holding

In een wereld vol zakelijke mogelijkheden en uitdagingen is het essentieel om vooruit te denken en je bedrijf te beschermen tegen onverwachte wendingen. Misschien ken je de uitspraak ‘1 bv is geen bv’ al, deze uitspraak gaat over een holdingmaatschappij. Een holdingstructuur (een bedrijfsstructuur met een holdingmaatschappij en een werkmaatschappij) opent de deur naar een wereld van flexibiliteit, fiscale voordelen en risicobescherming. Maar wat is een holding precies, en hoe kan het jou en je bedrijf helpen in een steeds veranderend zakelijk landschap? In dit blog leggen we de holdingstructuur uit en laten we je zien hoe het oprichten van een holding jou helpt om de winsten van je bedrijf veilig te stellen en je bedrijf te laten groeien, zelfs in uitdagende economische omstandigheden.

Wat is een holding?

Een holding is bedoeld om de waarde van je bedrijf en bezittingen in te bewaren en veilig te stellen. Door middel van een bv ben niet meer persoonlijk aansprakelijk bij een eventueel faillissement, maar je kunt wel al het kapitaal in je bv kwijtraken. Je holding bv is een aparte entiteit die boven je werk bv (werkmaatschappij) staat om zo winsten, inventaris of panden veilig te kunnen stellen. 

De werkmaatschappij is de entiteit die facturen naar je klanten verstuurt, loon betaalt aan werknemers, rekeningen betaalt voor gas, water en licht, enzovoort. Hiermee verricht je je diensten en wordt het geld verdiend. De holding bv staat boven deze werkmaatschappij en hierin bewaar je de aandelen van je werkmaatschappij. Doordat je minimaal 5% van de aandelen in je holding bewaart, ben je ook DGA in de holding. Door deze structuur worden de uren die je in de holding maakt gefactureerd aan de werkmaatschappij. Waardoor je een geldstroom richting je holding bv creëert.

Ook de winsten van de werkmaatschappij kunnen onbelast worden opgeschoven naar de holding. Zo stel je deze winsten veilig, want bij een faillissement van de werkmaatschappij kan geen aanspraak worden gemaakt op het kapitaal van de holding bv.

In de holding kun je de winst bewaren, herinvesteren of uitkeren aan jezelf (over het laatste moet je dividendbelasting betalen). Een holding bv is dus niets meer dan een normale bv die ervoor zorgt dat je winsten kunt opschuiven om ze zo veilig te stellen voor eventuele mindere tijden.

Verschillende vormen van een holding

Tussenholding

In een eerder blog hebben we het al eens gehad over de tussenholding. Dit vormt een aanvullende laag tussen je persoonlijke holding en je operationele werkmaatschappijen. Een tussenholding biedt diverse voordelen, zoals verbeterde bescherming van activa, fiscale voordelen, en een efficiënter beheer van meerdere werkmaatschappijen.

Vastgoed b.v.

In een ander blog hebben we het gehad over de vastgoed bv. Wanneer je zakelijk in vastgoed investeert, gebeurt dit vaak via een vastgoed BV die fungeert als een extra holding binnen je holdingstructuur. Dit is met name aantrekkelijk voor investeerders met een lange termijn beleggingsstrategie. Een vastgoed BV kan bijdragen aan het opbouwen van een omvangrijke vastgoedportefeuille. Uiteindelijk kan deze portefeuille ervoor zorgen dat je financieel onafhankelijk wordt door de huurinkomsten of de opbrengsten uit de verkoop van het vastgoed.

Holdingstructuur

Een holding bv verbindt meerdere bv’s met elkaar. Dit vormt een holdingstructuur. Een holdingstructuur bestaat altijd uit minimaal 2 bv’s. Een werkmaatschappij en de holding zelf. Een holding structuur kan ook uit meerdere holdings bestaan. Dit gebeurd bijvoorbeeld wanneer je met meerdere mensen een bv bezit. Dan heb je een werkmaatschappij, een holding waar de panden, inventaris en andere kapitalen in zijn ‘opgeslagen’. Daar boven heeft elke eigenaar van de bv’s een persoonlijke holding voor het opslaan van de winst van de onderneming

Daarnaast kan een holdingstructuur ook uit meerdere werkmaatschappijen bestaan. Waarin de werkzaamheden, kosten en opbrengsten van deze werkmaatschappijen gescheiden zijn. Deze situatie leggen we uit in een specifieke blog over meerdere werkmaatschappijen in een holdingstructuur.

Het opzetten van een holdingstructuur kun je het beste direct doen op het moment dat je een bv opricht. Het kost iets meer dan het oprichten van een enkele bv (voornamelijk door de kosten die gemaakt worden bij de KvK en de notaris). Maar door dit direct te doen voorkom je dat je op een later moment extra moet betalen voor het overdragen van de aandelen van de organisaties.

Zoals eerder gezegd heeft het opzetten van een holdingstructuur ook voor een kleine onderneming voordelen, daarom raden wij altijd aan om dit te doen op het moment dat je een bv opricht. Heb je al een bv opgericht maar geen holding bv? Geen paniek, de holdingstructuur kan ook op een later moment nog worden opgezet. 

De voordelen van een holding

Het oprichten van een holding biedt ondernemers een breed scala aan voordelen. Zo stelt een holdingstructuur ondernemers in staat om bedrijfsactiviteiten en bedrijfsonderdelen effectief te scheiden en te beheren, wat flexibiliteit en strategische organisatie mogelijk maakt. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van fiscale regelingen om de belastingdruk te verlagen en winsten en verliezen tussen de bv’s te verrekenen, waardoor ze fiscale voordelen behalen. Bovendien biedt een holdingstructuur bescherming tegen risico’s en aansprakelijkheid, waardoor persoonlijke eigendommen worden afgeschermd.

Flexibiliteit en beheer

Gebruik maken van een holding biedt aanzienlijke flexibiliteit en vereenvoudigt het beheer doordat het ondernemers in staat stelt om bedrijfsactiviteiten en activa in afzonderlijke werkmaatschappijen onder te brengen. Hierdoor worden risico’s beperkt en persoonlijke eigendommen beter beschermd. Hierdoor kunnen ondernemers strategisch groeien, risico’s beheersen, financiële middelen efficiënt beheren en eventueel een pensioen op te bouwen.

Efficiëntere vermogensopbouw

Efficiëntere vermogensopbouw binnen een holdingstructuur biedt ondernemers de mogelijkheid om belastingvoordelen te benutten en financiële middelen strategisch te beheren. Door winsten belastingvrij naar de holding door te schuiven, kunnen ondernemers kapitaal opbouwen binnen de holding zonder direct belastingen te hoeven betalen. Deze winsten kunnen vervolgens worden gebruikt voor herinvesteringen in de onderneming, het opbouwen van reserves voor toekomstige groei, of het verstrekken van leningen aan de werkmaatschappijen voor uitbreiding of investeringen in nieuwe projecten.

Een concreet voorbeeld hiervan is wanneer een ondernemer winsten van een succesvolle werkmaatschappij onbelast doorschuift naar de holding, waar het kapitaal kan worden beschermd en geïnvesteerd zonder directe fiscale gevolgen. Met deze belastingvrije opbouw van vermogen krijgt de ondernemer de mogelijkheid om financiële stabiliteit te waarborgen, reserves op te bouwen voor toekomstige investeringen of strategische groeikansen te benutten, zoals het aankopen van concurrenten of diversificatie van activiteiten. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van financiële middelen en een solide basis voor lange termijn groei en succes van de onderneming.

Bescherming tegen aansprakelijkheid

Bescherming tegen aansprakelijkheid is een cruciaal voordeel van een holdingstructuur, omdat het de mogelijke opgebouwde winst van je werkmaatschappij beschermt tegen bedrijfsrisico’s. Simpelere gezegd, als je werkmaatschappij failliet gaat heeft dit geen effect op de holding. Door bedrijfsactiviteiten en waardevolle activa in een aparte werkmaatschappij en holding onder te brengen, blijft de impact van financiële problemen of juridische claims beperkt tot de specifieke werkmaatschappij die betrokken is.

Bijvoorbeeld, als een werkmaatschappij die bouwprojecten uitvoert failliet gaat door een mislukt project of een juridische claim, blijven de activa van de holding en mogelijke andere werkmaatschappijen, zoals een consultancy-tak of een vastgoedportefeuille, onaangetast. Hierdoor kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op deze activa. Deze scheiding van risico’s zorgt voor een stabielere bedrijfsstructuur en gemoedsrust voor de ondernemer, doordat de gevolgen van een bedrijfscrisis beperkt blijven tot de betreffende werkmaatschappij en niet het gehele bedrijf bedreigen.

Gemakkelijke overdracht en verkoop

Een holdingstructuur vergemakkelijkt de overdracht en verkoop van een bedrijf, zelfs als er slechts één werkmaatschappij is. Doordat de werkmaatschappij als aparte entiteit binnen de holding functioneert, kan deze eenvoudig worden verkocht of overgedragen zonder invloed op de activa en het kapitaal in de holding. Dit maakt het verkoopproces efficiënter en aantrekkelijker voor kopers, terwijl de ondernemer controle behoudt over de financiële middelen in de holdingmaatschappij. Bovendien biedt deze opzet flexibiliteit bij bedrijfsopvolging, aangezien de werkmaatschappij onafhankelijk kan worden overgedragen aan familieleden of zakelijke partners.

Voorbeeld situatie van John

John is de eigenaar van Insight Research Solutions B.V.. Insight Research Solutions is een dynamisch marktonderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in het leveren van diepgaande inzichten en analytische oplossingen voor bedrijven in uiteenlopende sectoren. Met een team van ervaren onderzoekers, data-analisten en strategen biedt Insight Research Solutions op maat gemaakte onderzoeks- en consultancydiensten om klanten te helpen bij het begrijpen van markttrends, consumentengedrag, concurrentieanalyse en productpositionering. Door mee te denken met de klant biedt Insight Reaearch Solutions een opstapje naar nieuwe kansen voor de klant.

Insight Research Solutions B.V. is laatste jaren erg aan het groeien aangezien de economie erg goed draait. Hij maakt veel winst, en heeft hierdoor veel vermogen op de balans staan. Ook de twee panden waar zijn bedrijf in gevestigd is, staan op de balans van zijn onderneming. 

John is echter bang dat dit succes over een aantal jaar niet meer zo zal zijn door de ontwikkelingen in de markt, en wil daarom meer zekerheid.

Tips voor John

Het opzetten van een holdingstructuur kan de ultieme oplossing zijn voor John. Zo kan John winsten belastingvrij opschuiven naar zijn holding waar hij deze veilig stelt zodra de verwachte moeilijkere tijden aanbreken. Ook kan hij de panden met de holding overkopen en verhuren aan zijn werkmaatschappij.  Binnen de holding kan hij financiële reserves opbouwen zonder het risico te lopen dat deze verloren gaan zodra iemand Insight Research Solutions B.V. aansprakelijk stelt. Mocht John verder willen groeien en kapitaal nodig hebben, kan hij dit lenen uit zijn holdingmaatschappij. Zo kan John zijn gemaakte winsten met een holdingstructuur veiligstellen voor eventuele tegenwind, zonder dat hij de mogelijkheid verliest om door te groeien met zijn onderneming bij financiële aantrekkelijke tijden.