Omzetting Eenmanszaak in BV

Deze week schrijven wij een blog waarin we voor u hebben uitgezocht op welke manier u uw eenmanszaak kunt omzetten in een BV. Het komt namelijk weleens voor dat startende ondernemers na enige tijd voor een andere rechtsvorm willen kiezen. Gelukkig is dit mogelijk! Lees gauw verder om alles met betrekking tot de omzetting Eenmanszaak in BV te weten te komen.

Waarom een omzetting van Eenmanszaak in BV?

Er kunnen diverse redenen zitten achter het omzetten van een eenmanszaak in een BV. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de aansprakelijkheid te beperken. Ook heeft de omzetting fiscale voordelen en komt het ten goede aan de continuïteit van de onderneming.

De 3 manieren van omzetting Eenmanszaak in BV

De omzetting van een eenmanszaak in een BV kan op de volgende drie manieren:

  • Activa-passiva transactie
  • Ruisende omzetting
  • Geruisloze omzetting

Activa passiva transactie

De omzetting door middel van activa passiva transactie is de meest populaire en eenvoudige bij ondernemers. Alle bedrijfsmiddelen worden als het ware verkocht aan de BV. De eenmanszaak wordt gestaakt en de eigendommen en schulden worden hierbij overgenomen door de nieuwe BV. Echter, u dient wel rekening te houden met de stille reserves. Indien er goodwill of een meerwaarde is in een bedrijfspand, bent u verplicht om daar inkomstenbelasting over te betalen.
Voordelig aan deze methode is dat er verder geen extra kosten zijn verbonden voor de inbreng van uw onderneming in een BV.

Ruisende omzetting

Bij de ruisende omzetting wordt de eenmanszaak beëindigd en wordt het ingebracht in een nieuwe BV. Eveneens als bij de activa passiva transactie, moet u bij het hanteren van een ruisende omzetting ook afrekenen over de stille reserves (bijvoorbeeld goodwill). U heeft hierbij wel de mogelijkheid om een verzoek om terugwerkende kracht voor drie maanden in te dienen.
Er zitten aan een ruisende omzetting wel extra kosten verbonden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor de notaris voor de opstelling van de notariële akte.

Bij de ‘verkoop’ van uw eenmanszaak, dient u belasting te betalen over de stakingswinst. Het voordeel hiervan is dat u gebruik mag maken van een stakingsaftrek ter waarde van maximaal €3.630.

Geruisloze omzetting

Bij de geruisloze inbreng wordt de nieuwe BV voortgezet met de eindbalans van de eenmanszaak. Dit betekent dat de eenmanszaak volledig overgaat in de BV. De belastingheffing blijft bij deze manier van omzetting achterwege. Vandaar dat dit een goede keuze is voor ondernemers die voor een langere tijd een onderneming runnen en daardoor veel meerwaarde hebben.
Een voorwaarde betreft de voortzetting van de eenmanszaak in een BV, is dat de BV wel voor minimaal drie jaar dient voort te bestaan.
Op verzoek kan er aan de voorovereenkomst tot oprichting van de BV een terugwerkende kracht van negen maanden worden toegekend. Hierbij moeten zowel de omzetting als de BV binnen 15 maanden zijn plaatsgevonden/opgericht.

Handige om te weten! Enkele verschillen tussen de ruisende- en geruisloze omzetting

Bij de ruisende inbreng dient u belasting af te rekenen over de stille reserves, fiscale reserves en fiscale oudedagsreserve. Bij de geruisloze inbreng daarentegen hoeft u niets af te rekenen. Echter, het afrekenen bij de ruisende inbreng brengt ook voordelen met zich mee! Zo kan er bijvoorbeeld worden afgeschreven over een hogere inbrengwaarde waardoor toekomstige belastingbesparing mogelijk is. Nog een verschil is dat bij een ruisende inbreng het ondernemingsvermogen naar keuze kan worden ingebracht. U mag dus zelf bepalen wat u inbrengt. Bij een geruisloze inbreng bent u verplicht om al het ondernemingsvermogen in te brengen.

Tot slot

Wilt u meer informatie over de procedure omtrent het omzetten van een eenmanszaak in een BV? Of heeft u vragen over de omzettingsmethodes? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

Omzetting Eenmanszaak in BV