Financiële sturing

Om ervoor te zorgen dat uw zaak niet alleen deze maand doorkomt, maar er eind 2017 ook nog rooskleurig voor staat, is het noodzakelijk om een financieel plan te maken. Onlangs verscheen er een onderzoek van de Kamer van Koophandel over het financiële inzicht van ondernemers. De resultaten waren opvallend: MKB’ers en ZZP’ers geven aan voldoende kennis te hebben van bepaalde zaken zoals een investeringsanalyse en liquiditeitsprognose, maar nog inzicht te missen over vooral lange-termijn zaken zoals een rentabiliteitsprognose – slechts 46 procent van de ondervraagden weet welke cijfers er nodig zijn om deze winstgevendheidsanalyse op te stellen (zie het overzicht hieronder). Het blijkt dat ondernemers vooral focussen op de korte termijn, terwijl juist een goed inzicht in de financiële toekomst erg nuttig en belangrijk kan zijn voor een (startend) bedrijf! In deze blog zullen we u uitleggen hoe u zo’n winstgevendheidsprognose kunt maken – het klinkt ingewikkelder dan het is.

onderzoek-kvk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Grip op de tent: ondernemers over hun financiële inzicht – Kamer van Koophandel, November 2016.

Wat kan ik met een rentabiliteitsprognose?

De rentabiliteit (of rendabiliteit) is in principe de winstgevendheid van uw bedrijf, erg belangrijk om hier de ins en outs over te weten dus! U kunt deze berekenen als een ratio van het vermogen, dit geeft een idee van de financiële gezondheid van een onderneming. Een voorbeeld is: (Winst + te betalen rente + belasting)/ Gemiddelde totale vermogen = Rentabiliteit totaal vermogen. Als uw onderneming een VOF of een eenmanszaak is, moet van de nettowinst nog een gewaardeerd ondernemersloon worden gehaald.

De financiële toekomst

Deze ratio laat zien hoe uw bedrijf er nu voor staat, maar u wilt ook weten hoe de toekomst eruit ziet. Waar te beginnen? Om een goede prognose te maken is het aan te raden om de contributiemarge per product te bepalen. Hiervoor kijkt u naar alle directe kosten die gemaakt worden bij het produceren van een product of dienst. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van de inkoop van materialen, personeelskosten per eenheid of het gebruik van benodigdheden als machines. Deze kosten haalt u dan van de verkoopprijs per eenheid af en de contributiemarge is berekend.

Vervolgens kijkt u naar de kosten die gerelateerd zijn aan verkoopkosten zoals verpakkings- of provisiekosten. Hierna kunt u het break-even punt berekenen, hiermee kunt u zien hoeveel producten of diensten u minimaal moet produceren om geen verlies te draaien. Meer details hierover zullen we publiceren in een volgende blog.

Scenario analyse

Nu u berekend heeft hoe financiële prognose er in het meest logische scenario uit ziet, is het ook van belang om in kaart te brengen wat de inkomsten (en kosten) zijn in het slechtste geval. Het in kaart brengen van uw financiële situatie in het meest positieve geval kan u daarnaast helpen om ambities en doelen te stellen. Hoe deze scenario’s eruit moeten zien, is niet eenduidig te beantwoorden – het is verstandig er wat tijd voor uit te trekken en om meerdere opties door te rekenen.

Externe ondersteuning

Graag helpen wij u op weg met het maken van een financiële prognose. Neem vandaag nog contact met ons op om een afspraak te maken. U kunt ons altijd bellen op het nummer 020-2610723 of een mail sturen naar info@sfaa.nl!