Herinvesteren van de boekwinst

Nu de Nederlandse huizenmarkt oververhit is is herinvesteren van de boekwinst van panden iets wat steeds vaker voorkomt. Deze markt zorgt er namelijk voor dat bij verkoop van een pand het pand soms meer opbrengt dan de boekwaarde. Deze winst (boekwinst) mag je herinvesteren in hetzelfde jaar, of er mag een herinvesteringsreserve worden gevormd. Door dat te doen hoef je geen belasting te betalen over de winst. De herinvesteringsregeling is ook op andere bedrijfsmiddelen van toepassing wanneer er sprake is van boekwinst. Lees in deze blog verder over het herinvesteren van de boekwinst.

Wat is herinvesteren van de boekwinst?

Herinvesteren van de boekwinstAls je een pand verkoopt en dit winst oplevert, kun je ervoor kiezen om deze winst te realiseren. Vaak is dit qua belastingdruk niet de meest voordelige keuze, over deze winst is namelijk belasting verschuldigd. Een tweede optie die je hebt is het herinvesteren van de boekwinst. Hier is namelijk een speciale regeling voor getroffen, de herinvesteringsregeling.

Op het moment dat je de boekwinst namelijk in hetzelfde boekjaar herinvesteert, door bijvoorbeeld een nieuw pand aan te kopen, is over de eerdere boekwinst geen belasting verschuldigd. Je neemt de boekwinst dan niet op als fiscale winst, maar investeert het direct opnieuw of voegt het toe aan de herinvesteringsreserve.

De herinvesteringsreserve

Lukt het niet om in hetzelfde jaar de daadwerkelijke investering rond te krijgen? Dan mag je het geld reserveren met een voornemen tot herinvestering. Het mag tot 3 jaar duren voordat opnieuw wordt geïnvesteerd. Wel moet het voornemen om te investeren aannemelijk zijn, en dus goed onderbouwd worden. Door de belastingdienst kan bijvoorbeeld om offertes, notulen of andere informatie worden gevraagd als bewijs. Je mag dus niet simpelweg zeggen dat je gaat investeren, zonder een concreet plan te hebben. Dit om te waarborgen dat er niet na 3 jaar geen herinvestering van de boekwinst plaatsvind.

Voorwaarden voor het herinvesteren van de boekwinst

Bij het herinvesteren dient naast dat de herinvestering aannemelijk moet zijn nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Onder andere:

  • Boekwaarde-eis

Om de boekwinst te mogen herinvesteren mag de boekwaarde van het vervangende bedrijfsmiddel bij het afboeken van de herinvesteringsreserve niet minder worden dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel. De herinvestering moet dus voldoen aan de boekwaarde-eis.

  • Willekeurige afschrijvingen

Is er een boekwinst ontstaan door een vervroegde of willekeurige afschrijving? Dan kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd.

Tevens gelden aanvullende voorwaarden welke per situatie kunnen verschillen. Wil je weten wat voor jouw persoonlijke situatie het meest voordelig is dan is het verstandig om een expert te raadplegen.

Is herinvesteren fiscaal aantrekkelijk?

Herinvesteren is vaak fiscaal aantrekkelijk. Dit vereist echter wel een nauwkeurige beoordeling. Daarentegen moet de investering ook goede investering zijn, en kan een overhaaste beslissing om fiscaal voordeel te behalen resulteren in een slechte investering.

Heb je vragen over hoe je moet herinvesteren? Of dit voordelig is, of dit in jouw situatie mogelijk is, of over een ander onderwerp? Vraag het ons! SFAA is here to help. Neem contact met ons op, bel naar +31 20 26 10 723.