een rechtspersoon, maar als een natuurlijk persoon. Dit houdt in dat een DGA niet met zijn/haar privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op te noemen

Een DGA heeft enerzijds de hoogste macht in een onderneming en anderzijds is hij/zij ook werknemer. Hoe zit dat precies?

Minimum DGA-salarissen

Dit komt doordat een DGA een normaal salaris ontvangt. Wel wordt er jaarlijks door de belastingdienst een minimum gesteld aan dit salaris. Deze bedraagt voor 2016 €44.000. Echter, indien uw B.V. in de opstartfase is, kunt u in aanmerking komen voor een lager salaris. U moet dan wel kunnen aantonen dat een lager salaris gebruikelijk voor mensen in soortgelijke functies. U dient een verlaging van het salaris aan te vragen bij de Belastingdienst. Pas nadat zij ermee akkoord zijn gegaan, kunt u het salaris daadwerkelijk verlagen. Om dit voor u te vergemakkelijken, hebben wij alvast een voorbeeldbrief voor u gemaakt (zie onderaan blog).

De reden dat de belastingdienst een minimum stelt aan het salaris van een DGA, is omdat er anders belastingvoordeel uit de inkomsten kan worden gehaald. Zo valt het salaris van een DGA in box 1. Indien we uitgaan van winst uit onderneming, dan valt dit in box 2. Hierover betaalt u dan een lager belastingtarief.

Tot slot

Heeft u nog vragen over het verlagen van het salaris van een DGA? Of heeft u andere vragen met betrekking tot DGA-regelingen? Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek met ons aan, of bel ons op +31 20-2610723.Voorbeeldbrief DGA salaris verlagen