Importeren uit EU-landen, waar moet u op letten?

Vorige week heeft u kunnen lezen wat de regels zijn bij het kopen en verkopen van goederen binnen de EU. Deze week vertellen we u meer over de btw in het internationale verkeer ten aanzien van diensten. Dit gaan we doen aan de hand van twee stappen.

STAP 1: het bepalen van de plaats van de dienst

Op basis van onderstaande regels bepaalt u de plaats van de dienst. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een dienst aan een ondernemer en aan een consument.

– Indien een ondernemer een dienst verricht aan een andere ondernemer. In dit geval is de plaats van de dienst daar waar de afnemer is gevestigd.

– Indien een ondernemer een dienst verricht aan consumenten en niet- ondernemers. In dit geval is de plaats van de dienst daar waar de dienstverrichter is gevestigd.

Echter op bovenstaande hoofdregels gelden een aantal uitzonderingen. In onderstaande tabel zijn de uitzonderingen opgenomen wanneer er sprake is van een levering aan een ondernemer. Wanneer u een dienst verricht aan een consument kunt u via deze link controleren of uw dienst een van de uitzonderingen is.

Omschrijving dienst Plaats
Dienst met betrekking tot een onroerende zaak Plaats waar de onroerende zaak gelegen is
Personenvervoer Plaats waar het vervoer plaatsvindt, naar verhouding van de afgelegde afstanden
Het verlenen van toegang tot culturele artistieke sportieve evenementen Plaats evenement daadwerkelijk plaatsvindt.
Restaurant en cateringdiensten Plaats waar de diensten daadwerkelijk worden verkocht
Restaurant en cateringdiensten tijdens passagiersvervoer binnen de gemeenschap Plaats van het vertrek van het passagiersvervoer
Kortdurend verhuur vervoersmiddel Plaats waar deze ter beschikking is gesteld

Toelichting uitzonderingen:

De EU heeft alle EU-lidstaten verplicht om de verleggingsregels (zie antwoord 2 hieronder) toe te passen indien de plaats van de dienst wordt bepaald op basis van de hoofdregel. Dit om een administratieve verlichting te creëren voor de dienstverleners. Indien een van de uitzonderingsregels van toepassing is, is elke lidstaat vrij om te bepalen op welke wijze de btw geheven wordt. Het zou dus kunnen dat een van de uitzonderingsregels van toepassing is en u alsnog de btw kan verleggen naar de afnemer. Indien een van de uitzonderingen van toepassing is raden wij u aan om contact op te nemen met uw adviseur.

STAP 2: de wijze van btw-heffing

Als de plaats van de dienst op basis van de hoofdregels wordt bepaald, zijn er drie antwoorden mogelijk:

  1. Plaats van de dienst is Nederland

Dit is alleen mogelijk als de dienst verricht is aan een consument. In dit geval is er sprake van reguliere Nederlandse btw. (Deze optie is ook mogelijk als er sprake is van een van de uitzonderingen, zie toelichting uitzonderingen)

  1. Plaats van de dienst is binnen de EU

Indien de dienst is verricht aan een buitenlandse ondernemer binnen de EU, moet u een factuur versturen waarbij de btw wordt verlegd en de volgende tekst op de factuur vermelden: “btw verlegd”.  U neemt geen btw op in de factuur.  U neemt deze verrichte dienst mee in uw btw-aangifte. Het is van belang dat u een correct btw nummer heeft van de buitenlandse afnemer, deze kunt u via deze link controleren bij de Europese Commissie. Daarnaast moet u deze dienst aanmelden bij de Belastingdienst middels een zogenoemde opgaaf intracommunautaire prestatie, dit wordt ook wel listing genoemd.

 

  1. Plaats van de dienst is buiten de EU

In dit geval gelden de regels van dat betreffende land. In dit geval stuurt u een factuur zonder btw, neemt deze dienst niet mee in uw btw-aangifte en u geeft deze niet op als intracommunautaire prestatie, zoals bij antwoord 2 is beschreven.

Het bovenstaande is tevens opgenomen in onderstaande afbeelding.

De btw in het internationale handelsverkeer (deel 1)

Op zoek naar meer informatie over de btw in het internationale handelsverkeer deel 2 of al nieuwsgierig naar de volgende delen? Dan kunt u ons bereiken op 020-2610723 of stuur een mail aan info@sfaa.nl.