meerdere werkmaatschappijen

In een eerdere blog heb ik de fundamenten en voordelen van een holdingstructuur uitgebreid besproken. Misschien heb je de blogs ‘1 bv is geen bv’ of ‘De 4 voordelen van een holdingstructuur’ al gelezen. Een holdingstructuur biedt voordelen zoals fiscale efficiëntie, risicobeheer en flexibiliteit in het beheer van bedrijfsactiviteiten. Maar wat als jouw bedrijf groeit naar meerdere locaties of zich diversifieert naar andere werkzaamheden? Dan kan het moment daar zijn om meerdere werkmaatschappijen te overwegen. Laten we deze strategie verkennen en begrijpen wanneer en waarom het zinvol is om twee of meer werkmaatschappijen binnen jouw holdingstructuur te hebben.

Meerdere Werkmaatschappijen: Wanneer en Waarom?

Het opzetten van meerdere werkmaatschappijen onder een holdingstructuur kan vooral gunstig zijn als jouw bedrijf nieuwe activiteiten start of meerdere vestigingen opent. Deze aanpak zorgt niet alleen voor een betere organisatorische scheiding tussen verschillende bedrijfsonderdelen, maar biedt ook strategische en financiële voordelen. Een duidelijk voordeel is dat je, door activiteiten te scheiden in afzonderlijke werkmaatschappijen, kunt profiteren van fiscale voordelen. In 2024 ligt bijvoorbeeld de grens tussen de eerste en tweede schaal van de vennootschapsbelasting (vpb) bij 200.000 euro. Door activiteiten te splitsen over meerdere werkmaatschappijen, kun je mogelijk binnen deze lagere belastingschaal blijven, wat aanzienlijke besparingen kan opleveren.

Structuur van Twee of Meer Werkmaatschappijen

In een structuur met meerdere werkmaatschappijen blijft de holdingmaatschappij aan de top staan. De holding speelt een cruciale rol in het beheer van investeringen en het centraliseren van winsten vanuit de onderliggende werkmaatschappijen. Elke werkmaatschappij focust zich op specifieke bedrijfsactiviteiten of markten. Deze structuur lijkt op de traditionele holdingstructuur, maar met extra operationele bedrijven.

Faillissement en Beëindiging van Onderneming

Een belangrijk voordeel van het hebben van meerdere werkmaatschappijen is de bescherming die het biedt in geval van faillissement of het opzeggen van een werkmaatschappij. In zo’n scenario blijven financiële problemen geïsoleerd binnen de betreffende werkmaatschappij. Dit betekent dat de financiële gevolgen geen directe impact hebben op de holding of de andere werkmaatschappijen. Dit biedt een aanzienlijk veiligheidsnet voor de rest van jouw bedrijf.

Juridische Overwegingen bij Meerdere Werkmaatschappijen

Wanneer je overweegt jouw bedrijf uit te breiden met twee of meer werkmaatschappijen, zijn er belangrijke juridische overwegingen die aandacht vereisen. Elke afzonderlijke werkmaatschappij functioneert als een unieke juridische entiteit en moet apart worden geregistreerd, met eigen statuten en operationele overeenkomsten. Deze juridische scheiding zorgt voor duidelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen de verschillende onderdelen van jouw onderneming. Daarnaast moet je bewust zijn van de variërende regelgevende vereisten in verschillende industrieën of regio’s, vooral als de werkmaatschappijen in verschillende markten of sectoren opereren. Het naleven van deze wetten is cruciaal om juridische complicaties te voorkomen. Gedegen juridisch advies is daarom essentieel bij het opzetten en beheren van meerdere werkmaatschappijen.

Operationele Overwegingen bij Meerdere Werkmaatschappijen

Naast juridische aspecten, brengt het beheer van twee of meer werkmaatschappijen operationele uitdagingen met zich mee. Elke werkmaatschappij moet efficiënt en effectief beheerd worden om de algehele prestaties en winstgevendheid van de onderneming te waarborgen. Dit vereist robuuste systemen voor financieel beheer, inclusief aparte boekhouding en budgettering voor elke entiteit. Het is ook cruciaal om duidelijke communicatie- en rapportagestructuren op te zetten voor een naadloze integratie en synergie tussen de werkmaatschappijen.

Aandacht voor het stroomlijnen van operationele processen, zoals inkoop, productie en logistiek, is essentieel om duplicatie van inspanningen te vermijden en efficiëntie te maximaliseren. Strategische planning, gericht op de verdeling van middelen en verantwoordelijkheden tussen de werkmaatschappijen, is noodzakelijk om te zorgen dat elke eenheid optimaal bijdraagt aan de doelstellingen van de holding.

Conclusie

De overstap naar een structuur met meerdere werkmaatschappijen biedt aanzienlijke kansen voor groei en diversificatie, maar vereist zorgvuldige overweging van zowel juridische als operationele aspecten. Juridisch gezien moet elke nieuwe werkmaatschappij voldoen aan specifieke registratie-eisen en is naleving van relevante wet- en regelgeving essentieel. Operationeel is het belangrijk om sterke beheersystemen te implementeren met duidelijke communicatie- en rapportagestructuren, en om elk bedrijfsonderdeel efficiënt te laten functioneren binnen de algehele strategie van de holding.

Door deze uitdagingen adequaat aan te pakken, kun je genieten van de voordelen die meerdere werkmaatschappijen bieden, zoals fiscale efficiëntie, risicobeheer en operationele flexibiliteit. Met de juiste planning en beheer kunnen deze structuren een robuuste basis vormen voor groei, innovatie en lange termijn succes van jouw onderneming. SFAA staat naast de ondernemer en denkt vanuit de perceptie van de ondernemer. Heb jij vragen omtrent meerdere werkmaatschappijen of een holdingstructuur? Neem vrijblijvend contact met ons op en zie wat SFAA voor jouw onderneming kan betekenen! Direct iemand spreken? Bel naar +31 20 26 10 723!