Knipsel

In deze blog stellen wij u op de hoogte van het profijt dat u kunt halen uit de herinvesteringsreserve HIR. Recentelijk zijn de mogelijkheden van de HIR flink verruimd en wij vertellen u wat u hieraan heeft!

Uitstel van belasting betalen dankzij de HIR

Om te beginnen maakt de herinvesteringsreserve belastinguitstel mogelijk. Zo is het toegestaan om bij verkoop van een bedrijfsmiddel, de gemaakte boekwinst in mindering te brengen op een nieuwe investering. U kunt vervolgens in de loop der jaren minder afschrijven op deze investering. Hier heeft u profijt van omdat het mogelijk is om vertraagd belasting te betalen over uw boekwinst.

Ter illustratie het volgende rekenvoorbeeld:

U verkoopt uw huidige pand met een boekwaarde van €100.000 voor €300.000 en koopt vervolgens een pand ter waarde van €600.000 terug.

herinvesteringsreserve HIR

HIR bij verlies

Evenals bij een winst uit verkoop kunt u ook HIR vormen bij verlies, zoals bijvoorbeeld bij brand. U kunt voortaan bij vrijwillig verlies, zoals sloop bij sanering, een HIR vormen over de ontvangen vergoeding. Terugkomend op ons rekenvoorbeeld: indien u uw gebouw moest slopen en u ontving daar een saneringsvergoeding van €300.000 voor, dan is het mogelijk om ook hier een HIR te vormen van €200.000.

HIR nieuwe onderneming

Stel u beëindigt uw bedrijf en u wenst de oude bedrijfsmiddelen in te brengen in een nieuw bedrijf, dan is het nu goedgekeurd om de HIR te gebruiken. Hoe dit precies werkt, leggen we uit aan de hand van een voorbeeld in het verlengde van het eerste rekenvoorbeeld. Als u stopt met uw huidige schoenenzaak en begint in hetzelfde pand met een broodjeszaak, dan zou u normaal gesproken over de boekwinst €200.000 moeten afrekenen. Echter, nu komt de oude boekwaarde van het pand ter waarde van €100.000 op de balans van de zaak.

Gedeeltelijke HIR

Indien u het wenst, mag u voortaan ook een HIR vormen voor een deel van de boekwinst. U zou bij een HIR aannemelijk moeten kunnen maken dat u het gedeeltelijk gaat gebruiken voor herinvestering. Om dit verder uit te leggen komen we terug op ons rekenvoorbeeld. Stel dat u uw oude pand heeft verkocht voor €1.000.000. De boekwinst die hierbij hoort bedraagt €900.000. U mag van deze boekwinst ook een HIR vormen van €500.000, welke bij aankoop van uw nieuwe pand gelijk kan worden afgeboekt. De balanswaarde van uw nieuwe pand wordt in dit geval €100.000 (€600.000 – €500.000). Over het resterende €400.000 (€900.000 – €500.000) rekent u af.

Als optie voor de afboeking van de HIR, is het toegestaan om de boekwaarde van een bedrijfsmiddel onder de restwaarde te plaatsen. Hierbij is het alleen wel noodzakelijk dat de boekwaarde niet lager is dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel, in ons rekenvoorbeeld: €100.000.

Verruiming

De verruiming houdt in dat u de reserve nog eerder kunt inzetten. Door nogmaals te investeren kunt u het afrekenen over uw boekwinsten vertragen, eindeloos uitstellen of zelfs pas laten plaatsvinden bij verkoop van uw onderneming.

Tot slot

Met dank aan de verruimingen betreft de vorming van HIR is nu vaker gratis uitstel van belastingbetaling mogelijk. Maak hier dus absoluut gebruik van! U dient wel rekening te houden bij de vorming van HIR dat u aannemelijk kunt maken dat de herinvestering binnen het wettelijke termijn van drie jaar plaatsvindt.

Twijfelt u of u gebruik kunt maken van de herinvesteringsreserve? Of wilt u advies over hoe u de HIR het beste kunt toepassen in uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

Profijt hebben van Herinvesteringsreserve HIR