gebruikelijk loon

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je ongetwijfeld bekend met het concept van het gebruikelijk loon, een term die vaak opduikt in fiscale discussies en belastingaangiften. Met de recente veranderingen in wetgeving en de voortdurende evolutie van financiële regelgeving, is het cruciaal om goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het gebruikelijk loon voor DGA’s. In dit uitgebreide artikel duiken we dieper in op wat het gebruikelijk loon inhoudt, hoe het wordt bepaald en welke wijzigingen er zijn voor het jaar 2024.

Wat is gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon is een belangrijk begrip in de fiscale wereld, met name voor DGA’s. Het vertegenwoordigt het minimale bedrag dat een DGA zichzelf moet uitkeren als salaris voor de arbeid die hij of zij verricht voor de vennootschap. De Belastingdienst hanteert deze regeling om ervoor te zorgen dat DGA’s een passend en redelijk salaris ontvangen voor hun werkzaamheden.

Een persoon wordt beschouwd als een DGA wanneer deze, alleen of gezamenlijk met een fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% bezit van:

 • Aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. Het bezitten van 5% van een specifiek type aandelen valt ook onder deze regel.
 • Stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag.

De gebruikelijkloonregeling is van kracht wanneer de DGA actief arbeid verricht voor de onderneming. Zelfs het goedkeuren en ondertekenen van de jaarrekening kan worden beschouwd als het leveren van arbeid. Indien de DGA een rol heeft in het besturen van de organisatie, het aansturen van personeel of andere taken uitvoert, is er vrijwel altijd sprake van arbeid. In dergelijke gevallen is de gebruikelijkloonregeling van toepassing op de aanmerkelijkbelanghouder.

Echter, als de DGA betrokken is bij een passieve vennootschap, bijvoorbeeld een vennootschap die uitsluitend belegt, dan is er geen sprake van arbeid. In dit geval is de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing en is er geen verplichting om aan deze regeling te voldoen.

Het gebruikelijk loon in 2024

Voor het jaar 2024 heeft de Belastingdienst de wettelijke ondergrens voor het gebruikelijk loon vastgesteld op € 56.000. Dit betekent dat elke DGA zichzelf minimaal dit bedrag moet uitkeren als salaris voor het verrichte werk. Dit komt neer op een gemiddeld maandelijks salaris van € 4.666.

Hoe wordt het gebruikelijk loon bepaald?

Het gebruikelijk loon wordt vastgesteld aan de hand van verschillende criteria:

 1. Het loon van iemand met een vergelijkbare functie.
 2. Het loon van de meestverdienende werknemer binnen het bedrijf (of een verbonden vennootschap).
 3. De wettelijke ondergrens, jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst.

Het hoogste bedrag van deze drie criteria dient als het minimale gebruikelijk loon dat een DGA zichzelf moet uitkeren.

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden om het concept van het gebruikelijk loon in 2024 beter te begrijpen:

Voorbeeld 1: Loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking

 • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedraagt € 90.000 per jaar.
 • Het loon van de meestverdienende werknemer binnen het bedrijf is € 70.000 per jaar.
 • Het minimum normbedrag voor het gebruikelijk loon in 2024 is € 56.000.

In dit geval is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking leidend. Het gebruikelijk loon voor deze DGA zou daarom minimaal € 90.000 per jaar moeten bedragen.

Voorbeeld 2: Loon volgens meest verdienende werknemer

 • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedraagt € 80.000 per jaar.
 • Het loon van de meestverdienende werknemer binnen het bedrijf is € 100.000 per jaar.
 • Het minimum normbedrag voor het gebruikelijk loon in 2024 is € 56.000.

Hoewel het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is, moet de DGA zichzelf minimaal het loon van de meestverdienende werknemer uitkeren, dus € 100.000 per jaar.

Voorbeeld 3: Loon volgens minimum normbedrag gebruikelijk loon

 • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedraagt € 50.000 per jaar.
 • Het loon van de meestverdienende werknemer binnen het bedrijf is € 55.000 per jaar.
 • Het minimum normgebruikelijk loon voor 2024 is € 56.000.

Zowel het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking als het loon van de meestverdienende werknemer binnen het bedrijf zijn lager dan het minimum normbedrag voor het gebruikelijk loon. Daarom moet de DGA zichzelf in dit geval het wettelijk minimum gebruikelijk loon van € 56.000 per jaar uitkeren.

Belangrijke wijzigingen in de wetgeving

Het jaar 2024 brengt enkele significante veranderingen met zich mee wat betreft het gebruikelijk loon voor DGA’s. Zo is de doelmatigheidsmarge afgeschaft, wat betekent dat DGA’s niet langer kunnen profiteren van een marge van 75% bij het bepalen van hun loon. Nu geldt een strikte 100%.

Daarnaast is het minimum normbedrag voor het gebruikelijk loon verhoogd naar € 56.000, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van voorgaande jaren. Het is van essentieel belang voor DGA’s om op de hoogte te zijn van deze veranderingen en hier hun financiële planning op af te stemmen.

Is het mogelijk om een lager gebruikelijk loon uit te keren?

Indien je wilt afwijken van het gebruikelijk loon, bijvoorbeeld omdat een meest verdienende werknemer unieke kwaliteiten bezit of omdat er twijfels zijn over de meest vergelijkbare dienstbetrekking, is het mogelijk om een lager loon te rechtvaardigen. Wanneer je kunt aantonen dat een lager salaris gebruikelijk is, mag je hierop vertrouwen. Dit geldt ook als je in deeltijd werkt, waarbij het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer berekend kan worden op basis van het deeltijdpercentage.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een lager loon in combinatie met een hoger dividend niet altijd fiscaal optimaal is. Het vinden van de juiste balans tussen salaris en dividend is essentieel. Bij SFAA staan we klaar om je te helpen bij het bepalen van de meest gunstige strategie voor jouw situatie.

Om een lager loon te rechtvaardigen, is het cruciaal om een gedegen onderbouwing te hebben in de loonadministratie. Dit kan bijvoorbeeld worden ondersteund door de CAO in de branche of benchmark-onderzoeken naar salarissen en vergoedingen. Indien je jouw salaris lager wilt vaststellen dan dat van de meestverdienende medewerker, moet je dit indienen met een verzoek vooroverleg bij de Belastingdienst. Bij SFAA helpen we je graag bij dit proces, zodat je met vertrouwen de juiste beslissingen kunt nemen. Lees hier over de mogelijkheden om geen gebruikelijk loon uit te keren.

Conclusie

Het gebruikelijk loon voor DGA’s is een belangrijk aspect van fiscale planning en naleving van de wetgeving. Met de recente wijzigingen is het essentieel om op de hoogte te blijven van de geldende regels en normen. Zorg ervoor dat je jezelf als DGA minimaal het wettelijke minimum gebruikelijk loon uitkeert en overweeg om professioneel advies in te winnen om te bepalen wat voor jou de beste aanpak is.

Door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de juiste stappen te ondernemen, kun je ervoor zorgen dat je fiscaal compliant blijft en tegelijkertijd je financiële doelen behaalt als DGA in 2024 en daarna. SFAA is here to help! Heb jij vragen over het gebruikelijk loon en wat voor jouw situatie het beste is? Neem vrijblijvend contact met ons op en zie wat SFAA voor jouw onderneming kan betekenen! Direct iemand spreken? Bel naar +31 20 26 10 723!