Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Belastingvoordeel halen uit uw investeringen in bedrijfsmiddelen in 2016? Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Vanaf een investeringsbedrag van €2300 kunt u in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Wanneer u BTW op de investering terug kunt krijgen, dan gaat het om het aanschafbedrag exclusief BTW. Hebt u geen recht op BTW-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van het investeringsbedrag inclusief BTW.

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

U dient de investeringsaftrek aan te vragen in het boekjaar waarin u de belastingverplichting aangaat. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. In onderstaande tabel kunt u vinden tot welk bedrag uw investeringsaftrek kan oplopen. Deze tabel geldt voor 2016, en is afkomstig van de website van de belastingdienst.

Investering (€) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
< 2.300 0%
2.301 tot en met 56.024 28% van het investeringsbedrag
56.025 tot en met 103.748 € 15.687
103.749 tot en met 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748
311.243 en meer 0%

Heeft u voor dit jaar een geïnvesteerd bedrag dat onder de €2300 zit, dan is het in veel gevallen raadzaam vóór het einde van 2016 dit bedrag te verhogen zodat u boven de €2300 eindigt. Het zal u wellicht verrassen, maar u kunt dan 28% van het totale bedrag aftrekken! Waar een aftrek van minstens €644 (2301 x 28%) mee gepaard gaat.Let op!

Omgerekend betekent dit dat u voor 2016 in absolute waarde vanaf €1656 (2300 – 644) beter net boven de €2300 kunt zitten!

Daarnaast is het handig om erbij stil te staan dat het mogelijk is om een investering dit jaar al te doen in plaats van volgend jaar. Bijvoorbeeld:

U heeft over 2016 een geïnvesteerd bedrag van €20.000 en verwacht over 2017 een bedrag van €1.000 te investeren. U kunt dan, indien mogelijk, de investering van €1.000 beter in 2016 doen. In dat geval kunt u in 2016 over een totaalbedrag van €21.000 in aanmerking komen voor de KIA, waar dit bij een bedrag van €1.000 over 2017 niet mogelijk is.

Voorwaarden kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Sommige investeringen kunnen niet in aanmerking komen voor de KIA. Het gaat dan om:

  • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals:
  • Woonhuizen, gronden, dieren
  • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden
  • Effecten, vorderingen, goodwill, publiekrechtelijke vergunningen
  • Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur of verbruik in het buitenland.
  • Transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Daarnaast moet elke individuele investering minimaal €450 (exclusief BTW) bedragen.

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? Of wilt u meer weten over aftrekposten voor uw onderneming? Klik dan hier of neem vrijblijvend contact met ons op via 020-2610723.