vacatures bij SFAA - kom hogerop!

Als je partner onbetaald meewerkt in jouw onderneming dan kan je profiteren van de meewerkaftrek. Deze is afhankelijk van de winst en het aantal meegewerkte uren. Profiteer van de meewerkaftrek.

Criteria voor de meewerkaftrek

  • Je moet zelf voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat je zelf minstens 1225 uur arbeid in je onderneming hebt gestopt (op jaarbasis).
  • Meer dan vijftig procent van je totale arbeidstijd moet aan deze onderneming besteed zijn. Dit geldt overigens alleen als je tussen 1997 en 2001 al ondernemer was.
  • Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

Tabel meewerkaftrek

Gebruik de tabel hieronder om het bedrag te bepalen dat u mag aftrekken als meewerkaftrek. Hierbij telt niet mee de behaalde winst:

  • bij onteigening.
  • bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming.
  • bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland.

Schermafbeelding 2014-09-26 om 11.36.30

Tip

Het is belangrijk een goede urenadministratie bij te houden voor je partner, of voor jezelf als je in het bedrijf van je partner werkt. Niet alle uren van je partner kunnen zomaar meegenomen worden. Dat geldt voor uren die worden besteed aan ondersteunende werkzaamheden en werkzaamheden die ongebruikelijk zijn voor het aangaan van een samenwerkingsverband. Verder dient u het aantal meegewerkte uren aannemelijk te kunnen maken. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw fiscale partner geen inkomen. Uw fiscale partner hoeft daarover geen belasting te betalen. Dus: Profiteer van de meewerkaftrek!

Schermafbeelding 2014-09-26 om 11.36.40