Prinsjesdag Mijloenennota

Vandaag is het Prinsjesdag 2021, zoals elk jaar op de derde dinsdag van september. Een dag die erg belangrijk is in verband met het bekend maken van de miljoenennota, al lekt de miljoenennota vrijwel altijd uit voor Prinsjesdag echt is aangebroken. Dit is wat voorafgaand aan de bekendmaking van de miljoenennota al is uitgelekt. Lees hier wat vorig jaar bekend is gemaakt.

Dit jaar werd al eerder bekend dat er in de miljoenennota voor 2022 een tekort van 18.9 miljard werd ingeschaald. Dit komt omdat er 353 miljard aan uitgave zouden komen en slechts 334.1 miljard inkomsten worden ingeschaald. Waar het geld allemaal precies heen gaat in de miljoenennota 2022 is slechts deels al bekend, wat er bekend is lees je hier.

Klimaat:

Er wordt eenmalig 6.8 miljard euro vrijgemaakt voor het klimaatbeleid in de miljoenennota 2022. Hiervan wordt het grootste gedeelte in investeringen in de energie-infrastructuur gestopt. Ook zal een groot gedeelte hiervan worden verdeeld over verschillende subsidies, waar ook jij als ondernemer (of particulier) aanspraak op kan maken. Denk aan subsidie voor de koop van elektrische auto’s of de isolatie van huizen.

Dit geld is allemaal bedoeld om de co2 uitstoot van Nederland te verlagen. In de tijd van lockdown leek het alsof de co2 doelstellingen gehaald zouden worden, maar na de versoepelingen is dit weer flink omhooggegaan. Hierdoor moet de overheid drastisch investeren om een boete te voorkomen.

Economische groei, ondanks coronacrisis

De gemiddelde koopkracht blijft ongeveer gelijk deze Prinsjesdag, wel wordt voor groepen die minder te besteden hebben extra budget vrijgemaakt (226 miljoen). Hierdoor wordt het gat tussen arm en rijk geprobeerd klein te houden. Dit resulteert in de volgende koopkracht groei en daling per groep:

-Werkenden: +0,1

-Uitkeringsgerechtigden: +0,1

-Gepensioneerden: 0,0

-Tweeverdieners: 0,0

-Alleenstaanden: +0,1

-Alleenverdieners: -0,2

-Gezinnen met kinderen: 0,0

-Gezinnen zonder kinderen +0,1

Zoals hierboven zichtbaar gaan enkel de alleenverdieners er niet op vooruit, maar in bijna alle gevallen zal het verschil niet merkbaar zijn.

Voor de woningnood wordt de komende tien jaar 100 miljoen uitgetrokken (de woningbouwimpuls subsidie). Op deze manier wordt geprobeerd om ook voor degene die minder te besteden hebben een woning in de huidige woningmarkt te creëren. De algemene economische groei in 2021 betreft 3.9% en voor het komende jaar wordt een groei van 3.5% verwacht. Dit is hoog in acht houdend dat we in een ‘coronacrisis’ zitten. Het is dan ook voor een groot gedeelte te danken aan de subsidies vanuit de overheid.

Defensie

Defensie krijgt 100 miljoen erbij, hiervan zal 30 miljoen bestemd zijn voor veteranen en 60 miljoen voor munitie. In kabinet Rutte 3 is het budget voor defensie al met 1.7 miljard verhoogd, dit jaar is dus geen uitzondering.

Toch zit Nederland nog steeds onder de NAVO-norm van 2% van het bbp, na de miljoenennota zit Nederland namelijk op 1.4 % van het bruto binnenlands product. Grote kans dat volgende Prinsjesdag dus nog extra budget zal worden vrijgemaakt.

Prinsjesdag 2021

De overige details zullen later deze dag, op 21 september om 15.15 uur bekend worden gemaakt. Op de hoogte blijven? Check onze blogs! SFAA brengt je up-to-date over alles wat te maken heeft met belastingen en ondernemen, zo kun jij groeien met je onderneming!