hypotheekrenteaftrek

Als je een hypotheek hebt op je eigen huis kun je de hypotheekrente die je moet betalen over de hypotheek aftrekken van je inkomen in box 1. Deze hypotheekrenteaftrek verlaagd dan je belastbare inkomen.

Op het moment dat je maar geen of slechts een geringe eigenwoningschuld hebt gelden er andere regels. In dat geval is je eigenwoningforfait namelijk hoger dan de aftrekbare kosten voor je eigen woning. In deze blog lees je alles over de hypotheekrenteaftrek bij geen of of een kleine woningschuld.

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek werkt als volgt. Stel je hebt een belastbaar inkomen van €35.000, en betaalt €2.500 hypotheekrente in een jaar, dan mag je dit aftrekken van je belastbare inkomen. Je hoeft dan over slechts €32.500 belasting te betalen. Dit kan je jaarlijks een aanzienlijk bedrag schelen.

Rekenvoorbeeld (gemakshalve wordt het eigenwoningforfait buiten beschouwing gelaten):

Met een belastingpercentage van 37.07% (tarief 2022) in box 1 betaal je dan (€32.500 x 37.07% =) €12.047 belasting i.p.v. (€35.000 x 37.07% =) €12.974,50. Dit scheelt dus ruim 900 euro door de hypotheekrenteaftrek. Maar wat nou als je geen of slechts een geringe eigenwoningschuld hebt, heb je dan minder voordeel?

Wat als ik (bijna) geen eigenwoningschuld heb?

Op het moment dat je geen of weinig eigenwoningschuld hebt dan geldt de wet Hillen. Deze werd in 2005 in het leven geroepen voor huizenbezitters met een (bijna) afgeloste hypotheek. Deze wet bepaald dat het eigenwoningforfait vervalt op het moment dat dit hoger is dan de hypotheekrenteaftrek.

Het eigenwoningforfait wordt normaliter, bij een grotere eigenwoningschuld, opgeteld bij het inkomen in de belastingaangifte. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Als je een eigen woning hebt, bouw je daarmee vermogen op. Je profiteert dan meer van je woning dan iemand die huurt. Zo ziet de Belastingdienst dat in ieder geval. Hierom moet je een percentage van je WOZ-waarde van je eigen woning aan de belastingdienst afdragen.

Afbouw wet van Hillen

Op het moment dat het eigenwoningforfait groter is dan de hypotheekrenteaftrek krijg je aftrek op het eigenwoningforfait van de belastingdienst. Dit is volgens de wet van Hillen. De wet van Hillen wordt momenteel langzaamaan afgebouwd. Waar de wet in eerste instantie 100% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten verrekende is dat op het moment nog maar 90% (2021). Elk jaar zal dit met 3.33% worden verlaagd, in 2023 is het dus 83.34%. Zie het rekenvoorbeeld hieronder.

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt €1.000 aan aftrekbare kosten. In 2021 betekent dit dat bij een eigenwoningforfait van €1.200 er per saldo €200 eigenwoningforfait overblijft (€1.200 – €1.000 = €200).

Door de wet Hillen wordt deze €200 euro (200 x 90% =) €180 aftrek. De €20 die overblijft moet worden opgeteld bij het inkomen in box 1. In de komende jaren zal dit door de afbouw van de wet van Hillen resulteren in steeds minder aftrek.

Door de wet van Hillen en het afbouwen hiervan zal je aftrek in 2023 van je eigenwoningforfait dan (200x 83.34% =) €16,.68 zijn. wat betekend dat je €33,32 moet optellen bij je inkomen in box 1.

Samenvatting hypotheekrenteaftrek

Wanneer je weinig of geen eigenwoningschuld hebt, en je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekposten van de woning, mag je volgens de wet van Hillen het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekposten gedeeltelijk van het eigenwoningforfait afhalen. In 2021 is dit nog 90%, in 2022 86.667%. In de komende jaren zal dit met 3.33% per jaar omlaaggaan. Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie en hoe je het meeste voordeel kunt behalen? Neem contact met ons op! SFAA is here to help. Direct iemand spreken? Bel ons op +31 20 26 10 723.