prinsjesdag 2023

Bij SFAA, het administratiekantoor voor groeiende ondernemers in Amsterdam, kijken we altijd vooruit. Vandaag delen we de definitieve wijzigingen in het Belastingplan 2024, gebaseerd op de aankondigingen die zijn gedaan tijdens Prinsjesdag 2023. Lees hier hoe deze wijzigingen in het belastingplan 2024 effect kunnen hebben op jou en je onderneming en wat jij kunt doen om het ultieme belastingvoordeel te behalen, zowel dit als het volgende jaar!

Inkomstenbelasting:

Laten we beginnen met enkele belangrijke veranderingen in de inkomstenbelasting van het belastingplan 2024:

  1. Aandelen in Verenigingen van Eigenaren (VvE) en Derdenrekening notaris: Het aandeel in VvE-vermogen en geld op derdenrekeningen zal anders worden behandeld, wat gevolgen kan hebben voor hoe uw vermogen wordt belast. Dit is bedoeld om belastingontwijking tegen te gaan.
  2. Defiscaliseren van onderlinge vorderingen en schulden: Leningen en schulden tussen bepaalde familieleden zullen niet langer vereist zijn in uw belastingaangifte, wat administratieve lasten vermindert en familiebedrijven ten goede komt.
  3. Uitstel invoering nieuw stelsel Box 3: Het nieuwe stelsel voor Box 3, gebaseerd op het werkelijke rendement, wordt met een jaar uitgesteld, en zal dus pas in 2027 worden ingesteld. Dit is uitgesteld zodat er meer tijd is voor voorbereiding en aanpassing.
  4. Afschaffing aftrek specifieke ziektekosten: De aftrek van bepaalde medische kosten wordt herzien en vervangen door andere maatregelen om de belastingdruk eerlijker te verdelen.
  5. Aanpassing Energie-investeringsaftrek (EIA): Het belastingvoordeel voor energiebesparende investeringen wordt aangepast, met lagere aftrekpercentages en investeringslimieten om de overheidsgelden effectiever te benutten.
  6. Uitstel ingangsdatum Wet Bedrag Ineens: De mogelijkheid om 10% van uw pensioenkapitaal in één keer op te nemen bij pensionering wordt later dan gepland ingevoerd, wat u meer flexibiliteit geeft.
  7. Afkopen lijfrente bij arbeidsongeschiktheid: Regels met betrekking tot het afkopen van lijfrentes bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden herzien om de financiële last voor arbeidsongeschikte personen te verlichten.
  8. Aanpassing van de regels voor bedrijfsopvolging (BOR en DSR): De doorschuifregeling en vrijstellingen voor schenkingen en verervingen van ondernemingsvermogen worden aangepast om bedrijfsopvolgingen te vergemakkelijken.

Vennootschapsbelasting:

  1. Aanpak van dividendstripping: Maatregelen worden genomen om de verdeling van dividend en de belastingheffing hierover te verbeteren, waardoor belastingontwijking wordt tegengegaan.
  2. Aanscherping renteaftrekbeperking voor vastgoedlichamen: Bepaalde vastgoedvennootschappen, die leningen hebben voor vastgoedinvesteringen, worden beperkt in renteaftrek om oneigenlijk gebruik van deze aftrek te voorkomen.

Veranderingen belastingplan 2024 voor DGA’s

De DGA heeft te maken gehad met nogal wat wijzigingen in 2023. Uit het belastingplan 2024 blijkt dat er dit jaar geen grote wijzigingen op het programma staan. Toch is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn als DGA. Heb jij je al voldoende voorbereid op de zaken die voor het einde van 2023 geregeld moeten zijn?

Vennootschapsbelasting (VPB):

Vanaf 2023 betalen bedrijven 19% vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 winst die wordt gemaakt. Maak je meer winst? Dan heb je te maken met het hoge VPB-tarief van 25,8%. Het kabinet heeft aangegeven in 2024 weer te kijken naar de tarieven van de vennootschapsbelasting. Waarschijnlijk blijven deze schijven en tarieven dus van kracht voor 2024.

De dividenduitkering wordt zwaarder belast:

Vanaf 2024 komen er in box 2 van de inkomstenbelasting twee schijven, 24,5% en 31%. Voor het box 2-inkomen tot € 67.000 zal het tarief gelden van 24,5% per persoon, dus voor fiscale partners gaat het om een bedrag van € 134.000. Is het box 2 inkomen hoger, dan wordt dit belast tegen een tarief van 31%.

Houdt de website van SFAA nauwlettend in de gaten voor relevante informatie omtrent de nieuwe tarieven. Hier zal namelijk aanvullende informatie over verschijnen.

Excessief lenen, “de DGA-tax”:

Door de introductie van de Wet excessief lenen kun je als DGA vanaf 2023 maximaal € 700.000 lenen van de eigen B.V. zonder dat dit gevolgen heeft (let op: een schuld voor de eigen woning is uitgezonderd bij deze regeling en wordt dus niet meegenomen bij dit maximale bedrag!). Het eerste toetsmoment voor de hoogte van de schuld is 31 december 2023. Tot die tijd heb je dus om de hoogte van de schuld aan te pakken. Is de schuld op het toetsmoment hoger dan € 700.000 dan krijg je te maken met een heffing in box 2 (26,9% in 2023), waarbij wordt gedaan alsof er sprake is van een dividenduitkering.

Let op, het is een jaarlijkse toetsing en stel dat jouw schuld in 2024 weer verder toeneemt (bijvoorbeeld door de verschuldigde rente niet daadwerkelijk wordt betaald maar bijgeschreven in rekening courant), dan heb je volgend jaar wederom met een heffing te maken, aangezien de schuld is verhoogd met de rente over het uitstaande bedrag. Heb jij een schuld die rond de € 700.000 of hoger? Neem dan contact op met je adviseur om te laten beoordelen wat voor jou de juiste optie is.

Het gebruikelijk loon:

Voor een aantal DGA’s is het nodig om het gebruikelijk loon aan te passen omdat de doelmatigheidsmarge (een korting van 25% op het gebruikelijk loon) is afgeschaft. Deze marge regelde tot 2023 dat het loon voor de DGA 25% lager mag zijn dan een zakelijk loon (wat een werknemer in een vergelijkbare functie verdient). Hierdoor stijgt het salaris van DGA’s die gebruik hebben gemaakt van de marge. Het gevolg is dat er meer inkomstenbelasting in box 1 moet worden betaald.

Het idee van het kabinet is dat het schrappen van de doelmatigheidsmarge ervoor zorgt dat het loon van de DGA meer in lijn komt met het loon van een werknemer. Tevens wordt het uitstellen van belastingheffing (door winst op te potten in de B.V. en niet uit te keren) hiermee ook deels teniet gedaan. Wanneer een vaststellingsovereenkomst is gesloten met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon, en deze nog doorloopt na 1 januari 2023, moet het loon worden verhoogd naar 100% als bij deze afspraak is uitgegaan van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Wanneer dit de enige wijziging is, hoeft er geen contact te worden gezocht met de inspecteur over de aanpassing.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR):

Het kabinet denkt na over aanpassingen in de fiscaal interessante bedrijfsopvolgingsregeling. De continuïteit van familiebedrijven zal blijven worden ondersteund aldus de aankondigingen. Echter, er wordt gewerkt aan een eenvoudigere en eerlijkere regeling. De bedoeling is dat oneigenlijk gebruik van de huidige faciliteiten wordt tegengegaan met de wijzigingen. Er zijn aanbevelingen gedaan en plannen uitgesproken. Overweeg jij een bedrijfsoverdracht? Lees dan nog eens ons artikel over de BOR. We hebben nu een royale regeling, benut de huidige mogelijkheden zolang het kan.

Belangrijkste wijzigingen in de miljoenennota 2024:

Naast het belastingplan 2024 werd ook de miljoenennota 2024 gepresenteerd, hierin werden alle inkomsten en uitgaven die de Nederlandse staat in het komende jaar verwacht te maken gepresenteerd aan de koning en de rest van de Nederlanders. Verdere informatie kan je hier vinden.

Slotgedachte prinsjesdag 2023

Dit zijn de definitieve veranderingen die zijn aangekondigd op Prinsjesdag 2023. Het is belangrijk om te onthouden dat belastingwetten complex kunnen zijn en dat individuele situaties kunnen variëren. Bij SFAA staan we altijd voor u klaar om u te helpen begrijpen hoe deze wijzigingen uw financiën specifiek zullen beïnvloeden en om u te begeleiden bij het plannen van uw financiële toekomst.

Ons doel is om samen met u te werken aan het behalen van het ultieme belastingvoordeel voor uw onderneming. Met SFAA als uw partner in financiën in Amsterdam, kunt u er zeker van zijn dat uw financiën in goede handen zijn.

Heeft u vragen over deze wijzigingen of wilt u meer weten over hoe SFAA u kan helpen? Neem dan vandaag nog contact met ons op. We kijken ernaar uit om u te ondersteunen bij uw financiële behoeften en doelstellingen. U kunt ons bereiken via info@sfaa.nl of bel ons direct op +31 20 26 10 723.

Blijf op de hoogte van alle veranderingen en nieuws met betrekking tot het Belastingplan 2024 door onze website en sociale media in de gaten te houden. SFAA is hier om u te helpen bij elke stap van uw financiële reis.