Importeren uit EU-landen, waar moet u op letten?

Goederen en diensten uit het buitenland inkopen is tegenwoordig heel gewoon. Maar veel ondernemers die dit doen, weten niet precies wat hier de regels voor zijn. SFAA heeft het voor u uitgezocht en beantwoordt daarom in deze nieuwe blog de vraag: Importeren uit EU-landen, waar moet u op letten?

Btw

Bij het importeren van goederen uit andere EU-landen bent u de afnemer. Vaak brengt de leverancier 0% btw in rekening en moet u Nederlandse btw betalen. Indien u daarentegen diensten afneemt uit een andere EU-land, bent u degene naar wie de btw wordt verlegd (“VAT reverse charge”). Zowel in het geval van goederen als diensten berekent u de btw aan de hand van de Nederlandse tarieven. Deze geeft u aan in uw aangifte. Het is overigens ook mogelijk om de btw gelijk als voorbelasting af te trekken, mits de goederen of diensten worden gebruikt als belaste omzet. U draagt de btw dus af én vraagt deze terug in dezelfde aangifte, waardoor u onder de streep op 0 uitkomt.

Als we hebben het over de diensten, dan gelden er een aantal uitzonderingen. Ook bij de goederen is er sprake van bijzondere situaties.

Handig om te weten: intracommunautaire verwerving. Zo worden de transacties genoemd waarbij  goederen of diensten worden ingekocht uit een andere EU-land en waar btw over wordt betaald in Nederland.

Geen btw-aangifte

Bent u een rechtspersoon en geen ondernemer? Of bent u een ondernemer die alleen vrijgestelde prestaties levert of die gebruikt maakt van landbouwregelingen? Dan doet u geen btw-aangifte. Lees hier wat u wel moet doen: drempelbedragen.

Vreemde valuta

Indien u een factuur ontvangt in een vreemde valuta, zoals de Britse Pond, dan moet u bij uw btw-aangifte het bedrag omrekenen naar euro’s. Voor goederen gebruikt u de laatst genoteerde verkoopkoers van de factuurdatum. Maar stel dat u na de 15e dag van de maand een factuur ontvangt waarvan de dienst een maand ervoor was geleverd, dan gebruikt u de koers van die 15e dag. Voor diensten geldt: gebruik de verkoopkoers van de factuurdatum of gebruik het uiterlijk toegestane uitreikdatum van de factuur (15e dag van de maand na de maand waarin de dienst is afgerond). Voor intracommunautaire diensten: maak gebruik van de verkoopkoers van het moment waarop de dienst is geleverd.

Administratie

U dient te beginnen met het bijhouden van dezelfde gegevens als bij het inkopen binnen Nederland. Echter, zoals eerder genoemd zijn er een aantal bijzondere situaties en uitzonderingen. Bekijk hiervoor deze eerdergenoemde linkjes, onder het kopje btw.

Als u een rechtspersoon bent die goederen inkoopt uit andere EU-landen, dan houdt u uw administratie bij als een intracommunautaire verwerving (ICV). Weet u niet zeker of u hieronder valt? Gebruik dan dit hulpmiddel.

Valt u hier wel onder, dan is het bijhouden van aantekeningen (gekregen facturen en uitgaven die zijn gedaan voor ICV) noodzakelijk. Zorg ervoor dat de volgende aspecten aanwezig zijn op de facturen:

  • Datum en factuurnummer
  • Naam adres en btw-identificatienummer van de leverancier
  • Goede omschrijving van de goederen die geleverd zijn
  • Het bedrag opgesplitst in nieuwe vervoersmiddelen, accijnsgoederen en overige goederen
  • Btw-bedrag

Aangifte doen

Bij diensten geldt: als het gaat om een intracommunautaire dienst, dan geeft u dit in het tijdvak aan waarin u de dienst heeft ontvangen. Voor de overige diensten maakt u gebruik van de factuurdatum of de 15e dag van de maand, waarvan u de dienst al in de maand ervoor had ontvangen.
Hierbij is ook een uitzondering op doorlopende diensten. Indien u doorlopende diensten afneemt die langer dan een jaar duren, betaalt u de btw per jaar, over dat deel van de dienst dat aan u is geleverd in dat jaar. De btw over de dienst hoort in dit geval wel naar u verlegd te zijn.
Is er bij u sprake van een fiscale eenheid? En doen u voor alle ondernemingen één btw-aangifte? Dan bent u verplicht om een extra formulier in te vullen.

Btw terugvragen

Is er aan u geen 0 % tarief in rekening gebracht en de btw niet verlegd, maar staat er een btw-bedrag op de bon of factuur? Dan is het mogelijk om de btw terug te vragen via de Nederlandse Belastingdienst indien er sprake is van in een ander land betaalde btw waarvan u geen buitenlandse btw-aangifte heeft gedaan en waarvan u de btw mag aftrekken als voorbelasting. Dit is een tijdrovend proces, dat pas de moeite waard is als u honderden euro’s terug kunt krijgen. Bovendien verschilt het per land waarvan u wel en niet de btw kunt terugkrijgen.

Eveneens is de btw aftrekbaar in uw buitenlandse aangifte, mits u verplicht bent om aangifte in het buitenland te doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u veel verkoopt aan consumenten in het betreffende land.

Tot slot

Wilt u meer informatie over het importeren van goederen en diensten uit andere EU-landen? Of heeft u hulp nodig bij het inrichten van uw administratie? Of zou u de aangifte van btw willen uitbesteden? SFAA is ervaren in internationale handel en helpt u graag! U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een mail sturen naar info@sfaa.nl.