Bij SFAA vinden we jouw privacy belangrijk!

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Hierin staat onder meer dat iedere organisatie die persoonsgegevens bewaart een Privacyverklaring moet hebben.

We werkten altijd al volgens de regels van die verordening, maar nu moet het ook worden vastgelegd. Vandaar deze Privacyverklaring. Naast deze privacyverklaring hebben we ook een Cookiebeleid.

Als bedrijf verwerken wij ook persoonsgegevens. Wij hebben contactgegevens nodig om contact te kunnen opnemen met onze (potentiële) klanten.  En voorts zo veel mogelijk gegevens, om onze klanten te kunnen bedienen dan wel te kunnen werven. Daarnaast bewaren wij ook de gesprekken en interviews welke wij voeren met onze klanten. Daar kunnen ook persoonlijke gegevens die ons worden verteld deel van zijn. Deze gegevens achten wij van belang voor het onderhouden van een goede relatie met onze klanten. Concreet zijn de persoonsgegevens die wij vastleggen:

Naam, telefoonnummer, e-mail, BSN, geboortedatum en -plaats, soms het privéadres en bovenstaande.

Het laatste wat wij willen is dat de gegevens die wij van jou bewaren op straat komen te liggen. Wij hebben daarom passende technische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen.

Als klant heb jij vanzelfsprekend te allen tijde recht op inzage, rectificatie en aanvulling van jouw gegevens.

Verder verwijzen wij je naar onze verwerkingsovereenkomst.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de website van de autoriteit persoonsgegevens.   

Informatie opt-in wet en regelgeving 

SFAA volgt de wet en regelgeving van de ACM omtrent e-mailmarketing, voor meer informatie kunt u terecht bij ACM.  

Wilt u aanvullende informatie ontvangen omtrent de privacywetgeving en welk beleid SFAA daarin hanteert kunt u contact opnemen met ons en een email sturen naar info@sfaa.nl.