ZZPer vanuit huis voor– en nadelen

Fietsplan 2014

Sinds jaar en dag een begrip voor fietsend Nederland. Zowel werkgevers als de overheid zien je graag op de fiets. Fietsen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu en het alom bekende fileprobleem. Een werkgever kan zijn werknemer belastingvrij een fiets geven van maximaal € 749. Er zijn wel voorwaarden, maar deze zijn eenvoudig en helder. Het is verstandig om dit in 2014 te regelen, derhalve voor ingang van de werkkostenregeling.

Koop uw fiets in 2014!

Het fietsplan valt vanaf 2015 onder de werkkostenregeling, dit is een stuk minder gunstig. Vanaf 2015 zal het een en ander veranderen rondom de belastingvoordelen van werknemers, waaronder ook het fietsplan valt. De grootste verandering is dat de fietsplanregeling vanaf dan niet meer op zichzelf staat als belastingvoordeelregeling bij de overheid. De overheid heeft namelijk de wetgeving aangepast waardoor de werkgever nog maar maximaal een bepaald deel van het jaarsalaris kan aftrekken van de inkomstenbelasting. Deze verandering heeft de overheid al in 2011 aangekondigd onder de naam werkkostenregeling. Koop uw fiets dus nog in 2014!

De voorwaarden voor een fietsregeling

  • Maximale vergoeding € 749, het meerdere mag niet belastingvrij worden vergoed.
  • In de laatste 2 jaar en het lopende jaar geen vergoeding ontvangen.
  • De fiets moet worden gebruikt voor woon- / werkverkeer gedurende 50% van de ritten.
  • De werkgever mag € 0,19 per zakelijke kilometer met de fiets aan de werknemer vergoeden (ook woon / werk).
  • De werkgever mag maximaal € 82 per jaar belastingvrij aan de werknemer vergoeden, dit is bedoeld voor een regenpak, slot, reparaties, onderhoud, etc.
  • De fietsverzekering mag belastingvrij door de werkgever worden betaald.

Handig is om te weten wat er in de volgende gevallen geldt:

Vergoeden van een fiets

Als een werknemer de fiets zelf heeft gekocht, mag de werkgever de aankoopprijs belastingvrij vergoeden, dit met een maximum van € 749, inclusief omzetbelasting.

Werkgever geeft fiets aan werknemer

Als de werknemer de fiets (mede) voor woon- / werkverkeer gebruikt en de fiets niet duurder is dan € 749, mag de werkgever de werknemer een fiets geven. Er hoeft verder niets als loon te worden aangemerkt.

Werkgever stelt fiets ter beschikking

Mits de fiets aan de gestelde voorwaarden voldoet, mag de werkgever een fiets aan zijn werknemer ter beschikking stellen. De werkgever blijft eigenaar van de fiets en het belastingvrij vergoeden van de zakelijke kilometers is niet mogelijk, er is namelijk sprake van vervoer vanwege de werkgever.

De kosten kunt u handig bekijken door hier te klikken.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via 020-2610723 of mail uw vraag naar info@sfaa.nl. Wij helpen u graag met het opzetten van dit gezonde fietsplan!

fietspop