Hoe is de BTW geregeld bij verkopen in het buitenland, binnen EU?

Als u verkoopt aan buitenlandse partijen is het belangrijk om uit te zoeken wie de BTW betaalt. Daaraan gerelateerd krijgt u ook te maken met de verschillende tarieven, de verschillen in de hoog/laag verdeling, het doen van de aangifte, etc. In deze blog lichten wij graag toe hoe dit is geregeld binnen de Europese Unie.

Bij alle buitenlandse transacties is het extra belangrijk dat uw factuur voldoet aan de gestelde eisen, van een aantal gegevens is vastgelegd dat deze op de factuur terug te vinden moeten zijn.

Voor de transacties die buiten Nederland vallen maar binnen de EU worden de termen intracommunautaire levering en intracommunautaire verwerving gebruikt. In de internationale communicatie wordt voor BTW de term VAT gebruikt (Value Added Taxes).

Levering van goederen aan BTW-plichtige bedrijven

Als u goederen levert aan een bedrijf in een ander EU-land, past u het 0% BTW tarief toe. Op de factuur vermeldt u dat u dit tarief toepast en wat de BTW nummers zijn van uzelf en de afnemer. De afnemer is verantwoordelijk voor de betaling van de BTW in zijn land. U vermeldt de toepassing van het 0% tarief wel in uw aangifte.

Levering van goederen aan niet-BTW-plichtige (zoals particulieren)

Bij leveringen aan klanten die geen BTW-aangifte doen, is er sprake van een drempelbedrag. Blijft u hier onder, dan betaalt u het Nederlandse tarief aan de Nederlandse belastingdienst. Komt u boven de drempel, dan moet u zich in het land van de klant laten registreren en betaalt u in dat land het daar geldende tarief vanaf het moment dat u het drempelbedrag bereikt. Kwam u in het voorafgaande jaar boven het drempelbedrag uit, dan betaalt u het hele jaar vanaf het begin de buitenlandse BTW. Ook kunt u ervoor kiezen om de regeling voor afstandsverkopen toe te passen, hiermee mag u direct het hele jaar de buitenlandse BTW betalen. Dit geeft een verlichting van de administratieve last.

Diensten aan bedrijven

Als u een dienstverlening aan een in het buitenland gevestigde zakelijke afnemer factureert, vermeld u op de factuur “BTW verlegd” ofwel “Reverse charge”. Ook vermeld u het BTW nummer van de afnemer. Hiermee stelt u de afnemer verantwoordelijk voor het afdragen van BTW in zijn land. Zelf betaald u geen BTW in Nederland. De verlegde BTW vermeld u wel in de aangifte.

 Digitale diensten aan particulieren

Als u digitale diensten levert (telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten) aan particulieren, kunt u sinds 1 januari 2015 gebruik maken van de Mini One Stop Shop regeling (MOSS-regeling). Deze regeling stelt u in staat om de BTW die u moet betalen aan te geven in het land waar u geregistreerd staat, wat u veel administratieve werkzaamheden bespaart.  U betaalt het totale bedrag in één keer, de afhandeling met alle betrokken landen gebeurt op de achtergrond.

Er is een complexe structuur om vast te stellen of uw dienst wel of niet in aanmerking komt. In ieder geval vallen licenties, e-tickets, reserveringen en goederen niet onder deze regeling.

De aangifte moet u elk kwartaal doen, uiterlijk 20 dagen na het einde van het kwartaal. Ook als u geen leveringen hebt gedaan, moet u hiervan melding doen.  De aangifte doet u in euro’s, eventuele andere valuta worden naar euro’s toe omgerekend aan de hand van de ECB koers op de laatste dag van het tijdvak.

De toe te passen tarieven kunt u terugvinden op de site van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatratesSearch.html#content. Het is mogelijk dat de diensten die u levert in het land waar uw klant is, onder een andere tariefcategorie vallen dan in Nederland of zelfs vrijgesteld zijn van BTW.

De MOSS-regeling brengt verschillende administratieve verplichtingen met zich mee, er is precies vastgelegd welke informatie in uw administratie terug te vinden moet zijn. De gegevens moeten vastgelegd en 10 jaar bewaard worden. De facturen die u verstuurt moeten voldoen aan de eisen van het EU-land van de afnemer. De vestigingsplaats van uw afnemer moet u kunnen bewijzen. De voornaamste hulpmiddelen hiervoor zijn het factuuradres, bankgegevens en het IP-adres.

Het terugvorderen van BTW (door inkopen in het buitenland), valt niet binnen de MOSS-regeling.

Opgraaf Intracommunautaire Prestaties

Per maand, kwartaal of jaar doet u een opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP). De termijn die u gebruikt kunt u deels kiezen, maar is ook aan regelgeving gebonden. In deze opgaaf vult u alle intracommunautaire leveringen van diensten en goederen in. Ook vermeldt u de overbrenging van eigen goederen naar een ander EU-land.

Uitzonderingen

De bovenstaande informatie is slechts een richtlijn. Er zijn veel uitzonderingen, zo kunt u onder meer in een afwijkende regeling vallen als u reizen aanbiedt, (bijna) nieuwe voertuigen exporteert of accijnsgoederen verhandelt. Laat u daarom uitgebreid informeren.

SUPERTIP: Check het BTW nummer!

Het is belangrijk er zeker van te zijn dat het BTW-nummer van uw afnemer correct is. Om dit te verifiëren kunt u gebruik maken van de volgende site: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Voor alle zekerheid kunt u ook uw eigen gegevens hier invullen en het resultaat opslaan. Hiermee kunt u later aantonen de controle te hebben uitgevoerd.

Wilt u meer informatie over leveringen binnen de EU, afgestemd op uw specifieke administratie? Of wilt u hulp bij het inrichten van uw administratie en het opmaken van uw factuur? Of wilt u de aangifte van de BTW uitbesteden? SFAA is ervaren in internationale handel en helpt u graag! Bel ons voor meer informatie op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl

Bronnen:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/eu-wetgeving/belastingwetgeving/btw

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/btw_berekenen_bij_diensten/wijziging_in_digitale_diensten_vanaf_2015/eu_btw_melding_doen_met_moss

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/opgaaf_icp/opgaaf_icp

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/export_van_specifieke_goederen_en_in_bijzondere_situaties/export_van_specifieke_goederen_en_in_bijzondere_situaties

Hoe is de BTW geregeld bij verkopen in het buitenland, binnen EU?