dividend

Wanneer dividend uitkeren met het oog op belastingontwikkeling?
Dividendbelasting, een onderwerp waar de laatste tijd veel over gesproken wordt. Tot op heden is de dividendbelasting nog niet afgeschaft. Er gaan de komende tijd meerdere dingen veranderen; denk hierbij aan de diverse belastingtarieven, zowel vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting uit box 2 en 3. Ben je benieuwd wat de gevolgen zijn van de ontwikkelingen als je dividend wilt uitkeren uit jouw onderneming? En welke impact de corona steunmaatregelen hebben? Lees dan verder.

Schulden aan de bv?
De directeur-generaal aandeelhouder (DGA) zal de komende jaren naar verwachting de schulden van hun vennootschap moeten beperken tot maximaal 500.000 euro (exclusief woningschuld). Als je een deel van de schuld wilt wegvegen door middel van een dividenduitkering, is het natuurlijk de vraag wanneer je het beste een bedrag kunt uitkeren van jouw bv. Maar zelfs als je zeer beperkte schulden hebt bij jou bv wil je weten wanneer het voor je fiscaal gunstig uitpakt om dividend uit te keren.

Impact coronacrisis
Vanwege de impact van de coronacrisis heeft het kabinet enkele wijzigingen doorgevoerd. Hieronder zijn de wijzigingen uitgelicht;  

  • Het jaar waarin jouw schuld aan de bv maximaal € 500.000 mag bedragen is met een jaar verschoven naar van 2022 naar 2023.
  • Wie gebruik maakt van de NOW-regeling mag alleen dividend of bonus uitkeren als het steunbedrag onder het bedrag zit waarvoor een accountantsverklaring vereist is.
  • Of voor jou relevante belastingtarieven ook worden aangepast is nog niet duidelijk. Het is mogelijk dat de voorgenomen verlaging van het Vpb-tarief niet doorgaat. Het is dan ook belangrijk om de ontwikkelingen rond Prinsjesdag in de gaten te houden. Hieronder vindt je vooralsnog de tariefontwikkelingen zoals die in Belastingplan 2020 zijn opgenomen.

Ontwikkeling vennootschapsbelasting
Een jaar geleden werden de tarieven vennootschapsbelasting geleidelijk verlaagd. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 bedraagt in 2019 het “mkb-tarief” 19%; boven de € 200.000 geldt het reguliere tarief van 25%. In 2020 blijft het hoge vennootschapsbelastingtarief ongewijzigd. In 2021 zakt het toptarief naar 21,7%, waar eerst nog in een verlaging tot 20,5% was voorzien.

De verlaging van het “mkb-tarief” (tot een belastbaar bedrag van € 200.000) wordt in Belastingplan 2020 echter ongemoeid gelaten. In de artikelsgewijze toelichting valt te lezen dat dit tarief daalt naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021.

Andere maatregelen:

  • Bedrijven zullen in de toekomst, in geval van verliezen als gevolg van de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland, minder vaak het verlies kunnen aftrekken van de in Nederland gemaakte winst.
  • Bedrijven gaan meer belasting betalen over winst gemaakt met innovatieve activiteiten. Het verlaagde effectieve Vpb-tarief dat zij in de Innovatiebox betalen gaat omhoog van 7%  naar 9% vanaf 1 januari 2021.
  • De betalingskorting die bedrijven in bepaalde situaties kunnen krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer voldoen wordt per 1 januari 2021 afgeschaft.

Ontwikkelingen inkomstenbelasting
Box 2

Het tarief over inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2 bedraagt in 2019 net als in 2018 25%. Vanaf 2020 gaat het tarief in box 2 stijgen. Het tarief bedraagt 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Belasting 2019 2020 2021
Vennootschapsbelasting 0 – 200.000 19 % 16,5 % 15 %
Vennootschapsbelasting > 200.000 25% 25% 21,7%
Inkomstenbelasting (box 2) 25% 26,25% 26,9%

Box 3
De heffing in box 3 wordt per jaar aangepast aan de rendementsontwikkeling van de verschillende categorieën beleggingen en is daardoor niet vooraf met zekerheid te voorspellen voor de komende jaren. Er is wel meer duidelijk geworden over de vormgeving van box 3. Spaarders zullen als gevolg van de doorgevoerde en voorgenomen wijzigingen minder zwaar worden belast.

Wanneer dividend uitkeren?
De vraag is, wanneer is het uitkeren van dividend gunstig? Gezien de ontwikkelingen in de belastingtarieven is deze vraag te beantwoorden met zo vroeg mogelijk, aangezien de tarieven ieder jaar meer uiteen gaan lopen. Maar de tarieven vormen natuurlijk maar één aspect van het verhaal.

  • Als je gebruik maakt van de NOW-regeling mag je zoals eerder besproken geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders van jouw bv als er sprake is van een steunbedrag waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Daarnaast mag je geen dividend uitkeren indien je verlengd uitstel van betaling hebt aangevraagd wegens problemen met je liquiditeit.
  • Als de schuld van jouw bv na 2023 meer is dan toegestaan, dan speelt er de volgende vraag: Hoeveel geld kan je voor die tijd aan de bv onttrekken zonder de continuïteit van die bv in gevaar te brengen? Over het uitgekeerde dividend betaal je belasting in box 2, en het uitgekeerde bedrag kun je vervolgens gebruiken om jouw schuld aan de bv te verkleinen. Het hangt van je persoonlijke situatie af hoe veel geld je nodig hebt, hoe vaak je in de komende jaren in staat zult zijn om dividend uit te keren uit jouw bv, en of je op deze manier voor 2023 jouw schuld voldoende kunt beperken.

Laten hoe het was is in het geval van een omvangrijke schuld aan de bv af te raden. Over het teveel aan schuld zou je vanaf 2023 namelijk het dan geldende IB-tarief in box 2 aan de Belastingdienst verschuldigd zijn, wat op basis van de nu geldende voornemens neerkomt op een heffing van 26,9% (tarief voor 2022). Alles wat je voor die tijd kunt aflossen, kost je minder.

Heb je na het lezen van de blog nog vragen over de dividendbelasting of andere zaken? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag.