Het regeerakkoord: wat zijn de kansen voor ondernemers?

Het regeerakkoord is openbaar gemaakt. In deze blogserie gaan we na wat dit voor jou betekent. We hebben de belangrijkste zaken voor je op een rij gezet. Dit is geen compleet beeld van álle maatregelen, maar een samenvatting van de punten die het belangrijkst zijn voor ondernemers.

In deze blog leggen we uit wat de kansen zijn voor jouw bedrijf als gevolg van het nieuwe regeerakkoord.

Het hele regeerakkoord teruglezen en de presentatie terugkijken kan hier.

Veiligheid

Een investering van 267 miljoen euro zal gedaan worden in de nationale politie voor onder andere meer agenten in de wijk en rechercheurs. Ook wordt de digitale veiligheid hiermee vergroot. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in het Team Internationale Misdrijven. In cybersecurity wordt structureel 95 miljoen euro geïnvesteerd, hiermee worden de personele capaciteit en ICT middelen van onder andere de departementen voor meerdere departementen uitgebreid. Daarnaast wordt er een ambitieuze cybersecurity agenda opgesteld. Voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit II komt 10 miljoen euro extra beschikbaar, onder andere voor de aankoop van hacksoftware door de opsporingsdiensten.

Onderwijs en onderzoek

Voor de versterking van de vroeg- en voorschools onderwijs zal 170 miljoen euro worden uitgetrokken. Hiermee zal aan achterstandsleerlingen 16 uur per week aan extra ondersteuning worden gegeven. Ook voor de latere leerjaren is er een budget van 15 miljoen euro per jaar voor het onderwijsachterstandenbeleid. Hetzelfde bedrag wordt uitgetrokken voor hoogbegaafde kinderen. Om laaggeletterdheid terug te dringen wordt het budget verhoogd met 5 miljoen euro per jaar.

In het vergroten van het aanbod en het verhogen van de kwaliteit van het techniekonderwijs voor het VMBO komt structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar. Ook in het hoger onderwijs komt meer geld beschikbaar voor fundamenteel technisch onderzoek, dit wordt opgebouwd tot jaarlijks 200 miljoen euro vanaf 2020. Een zelfde investering vindt plaats in het toegepast onderzoek.

Daarnaast komt er voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek 50 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de onderzoeksinfrastructuur. Bij het beschikbaar stellen van onderzoeksbudget zijn de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid leidend.

Voor wetenschappelijk onderzoek worden ‘open science’ en ‘open access’ de norm.

Zorg

In de ouderenzorg zal het nieuwe kabinet ruim 2 miljard euro investeren. Een deel hiervan gaat naar het ouder worden in de eigen omgeving. Het overgrote deel van het budget gaat naar het voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg in verpleeghuizen. Gedurende deze kabinetsperiode wordt er ook 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor e-health, daarna wordt dit 5 miljoen euro per jaar.

Voor preventie en gezondheidsbevordering komt deze kabinetsperiode 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen euro per jaar. Hiervoor wordt er een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen  en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vooral op de aanpak van roken en overgewicht komt de focus te liggen.

Woningmarkt

De gemeenten krijgen meer vrijheid in het beleid voor de woningmarkt. De productie van woningen zal worden aangejaagd. Met name moeten er meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector komen. Om woningen te verduurzamen wordt 100 miljoen euro per jaar gereserveerd. Nieuwbouwhuizen zullen aan het eind van de kabinetsperiode in de regel niet meer op gas verwarmd worden.

De maximale hypotheek in relatie tot de waarde van het huis zal worden verlaagd. Dit percentage is 101% vanaf januari 2017 en 100% vanaf 1 januari 2018.

De aftrek van de hypotheekrente zal in stappen van 3 procentpunt per jaar worden afgebouwd. Dit is een versnelling van de afbouw. Er zal echter worden gecompenseerd via het eigenwoningforfait.

Tot slot

Meer lezen? Lees ook onze blogs over de veranderingen voor personen en veranderingen voor bedrijven.

Bij SFAA denken we mee met ondernemers. We kijken verder dan de cijfers, ook naar bijvoorbeeld de wet- en regelgeving die voor jou relevant is en ontwikkelingen die kansen bieden. Wil je in een persoonlijk gesprek nagaan wat het nieuwe regeerakkoord voor jou en je bedrijf betekent? Maak dan snel een afspraak met een van onze adviseurs! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.