Wat verandert er fiscaal voor u in 2016?

Ieder jaar verandert er veel op fiscaal gebied, zo ook in 2016. In deze blog zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor 2016 voor u op een rij.

Inkomstenbelasting

Het tarief van de eerste schrijf wordt verhoogd van 8,35% naar 8,4%. In de komende jaren zal dit verder stijgen naar 8,7% in 2017 en 8,8% in 2018. Ook het eigenwoningforfait stijgt, van 2,05% in 2015 naar 2,31% in 2016 en 2,57% in 2017. De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2015 € 2.203, in 2016 is dit € 2.242 en in 2016 € 2.239. De heffingskorting in de 2e schijf wordt gefaseerd afgebouwd.

Vennootschapsbelasting en zakelijke aspecten inkomstenbelasting

Het percentage voor de energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verhoogd van 41,5% naar 58%. Dit levert u een aanzienlijk groter voordeel op bij het gebruik van deze regeling.

De aanvullende aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O) komt in 2016 te vervallen, tenzij de aanvraag betrekking heeft op de periode voor 2016. Deze is samengevoegd met de Research & Developmentaftrek (RDA).

De gebruikelijkheidstoets bij de Werkkostenregeling zal in 2016 worden aangescherpt, waardoor vergoedingen boven de € 2400 per werknemer per jaar eerder als loon gezien zullen worden.

BTW in de zorgsector

Als u coördinerende werkzaamheden verricht voor zorggroepen en geboortecentra, komt u vanaf 2016 in aanmerking voor BTW vrijstelling. Ook ziekenhuizen met een winstoogmerk kunnen gebruik maken van BTW vrijstelling.

Voertuigen

De CO2 grenzen voor de bijtelling worden ieder jaar aangescherpt. In 2016 is de bijtelling voor auto’s tot 51 gram per kilometer 15%, tussen de 51 en 106 gram kilometer 21 %. Wanneer er sprake is van een nul-emissie is de bijtelling 4%. De BPM zal vanaf 2017 stapsgewijs verlaagd worden.

Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting in één keer te betalen voor het hele jaar.

Werken voor opdrachtgevers

Als u werkt voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of ZZP’er, heeft u altijd te maken gehad met de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Hierin wordt voor uw opdrachtgever duidelijk wat voor type arbeidsrelatie er is en wat zijn verplichtingen zijn met betrekking tot loonheffingen.

De nieuwe regeling komt er waarschijnlijk op neer dat er gebruik wordt gemaakt van door de belastingdienst opgestelde modelovereenkomsten of door de belastingdienst vooraf beoordeelde overeenkomsten. Deze wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer en zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 geïmplementeerd worden.

Als u nu gebruik maakt van een VAR en er verandert niets in uw werkzaamheden en de voorwaarden, mag u deze in 2016 blijven gebruiken tot de nieuwe wet van kracht wordt. Als u nu geen gebruik maakt van een VAR of er is een wijziging in de werkzaamheden of voorwaarden, moet u in 2016 een (nieuwe) VAR aanvragen.

Werkwijze

Het zal u niet ontgaan zijn, de belastingdienst gaat steeds meer post digitaal versturen. Vanaf 1 november 2015 wordt dit nieuwe beleid gefaseerd doorgevoerd. In 2016 start de automatische internationale uitwisseling van rekeninggegevens, met als doel om zwartsparen en belastingontduiking tegen te gaan.

Dit overzicht bevat enkel de hoofdpunten, een totaalbeeld van de invloed van de veranderingen voor u is alleen te geven in een persoonlijk advies.

Wilt u de wijzigingen met ons bespreken in een persoonlijk gesprek? Of kunnen wij u helpen om de wijzigingen door te voeren in uw administratie? SFAA heeft ruime ervaring op fiscaal gebied. Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

Wat verandert er fiscaal voor u in 2016?