Het verschil tussen winst en liquiditeit

Winst is belangrijk, maar cash is king!

Iedere ondernemer wil weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Het is daarom belangrijk dat je je financiële zaakjes goed op orde hebt. Toch is het niet voor iedere ondernemer even duidelijk wat het verschil precies is tussen winst en liquiditeit. Als je winst hoog is kun je toch ook wel aan je betaalverplichtingen voldoen? De termen worden dan ook regelmatig door elkaar gehaald wat voor verrassingen kan zorgen. De centrale vraag in dit artikel is dan ook wat het verschil tussen beide begrippen is en hoe je als ondernemer zeker weet hoe je bedrijf er financieel voor staat. SFAA: Administratiekantoor Amsterdam legt het je uit!

De begrippen winst en liquiditeit uitgelegd

Voor we de verschillen tussen de twee begrippen kunnen uitleggen is het belangrijk om te weten wat de begrippen inhoudelijk betekenen. We beginnen met de term winst. Winst is namelijk het positieve verschil tussen opbrengsten en kosten. Hoe hoger de opbrengst hoe hoger de winst van je bedrijf zal uitvallen. Winst wordt vaak over een bepaalde periode gerapporteerd per kwartaal of per jaar, ook wel de jaarwinst of kwartaalwinst geheten. Met een (exploitatie)begroting maak je een overzicht van de opbrengsten en kosten en kun je dus de winst van je bedrijf inzien.

Liquiditeit, het tweede begrip, geeft aan in welke mate jij als ondernemer aan je lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Eigenlijk is dit hetzelfde als jouw banksaldo plus de binnenkomende betalingen minus de uitgaande betalingen. Jouw liquiditeit is dus eigenlijk nooit gelijk aan jouw winst. Want de winst wordt in de maand geboekt wanneer jij jouw factuur verstuurd, terwijl het geld soms 30 dagen later pas op jouw bankrekening staat.

Kortom: winst zegt iets over het positieve verschil tussen opbrengsten en kosten terwijl liquiditeit iets zegt over hoeveel geld jij beschikbaar hebt om aan je betaalverplichtingen te kunnen voldoen.

De exploitatiebegroting uitgelegd

De exploitatiebegroting is een rapportage van de kosten en opbrengsten over een bepaalde periode. De bedragen (kosten) die op een exploitatiebegroting staan zijn altijd exclusief BTW. Kosten die in een exploitatiebegroting staan zijn de afschrijvingskosten, rentekosten en overige kosten zoals loonkosten en algemene kosten. Aflossingen en privé zijn nooit kosten en worden dus ook niet meegenomen in de exploitatiebegroting. Met de exploitatiebegroting zie je dus direct hoe winstgevend je bedrijf is en hoe hoog de kosten zijn die je iedere periode maakt.

In de liquiditeitsbegroting rapporteer je de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. De bedragen (betalingen) die hierin staan zijn altijd inclusief BTW. Je moet hierbij denken aan aflossingen van leningen, privé inkomsten en uitgaven. De liquiditeitsbegroting bevat géén afschrijvingen, maar alleen dingen die werkelijk op de bank gebeuren komen in de liquiditeitsbegroting. Hierbij moet je dus denken aan loonbetalingen, belastingen die je moet betalen en algemene kosten (inclusief de btw).

In de liquiditeitsbegroting wordt rente alleen meegenomen wanneer het dus werkelijke betalingen zijn.

Kortom: verschil winst en liquiditeit groter dan je denkt!

Winst en liquiditeit zijn dus niet hetzelfde. Winst zegt iets over het positieve verschil tussen opbrengsten en kosten terwijl liquiditeit juist aangeeft of jij als bedrijf aan al je betaalverplichtingen kan voldoen. Haal deze twee begrippen dus niet door elkaar en onthoud: winst is belangrijk, maar cash blijft altijd king! Zorg dat je voldoende geld in jouw bedrijf houdt, dat geeft je rust en ruimte als ondernemer.

Met een exploitatiebegroting kun je dus inzichtelijk maken wat de verwachte omzet en kosten over een langere periode zullen zijn. Zo weet je exact wat er nodig is om je bedrijf winstgevend(er) te maken. De liquiditeitsbegroting is weer een ander soort begroting. Deze begroting geeft het verwachte saldo op de bankrekening van je bedrijf weer!

Kom je er niet helemaal uit of heb je behoefte aan een administratiekantoor die jouw financiële administratie helemaal op orde maakt? SFAA administratiekantoor Amsterdam kan je voorzien van financieel advies én helpen met financiële administratie! Zo helpen wij ook met het opstellen van een liquiditeits- en exploitatiebegroting.

Meer weten over winst en liquiditeit? Neem contact met ons op!

Heb je na het lezen van dit artikel toch nog vragen over het verschil tussen winst en liquiditeit? En wil je er zeker van zijn dat jij wel je zaken op orde hebt? Neem dan contact op met SFAA administratiekantoor Amsterdam! Wij helpen je graag met al je vragen en kunnen je alles vertellen over onder meer liquiditeitsbegrotingen. Mail naar info@sfaa.nl en je krijgt snel een passend antwoord. Liever direct contact? Bel ons op +31 20-2610723. Onze financiële helden helpen je graag. Waar mogen wij jou mee helpen?