Fiscale voordelen van de elektrische fiets

Lees in deze blog over fiscale voordelen van de elektrische fiets. Elektrische fietsen worden steeds populairder, niet alleen onder particulieren maar ook onder ondernemers. Naast de vele voordelen die elektrische fietsen bieden, zoals milieuvriendelijkheid en gezondheid, zijn er ook aantrekkelijke financiële regelingen beschikbaar voor ondernemers. In dit artikel zullen we ons richten op de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Versnelde Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) die van toepassing zijn bij de aanschaf van elektrische fietsen. Bovendien zullen we een overzicht geven van de verschillende soorten elektrische fietsen die in aanmerking komen voor deze regelingen.

De fiscale voordelen van de elektrische fiets:

Elektrische fietsen bieden ondernemers diverse voordelen. Ze zorgen voor efficiënter woon-werkverkeer, verminderen de kosten van brandstof en parkeren, en dragen bij aan een duurzaam imago van het bedrijf. Daarnaast bevorderen ze de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Daarnaast zijn er ook een aantal fiscale voordelen van elektrische fietsen. Met de MIA, KIA en VAMIL kunnen ondernemers nog meer profiteren van de aanschaf van elektrische fietsen. Zo is het naast de eerder genoemde voordelen ook nog eens voordelig om op de fiets van en naar werk te gaan.

Welke verschillende elektrische fietsen zijn er:

Er zijn verschillende soorten elektrische fietsen beschikbaar die in aanmerking komen voor de MIA, KIA en VAMIL. De fiscale voordelen van de elektrische fiets verschillen per soort fiets. Naast de reguliere elektrische fietsen zijn er elektrische bakfietsen, vouwfietsen, speed pedelecs en cargo bikes die geschikt zijn voor zakelijk gebruik. Deze fietsen bieden ruimte voor het vervoeren van goederen, het uitvoeren van bezorgdiensten en het faciliteren van efficiënt transport binnen steden.

Wat zijn de verschillende fiscale voordelen van de elektrische fiets:

De fiscale voordelen van de elektrische fiets gelden niet voor ”normale” elektrische fietsen. Slechts een aantal elektrische fietsen valt onder de KIA, MIA of VAMIL. Een ”normale” elektrische fiets, ook wel e-bike genoemd, heeft trapondersteuning tot een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur. Fiscaal gezien wordt een elektrische fiets beschouwd als een reguliere fiets en valt deze onder dezelfde regelgeving en belastingtarieven als een gewone fiets. Voor een elektrische fiets gelden geen specifieke fiscale voordelen zoals de MIA, KIA of VAMIL. Voor speed pedelecs en elektrische bakfietsen gelden andere fiscale regels.

Speed pedelec en voordelen:

Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot een snelheid van maximaal 45 kilometer per uur. Fiscaal gezien wordt een speed pedelec echter beschouwd als een bromfiets, en verschilt hierdoor met fiscale voordelen van de elektrische fiets. Dit betekent dat er specifieke regels en belastingtarieven van toepassing zijn. Bij de aanschaf van een speed pedelec komen de eerder genoemde regelingen zoals de MIA, KIA en VAMIL wel in aanmerking, afhankelijk van de specifieke voorwaarden en eisen die gesteld worden aan de betreffende regeling.

Elektrische bakfiets en voordelen:

Ook de elektrische bakfiets verschilt met fiscale voordelen van de elektrische fiets. Elektrische bakfietsen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor fiscale regelingen zoals de MIA, KIA en VAMIL. Het exacte fiscale voordeel en de voorwaarden kunnen variëren, dus het is belangrijk om de actuele regels voor jouw situatie te raadplegen voor je de aankoop maakt. Wil je weten hoe dit voor jouw persoonlijke situatie is? Neem dan contact op met SFAA, wij helpen je graag verder!

Milieu-investeringsaftrek (MIA):

De MIA is een regeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij de aanschaf van een elektrische fiets, zoals een speed pedelec, kan een ondernemer in 2023 gebruikmaken van de MIA. Dit betekent dat het volledige investeringsbedrag in aanmerking komt voor een aftrek van 27% van de fiscale winst. Kiezen voor een speed pedelec ipv een elektrische fiets kan dus fiscaal aantrekkelijk zijn omdat deze verschilt van de fiscale voordelen van de elektrische fiets. Het is essentieel dat de elektrische fiets binnen drie maanden na aanschaf wordt aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):

De KIA is een regeling voor bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen. Bij de aanschaf van een elektrische fiets met een bedrag tussen € 2.601,- en €  63.716,- komt een ondernemer in aanmerking voor de KIA van 28%. Dit bedrag mag van de fiscale winst worden afgetrokken, wat resulteert in een verlaging van de inkomstenbelasting.

Versnelde Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL):

De VAMIL is eveneens een regeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om milieu-investeringen versneld af te schrijven. Voor elektrische fietsen, waaronder speed pedelecs, komt het volledige investeringsbedrag in aanmerking voor de VAMIL. In het eerste jaar kan 75% van het investeringsbedrag willekeurig worden afgeschreven, en de overige 25% wordt lineair afgeschreven over de resterende gebruiksduur.

Conclusie:

Ondernemers die overwegen om elektrische fietsen aan te schaffen, kunnen profiteren van verschillende subsidies en belastingvoordelen. Deze fiscale voordelen van de elektrische fiets zijn de Milieu-investeringsaftrek (MIA), Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en Versnelde Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Deze fiscale voordelen van de elektrische fiets bieden aanzienlijke financiële voordelen en stimuleren duurzaam ondernemerschap. Er zijn diverse elektrische fietsen die geschikt zijn voor zakelijk gebruik, zoals bakfietsen. Door te investeren in elektrische fietsen kunnen ondernemers zowel financieel als milieutechnisch een stap vooruit zetten. Bij SFAA begrijpen we het belang van duurzaam ondernemen en helpen we graag bij het benutten van fiscale voordelen. Neem contact op en zie wat SFAA voor jouw onderneming kan betekenen! Direct iemand spreken? Bel naar +31 20 26 10 723!