onzakelijke lening kan je maar beter voorkomen

Een lening afsluiten bij jezelf of iemand die je goed kent, dit kan bijvoorbeeld wanneer je dit misschien niet wilt doen bij een bank. Wanneer je hiervoor kiest is het heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat deze lening niet als een onzakelijke lening wordt bestempeld. Een onzakelijke lening heeft namelijk een aantal belastingtechnische nadelen die niet onbelangrijk zijn om te weten. Wat een onzakelijke lening precies inhoudt, hoe en waarom je dit het beste kunt voorkomen lees je in deze blog!

Wanneer is een lening een lening?

Allereerst moet een lening voldoen aan de volgende drie punten:

  • Het mag geen schijnlening zijn die enkel bedoeld is om kapitaal te verplaatsen.
  • De schuldenaar moet de lening in eerste instantie terug kunnen betalen aan de schuldeiser (geen bodemlozeputlening).
  • Het mag geen zogenaamde deelnemerschapslening zijn, dit is een lening die vrijwel volledig winstafhankelijk is, de schuld een achtergestelde schuld is (dus pas kan worden verkregen door de eiser op het moment dat alle andere schulden zijn voldaan). Daarnaast is er geen bepaalde looptijd van de lening vastgesteld

Valt de lening onder een van de bovenstaande omschrijvingen dan wordt het niet gezien als lening, maar als gift. Is dit niet het geval, dan kan worden gekeken naar of de lening als onzakelijke lening wordt beschouwd. Is het namelijk een niet zakelijke lening (onzakelijke lening) dan kun je hier een hoge boete voor krijgen.

Wanneer wordt een lening als onzakelijke lening beschouwd?

Bij een onzakelijke lening wordt gekeken naar de voorwaarden die aan de lening verbonden zijn. Er wordt hier gekeken naar de risico’s verbonden aan de lening, welke rente en welke randvoorwaarden hieraan verbonden zitten. Hierbij wordt in gedachte genomen of een derde partij de lening ook zou verstrekken.

De belastingdienst kijkt naar de volgende punten om te waarderen of een lening zakelijk of onzakelijk is:

  • Is het rentetarief volgens ‘normale’ tarieven ingesteld?
  • Zou de lening ook door een derde partij (een bank) worden verstrekt?
  • Is er een correcte geldleningovereenkomsten?
  • Wat zijn de afspraken over de zekerheden?
  • Hoe is het aflossen geregeld?

Als hieruit blijkt dat de lening niet is afgesloten zoals dit normaliter zou gebeuren wordt de lening als onzakelijk beschouwd. Op het moment dat dat het geval is kom je voor de volgende problemen te staan.

Wat heeft een onzakelijke lening voor gevolgen?

Doordat de onzakelijke lening niet als lening wordt gezien kan de rente niet worden afgetrokken van de winst van je onderneming. Verder kan het dat de onzakelijke lening wordt gezien als schenking of winstuitkering, waardoor je hierover een groot gedeelte aan belasting en mogelijke boete moet afdragen aan de belastingdienst. Je kunt je wel voorstellen hoe dit voor probleem kan zorgen op het moment dat dit onverwachts gebeurt, helemaal wanneer de ‘lening’ al bedoeld was om te helpen met het rondkrijgen van de financiën.

Een onzakelijke lening is altijd verstrekt door een familielid?

Dit is niet waar, elke lening kan al een onzakelijke lening worden gezien op het moment dat het aan de eerdergenoemde criteria voldoet.

Een onzakelijke lening kan dus ook een lening betreffen van een (in eerste instantie) onafhankelijke derde partij. Dit komt natuurlijk wel veel minder vaak voor aangezien een onafhankelijke derde partij over het algemeen geen lening verstrekt op het moment dat de voorwaarden niet goed zijn. Op papier kan het zelfs een vennootschap betreffen i.p.v. een natuurlijk persoon die de niet zakelijke lening verstrekt.

Extra kosten of boetes voorkomen

Vaak komt een onzakelijke lening voort uit een kredietverstrekker die de kredietnemer enigszins wil helpen. Denk maar aan een vader die zijn kinderen wilt helpen met een lening maar het niet wilt schenken. Op het moment dat een dergelijke lening als een onzakelijke lening wordt bestempeld kan dit hoge extra kosten of een boete met zich meebrengen. Een boete aan de belastingdienst kan in dergelijke gevallen oplopen tot 100% op het bedrag wat je oorspronkelijk als belasting had moeten betalen. Je moet dan dus de belasting over het gegeven geld betalen plus een boete tot 100% van dit bedrag. Dit wil je dus kosten wat het kost voorkomen.

Heb je vragen over een lening die je aan jezelf wilt verstrekken, of verstrekt iemand een lening aan jou maar ben je bang dat het als onzakelijke lening gezien kan worden. Neem contact met ons op! Bij SFAA kun je een gratis adviesgesprek aanvragen, wil je liever direct iemand spreken bel dan naar +31 20-2610723.