fiscale reserves

Wat zijn fiscale reserves? Fiscale reserves zijn bedragen die je opzij legt en mag aftrekken van de winst van je onderneming. Er zijn twee verschillende fiscale reserves die voor jou als ondernemer interessant kunnen zijn. Dit zijn de herinvesteringsreserve en de egalisatiereserve. In dit blog leggen we uit wat deze fiscale reserves betekenen, waarom deze fiscale reserves belangrijk kunnen zijn voor jou en wanneer en hoe je deze fiscale reserves gebruikt. Zo geniet je van de maximale fiscale voordelen.

Herinvesteringsreserve uitgelegd

Wat is de herinvesteringsreserve?

Op een gegeven moment kom je als ondernemer waarschijnlijk op het punt waarop je bedrijfsmiddelen moet verkopen, zoals een bedrijfsauto, computers, of een bedrijfspand. Soms komt daarbij een aangename verrassing om de hoek kijken: boekwinst. Dit gebeurt wanneer de verkoopprijs hoger ligt dan de huidige boekwaarde van het bedrijfsmiddel. Hier komt echter ook belasting om de hoek kijken. Gelukkig krijg je met de herinvesteringsreserve (HIR) de kans om die belasting op de boekwinst uit te stellen. Dit zorgt voor meer liquiditeit in jouw onderneming wat natuurlijk een voordeel is.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor de herinvesteringsreserve?

Bedrijfsmiddeltransactie: Je komt in aanmerking voor de herinvesteringsreserve wanneer je bedrijfsmiddelen verkoopt, verliest of beschadigd raken, met uitzondering van beleggingen of activa die als voorraad gelden.

Herinvesteringsvoornemen: Om de herinvesteringsregeling te benutten, moet er vóór het einde van het boekjaar een concreet herinvesteringsvoornemen bestaan, waarbij de herinvestering binnen een termijn van 3 jaar na het huidige boekjaar moet plaatsvinden.

Herinvesteringstermijn en vrijval: Na verkoop van bedrijfsmiddelen heb je 3 jaar om de HIR opnieuw te investeren. Als er binnen deze periode geen nieuwe investering plaatsvindt, wordt de HIR vrijgegeven, waarbij belastingheffing over het resterende bedrag plaatsvindt.

Uitzonderingen:

  • Bij langere herinvesteringstermijnen vanwege de aard van de bedrijfsmiddelen die je wilt aanschaffen.
  • Vertraging door bijzondere omstandigheden, zoals de coronacrisis.

Boekwaarde-eis herinvesteringsreserve: De afboeking van de herinvesteringsreserve op het nieuwe, vervangende bedrijfsmiddel mag er niet voor zorgen dat deze boekwaarde lager wordt dan die van het bedrijfsmiddel dat is verkocht.

Rekenvoorbeeld afboeken herinvesteringsreserve:

Stel jij verkoopt jouw bedrijfspand voor €800.000. De fiscale boekwaarde bedroeg op het moment van verkoop €650.000. Dit betekent dus een boekwinst van €150.000. Deze boekwinst gaat naar de herinvesteringsreserve (HIR). Bij aankoop van een nieuw bedrijfspand voor € 750.000, waarvan de fiscale boekwaarde ook € 650.000 is, moet de boekwaarde van het nieuwe pand minstens gelijk zijn aan het verkochte pand. Vanwege de boekwaarde-eis mag na de afboeking van de HIR de boekwaarde van het nieuwe bedrijfspand niet lager zijn dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfspand.

De HIR van € 150.000 mag dus slechts deels afgeboekt worden (€ 750.000 – € 100.000 = € 650.000). Je kan het restantbedrag uit de HIR (€ 50.000) wél afboeken op een volgende investering. Bijvoorbeeld in niet-duurzame bedrijfsmiddelen, zoals een bedrijfsauto, mits dit binnen de herinvesteringstermijn gebeurt.

Verandering Herinvesteringsreserve 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunt u de herinvesteringsreserve (HIR) ook gebruiken om bijvoorbeeld te investeren in een ander (tweede) bedrijf. Dit geldt voor ondernemers die voor een deel stoppen met hun onderneming door maatregelen van de overheid.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant

Egalisatiereserve uitgelegd

Wat is de egalisatiereserve?

De egalisatiereserve, ook bekend als kostenegalisatiereserve (KER), biedt ondernemingen de mogelijkheid om toekomstige kosten over meerdere boekjaren te spreiden. Dit zorgt ervoor dat de kosten niet volledig drukken op één specifiek boekjaar. Het voordeel van het vormen van een egalisatiereserve is tweeledig: het stelt de ondernemer in staat zich voor te bereiden op toekomstige uitgaven en verspreidt de kosten fiscaal gunstig over verschillende boekjaren.

Een onderneming mag een egalisatiereserve vormen in het huidige boekjaar, bedoeld voor toekomstige kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening. Het gaat hierbij met name om kosten die pas in de toekomst tot een piek in uitgaven leiden. Een goed voorbeeld zijn kosten voor onderhoud van een bedrijfspand. Dit soort kosten maak je over het algemeen niet zo vaak, bijvoorbeeld eens per 10 jaar. Door een egalisatiereserve aan te leggen, kan de onderneming zich financieel voorbereiden op deze periodieke kosten en profiteren van de belastingtechnische voordelen van een gespreide boekhoudkundige verwerking over meerdere boekjaren. Dit zijn duidelijke fiscale voordelen van fiscale reserves.

Voorwaarden van de Egalisatiereserve

Een belangrijke voorwaarde is dat het om toekomstige uitgaven wegens kosten moet gaan. Een toekomstige aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen vallen hier niet onder. Die uitgaven breng je in mindering op de winst door de jaarlijkse afschrijving op dit bedrijfsmiddel.

Daarnaast moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Je kunt aantonen dat de toekomstige uitgave daadwerkelijk zal plaatsvinden.
  • De kosten die je jaarlijks toevoegt aan de egalisatiereserve zullen tot een piek in uitgaven leiden.
  • De kosten zijn noodzakelijk voor de bedrijfsuitoefening van de onderneming, bijvoorbeeld onderhoudskosten.
  • Een egalisatiereserve mag niet worden gevormd voor jaarlijks terugkerende uitgaven.
  • De kosten zijn relatief groot.

Meerdere egalisatiereserves

Het is toegestaan om meerdere egalisatiereserves aan te houden, wat handig kan zijn wanneer een onderneming te maken krijgt met diverse toekomstige piekuitgaven voor kosten van bedrijfsmiddelen. In dit geval kan per bedrijfsmiddel een aparte reserve worden gevormd.

Bovendien is het mogelijk om voor hetzelfde bedrijfsmiddel meerdere egalisatiereserves aan te houden, bijvoorbeeld één voor 10-jaarlijks onderhoud en één voor 15-jaarlijks onderhoud van het bedrijfspand. In de balans wordt dan de boekwaarde vermeld van het totaal van deze afzonderlijke reserves. Dit biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk om specifieke reserves op te bouwen voor verschillende periodieke onderhoudsbehoeften, waardoor de financiële planning van de onderneming wordt geoptimaliseerd.

Afboeken van de egalisatiereserve

Je boekt de kosten pas af op de egalisatiereserve in het jaar waarin de uitgave plaatsvindt. Wanneer de fiscale reserve hoger is dan de daadwerkelijke uitgave, moet je het restant van de reserve toevoegen aan de winst. Vallen de kosten lager uit dan het gereserveerde bedrag? Dan werkt het andersom en trek je in één keer het verschil van af van de winst. 

Het kan ook voorkomen dat het doel van de egalisatiereserve komt te vervallen. Bijvoorbeeld bij verkoop van het bedrijfspand waarvoor je de kostenegalisatiereserve hebt gevormd in het kader van onderhoud. Ook in dat geval moet je de egalisatiereserve opnemen in de winst.

Rekenvoorbeeld egalisatiereserve

Elke 10 jaar vindt groot onderhoud plaats aan het bedrijfspand van je onderneming. Deze kosten zijn redelijk in te schatten en liggen rond de € 60.000. Het is dan fiscaal aantrekkelijk om een kostenegalisatiereserve te vormen waar je ieder jaar € 6.000 aan toevoegt. De jaarlijkse toevoeging geldt ook meteen als fiscale aftrekpost.

Maak je dit boekjaar € 50.000 winst? Dan mag je de jaarlijkse toevoeging van € 5.000 hier vanaf trekken. Op deze manier zijn de kosten voor de belasting verdeeld over meerdere jaren en zit je niet ineens opgescheept met een enorme kostenpost in één enkel boekjaar.

Conclusie fiscale reserves

De Herinvesteringsreserve en de egalisatiereserve zijn allebei fiscale reserves. Fiscale reserves kunnen zorgen voor financiële en fiscale voordelen. Dit is als ondernemer altijd interessant. Heb jij vragen over deze fiscale reserves of heb je hulp nodig bij het afboeken van fiscale reserves? SFAA is here to help! Bekijk onze werkwijze of je kan vrijblijvend contact opnemen door te mailen naar info@sfaa.nl of te bellen naar +31 20 26 10 723 omtrent fiscale reserves en nog veel meer!