afschrijven

De hoofdregel

Alle kosten die u maakt voor uw onderneming, gebaseerd op zakelijke overwegingen, zijn aftrekbaar. Indien de kosten zijn onderverdeeld in zakelijk en privé, dan zijn enkel de zakelijke kosten aftrekbaar. Dit geldt ook voor mobiele telefoonkosten.

Mobiele telefoonkosten bij een eenmanszaak

Mobiele telefoonkosten zijn alleen aftrekbaar voor het zakelijke gedeelte. Ook de btw is alleen terug te vragen over het zakelijke deel. Of het abonnement op naam staat van Jan de Wit of op naam van Timmerbedrijf De Wit, maakt bij een eenmanszaak niet zoveel uit. Het laatste is wel verstandiger omdat niet elke provider de btw op de factuur vermeldt als het abonnement niet zakelijk is. Het bepalen van het zakelijke percentage is lastig en meestal een schatting. Vaak is het zo dat hoe hoger de telefoonrekeningen zijn, hoe hoger ook het zakelijke percentage. Ons advies is om een redelijke schatting te maken, de fiscus gaat er dan vrijwel altijd mee akkoord.

Mobiele telefoonkosten bij een BV / DGA

Bent u in dienst van uw eigen BV, dan kan de BV via de werkkostenregeling een telefoon met abonnement aan u als werknemer verstrekken. Dat valt onder het noodzakelijkheidscriterium en daardoor wordt het hele privé voordeel door de fiscus buiten beschouwing gelaten. Maar let op, zorg wel dat de telefoon en het abonnement op naam van de BV worden aangeschaft, anders mag de btw niet teruggevraagd worden. Ook is het belangrijk om het beschikbaar stellen van de telefoon en het abonnement vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of een aanhangsel daarbij. Wij hebben hiervoor een eenvoudig standaard modelovereenkomst, u kunt deze op verzoek gratis aanvragen.

Tot slot

Zijn er nog onduidelijkheden wat betreft de aftrekbaarheid van uw mobiele telefoonkosten? Neem dan gerust contact met ons op! SFAA heeft veel ervaring op dit gebied en helpt u graag! Neem contact met ons op via het nummer 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.