ondernemen in het buitenland

Als u internationaal onderneemt krijgt u al snel te maken met andere valuta. Een inkoop of verkoop in Engeland is hiervoor immers al genoeg. Hoe kunt u omgaan met de risico’s die de schommelende wisselkoersen met zich mee brengen?

Het risico

De huidige valutakoersen kunt u zien op de site van de ECB: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Hierop staat vermeld hoeveel €1 waard is. De site biedt ook de mogelijkheid om terug te kijken naar historische koersen.

In de dagelijkse transacties kan een valutarisico tot uiting komen door de tijd die er verstrijkt tussen het maken van de overeenkomst, waarbij u voor uw in- of verkoopprijs op een bepaalde koers rekent, en het moment waarop de betaling plaatsvindt. Dit risico wordt verhoudingsgewijs extra groot als concurrenten niet te maken hebben met de betreffende valuta. Een heel ander soort risico ontstaat doordat u heeft geïnvesteerd in een ander valutagebied.

Het in kaart brengen van de risico’s die u loopt is een belangrijke eerste stap. Hiermee kunt u over het algemeen in acht nemen dat de grote veelgebruikte valuta als de Euro en de Amerikaanse Dollar minder fluctueren dan de minder gebruikte valuta. Het doorrekenen van diverse scenario’s geeft u een goed beeld van de risico’s die u loopt.

Methoden om het risico te beperken

Het risico neemt toe over de tijd. Als u nu op een bepaalde koers rekent is het nadeel dat deze koers grote schommelingen heeft doorgemaakt over 3 maanden groter dan over 2 weken. Daarom is het hanteren van korte betalingstermijnen verstandig. Ook de bankprocessen spelen hierin een rol, dus welke banken er worden gebruikt is een belangrijke variabele.

In sommige gevallen kunt u valutaschommelingen afwentelen op uw afnemer. Zo kunt u bijvoorbeeld contractueel vastleggen dat de prijs omhoog gaat als uw inkoopprijs omhoog gaat als gevolg van valutaschommelingen. Zo wordt er vaak voor gekozen om de kosten door te berekenen op basis van de wisselkoers op de dag dat het product verscheept wordt of de dienst geleverd wordt. Een andere mogelijkheid is om uw marge zo vast te stellen dat valutaschommelingen hierbinnen kunnen worden opgevangen.

Met termijncontracten kunt u zichzelf verzekeren tegen de risico’s. Vooraf spreekt u af op een bepaald moment gebruik te mogen maken van een vastgestelde wisselkoers. Dit is met name interessant als het om een grote transactie over langere tijd gaat. Ook opties op een valuta kunnen op een vergelijkbare manier worden ingezet.

Wanneer u geregeld handel bedrijft in dezelfde vreemde valuta, kunt u er ook voor kiezen om hier een speciale rekening voor te openen. Op deze manier kunt u handelen met uw buitenlandse partners en op het moment dat u de koers gunstig acht, geld heen en weer verplaatsen van of naar uw Euro rekening. Als u ontvangsten én uitgaven heeft in dezelfde vreemde valuta kunt u deze via deze rekening ook tegen elkaar wegstrepen, u betaalt uw inkopen in deze valuta uit de ontvangen bedragen van verkopen.

Tot slot

Voor de keuze van uw partner in de valutahandel is de prijs uiteraard een belangrijk criterium. Let u echter ook op de veiligheid van uw transacties en de snelheid van het gebruikte IT-systeem.

Het handelen in buitenlandse valuta kan niet altijd onbeperkt. Er zijn landen die restricties hebben aan de in- dan wel export zijde van hun valuta.

SUPERTIP

Snel de huidige koers omrekenen? Google kan dit makkelijk voor u doen! Toets in plaats van een zoekterm het bedrag in met de 3 letterige afkorting van de valuta, “to” en vervolgens de drie letterige afkorting van de valuta waar u heen wilt rekenen. Bijvoorbeeld:  “250 EUR to USD”. Heeft u Google ingesteld als uw standaard zoekmachine? Dan kunt u dit zelfs in de browserbalk doen!

SFAA ondersteunt u graag in uw buitenlandse activiteiten. Zowel voor een adviestraject als voor de dagelijkse operatie helpen wij u graag. Bel ons voor meer informatie op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nlondernemen in het buitenland