Prinsjesdag 2020 , het torentje

15 September was het weer Prinsjesdag, een belangrijke dag voor alle ondernemers aangezien de miljoenennota bekend wordt gemaakt. Prinsjesdag 2020 is een prinsjesdag voor in de geschiedenisboeken door de corona maatregelen. Maar ook dit jaar zijn er weer een aantal belangrijke veranderingen rondom de belastingtarieven, toeslagen en tegemoetkomingen. In dit blog worden alle veranderingen duidelijk op een rijtje gezet zodat jij weet wat jou en je onderneming volgend jaar te wachten staat.

Vooraf uitgelekt

Zoals jaarlijks het geval is was er voorafgaand aan de derde dinsdag van september al een groot gedeelte van de miljoenennota uitgelekt. Zo werd al in de week voor Prinsjesdag 2020 bekend dat Nederland erop vooruit zal gaan met zowel de koopkracht als de economische groei. De percentages die genoemd werden door de verschillende websites en kranten verschilde wel van elkaar. Zo sprak de ene nieuwsbron over een stijging in de koopkracht van 2.2% en de andere bron had het over een stijging van 0.8%. Uiteindelijk bleek uit de miljoenennota 2020 dat er een stijging wordt verwacht van 0.8% in 2021.

Ook over de economische groei werd veel gespeculeerd in de aanloop naar Prinsjesdag 2020. Dit kwam mede door de corona crisis waar we op dit moment mee kampen. Er wordt in de berekeningen namelijk geen rekening gehouden met een eventuele nieuwe (gedeeltelijke) lockdown. Maar na het velen speculeren was eindelijk Prinsjesdag aangebroken, en daar werd het volgende bekend gemaakt.

Cijfers Miljoenennota 2020

De cijfers die bekend zijn gemaakt tijdens de miljoenennota van Prinsjesdag 2020 hebben wij hier op een rijtje gezet speciaal voor jou, heb je vragen over wat dit voor jou betekend of wil je sparren met een van onze experts over de mogelijkheden die dit biedt voor jou in 2021? Neem Contact op met ons! Mail naar info@sfaa.nl, wil je direct iemand spreken? Bel dan naar +31 20-2610723.

Koopkracht

De koopkracht wordt zoals eerder genoemd verwacht om te groeien met gemiddeld 0.8%, de werkende zullen hierin de grootste groei meemaken, namelijk 1.2%.  Andere groepen die een mindere stijging krijgen zijn uitkeringsgerechtigden (0.5%) en gepensioneerde (0.4%).

Groei economie

Tijdens de miljoenennota werd ook de groei van de Nederlandse economie in 2021 aangekondigd. Er werd namelijk gesproken over een verwachtte groei van 3.5%. Wel werd duidelijk dat dit alleen mogelijk is wanneer COVID-19 niet nog een keer het land op slot laat gaan.

Vrijstelling box 3

De vrijstelling in box 3 gaat in 2021 van 30.846 naar €50.000. Het tarief boven de vrijstelling gaat daarentegen wel omhoog naar 31% (is nu nog 30%). De grootte van de schijven verandert ook in 2021. De eerste schijf loopt volgend jaar van € 0 tot € 100.000, de tweede van € 100.000 tot € 1 miljoen en de derde is alles boven de € 1 miljoen.

Verhoging vrijeruimte teruggedraaid

Tijdens het begin van de coronacrisis werd de vrijeruimte in de WKR verhoogd naar 3%, deze verhoging zal in januari 2021 worden teruggeschroefd naar 1.7%, wat het oorspronkelijk was aan het begin van 2020. Dit bedrag geldt voor de eerste €400.000 van de totale loonsom.  Deze tijdelijke verhoging werd ingesteld om werkgevers tegemoet te komen bij het verbeteren van de thuiswerkplekken van werknemers. Wellicht zal er in het geval van een nieuwe crisis weer een bijstelling worden gedaan, maar voor nu is 1.7% het percentage in de vrijeruimte vastgesteld voor 2021.

Tarief 1e schijf inkomstenbelasting

Aankomend jaar zal er ook een kleine verlaging zijn van het belastingtarief in de 1e schijf van de inkomstenbelasting.  Uit het belastingplan 2020 blijkt namelijk dat het tarief van de 1e schijf daalt van 37.35% naar 37.10%.

Snellere daling van zelfstandigenaftrek dan verwacht

Vorig jaar werd al duidelijk dat de zelfstandigenaftrek naar € 5.000 verlaagd zou worden in een tijdsbestek van negen jaar. Maar uit het belastingplan van het kabinet blijkt dat dit sneller in zijn werking zal gaan dan oorspronkelijk werd aangekondigd. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek met € 360 per jaar worden verlaagd (in plaats van de oorspronkelijke € 250), in 2028 met € 390 en in de jaren hierna met € 110 totdat deze in 2036 € 3.240 bedraagt. Een stuk meer en sneller dan de eerste plannen van de overheid. In 2021 zal de zelfstandigenaftrek dus € 6.780 bedragen door de verlaging van € 360.

Goed nieuws voor MKB, laag tarief VPB!

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan de komende jaren langer genieten van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). De schijf waarin het lage tarief geldt zal namelijk worden vergroot zodat het in 2022 geldt voor winsten tot € 395.000.

Dit vergroten zal in 2 stappen plaatsvinden. Nu geldt het lage VPB-tarief nog voor winsten tot € 200.000. In 2021 gaat de grens naar € 245.000 en een jaar later naar € 395.000. Volgend jaar dus een (relatief) kleine verhoging, in 2022 zal er een grotere verhoging plaatsvinden!

Werkeloosheid omhoog

Het komende jaar verwacht de overheid dat de werkeloosheid zal stijgen naar 5.9% om op een totaal van 546.000 werkeloze te komen, dit is fors meer dan de huidige 400.000 werkelozen die ons land op dit moment kent. Hier is wederom de coronacrisis de grootste veroorzaker van.

Winst belasting kleine bedrijven omlaag

Het kabinet heeft eerder uitspraken gedaan over een verlaging van de winstbelasting voor multinationals, dit gaat in het komende jaar nog niet gebeuren. Wel vindt er een verlaging van de winstbelasting voor de kleine bedrijven. Deze gaat namelijk van 16.5% naar 15%.

Hiermee wil de overheid kleine bedrijven die het nu juist zo moeilijk hebben een steuntje in de rug bieden.

Starters op de woningmarkt worden geholpen

Als laatste kwam er nog positief nieuws voor starters op de woningmarkt, de overheid gaat namelijk starters op de woningmarkt (tot 35 jaar) helpen. dit doet ze door de overdrachtsbelasting te verlagen van 2% naar 0%. Let op, dit geldt alleen bij aankoop van een eerste huis, bij aankoop van een tweede huis zal de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% worden verhoogd. Dit is voornamelijk om beleggers meer te belasten en starters te helpen in deze lastige woningmarkt.

Covid-19 in 2021

In alle berekeningen houdt de overheid geen rekening met een eventuele tweede golf die kan zorgen voor een nieuwe lockdown. De voorspellingen die worden gedaan zijn gemaakt met een wederopbouw uit de coronacrisis als drijfveer van de verwachtingen. Mocht er dus een tweede (gedeeltelijke) lockdown komen zullen deze voorspellingen naar alle waarschijnlijkheid niet uitkomen. Ook zal een dergelijke situatie waarin bedrijven hun deuren tijdelijk moeten sluiten in alle waarschijnlijkheid ervoor zorgen dat de overheid nieuwe tegemoetkomingen gaat verzinnen passend voor de situatie (denk aan de tegemoetkomingen zoals de TVL en de NOW). maar dit is dus niet opgenomen in de miljoenennota.

Vragen over Prinsjesdag 2020?

Dit was al het belangrijkste nieuws omtrent Prinsjesdag 2020, nu weet jij wat jou te wachten staat in het komende jaar. Voor MKB Nederland doet de overheid haar best om deze crisisperiode zo min mogelijk slachtoffers te laten maken. Maak gebruik van de kansen die deze veranderingen bieden en groei met jouw onderneming!

Heb je vragen over de veranderingen die aangekondigd zijn en wat ze voor jouw onderneming betekenen, wij kunnen je helpen! Neem contact op via info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723.  Onze financiële experts zijn deskundig en weten hoe ze jou kunnen helpen.