Internetverkopen, welk btw-tarief moet worden toegepast?

Wanneer u producten verkoopt aan ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd maar in een ander EU-land hoe zit het dan met de btw? Hoe moet de administratie worden verwerkt? En welk btw-tarief moet worden toegepast?

Welk btw-tarief is van toepassing?

Wanneer u producten levert aan een afnemer die gevestigd is in een ander EU-land is er sprake van een intracommunautaire levering. Op intracommunautaire leveringen is een nultarief van toepassing. Hierop zijn alleen twee voorwaarden:

1) De goederen zijn daadwerkelijk vervoerd naar het andere EU-land.
2) De afnemer in het andere EU-land is btw verschuldigd vanwege de verwerving van de goederen.

Hoe voldoet u aan de voorwaarden?

Bij de eerste voorwaarde moet u bewijzen dat het product Nederland daadwerkelijk heeft verlaten. Daarom is het bewaren van kopieën en facturen, afschriften van betalingen vanuit het buitenland en transportdocumenten van belang. Deze lijst is echter niet limitatief. De bewijslast ligt bij u, transportbedrijven die uw producten versturen bewaren wel gegevens maar vaak voor een korte periode. Voor het voldoen van de tweede voorwaarden moet u beschikken over een geldig btw-identificatienummer van uw afnemer. U kunt dit nummer controleren via deze link. Tip: bewaar een uitdraai van deze controle!

Hoe moet de administratie worden verwerkt?

De intracommunautaire leveringen moet u net als anders opnemen in uw btw-aangifte en in de opgaaf: intracommunautaire prestaties. Als u voor meer dan 1.500.000 euro in een jaar intracommunautair levert, moet u de intracommunautaire leveringen aangeven in Intrastat-aangifte. Dit kan vaak via uw boekhoudprogramma.

In uw facturen moet u naast de reguliere factuurvereisten (factuurdatum, naam, adresgegeven, etc.) ook de vereisten van een intracommunautaire levering verwerken: btw-identificatienummer en informatie over het vervoer uit Nederland.

Mocht u meer informatie over internetverkopen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via 020-2610723 of mail uw vraag naar info@sfaa.nl. Wij kijken graag met u mee!

Internetverkopen, welk btw-tarief moet worden toegepast?