jobs

Schijnzelfstandigheid, daar heeft u vast weleens van gehoord. Regelmatig krijgen wij hier vragen over en daarom stellen we de vraag centraal in onze nieuwe blog: schijnzelfstandigheid, wat moet u weten?

Wat is schijnzelfstandigheid?

Er is sprake van schijnzelfstandigheid indien een zelfstandige (ZZP’er) in de praktijk verkapt in dienst is bij een opdrachtgever. De opdrachtgever huurt de ZZP’er in en vertelt precies wat er moet gebeuren. Dit is een manier van fraude, omdat daardoor onterecht diverse fiscale regels worden toegepast (startersaftrek, ondernemersaftrek, etc.) en de werkgever administratieve lasten, werknemersbescherming, e.d. omzeilt.

Dit betekent overigens niet meteen dat u als zelfstandige fraude pleegt indien u enkel één opdrachtgever hebt. Soms kan een zelfstandige namelijk na het vinden van de eerste opdrachtgever veel moeite hebben om binnen afzienbare tijd meer opdrachtgevers te vinden. Er is dus niet altijd sprake van ‘bewuste’ schijnzelfstandigheid.

Wanneer bent u een zelfstandige?

Om een opdrachtnemer zelfstandig te verklaren, geldt een aantal criteria:

 • De opdrachtnemer heeft eigen regels en manier van werken;
 • De opdrachtnemer streeft naar continuïteit;
 • De opdrachtnemer heeft meerdere opdrachtgevers;
 • De opdrachtnemer investeert zelf in zijn bedrijf;
 • De opdrachtnemer is zelf aansprakelijk voor risico’s en zaken die misgaan;
 • De opdrachtnemer streeft winst na en
 • Er is geen sprake van gezagsrelatie tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Indien er wordt afgeweken van een van de criteria is er sprake van fraude.

Schijnzelfstandigheid, wat zijn de gevolgen voor de opdrachtgever?

 • Met terugwerkende kracht alsnog misgelopen betalingen aan de belastingdienst doen;
 • Een boete van de belastingdienst;
 • Belastingrente;
 • Samenwerking tussen ZZP’er en opdrachtgever wordt per direct beëindigd en
 • Indien de opdrachtgever de samenwerking met de ZZP’er niet wil beëindigen, dient er een arbeidscontract te worden aangeboden.

Schijnzelfstandigheid, wat zijn de gevolgen voor de zelfstandige?

 • Er bestaat een kans dat de opdrachtgever geen zaken meer wil doen met de ZZP’er. Dit komt doordat ook de opdrachtgever een boete kan krijgen;
 • Er dient gebruik te worden gemaakt van een andere vorm van samenwerking en
 • Het aantal opdrachten kan afnemen.

Wet DBA

De nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Deze regeling is een vervanging van de VAR.

Deze nieuwe regeling stelt dat opdrachtgevers en -nemers gebruik moeten maken van modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld of zijn beoordeeld. Door gebruik te maken van een door de Belastingdienst opgestelde of goedgekeurde modelovereenkomst, wordt dienstbetrekking uitgesloten. Het is voor de opdrachtgever dan niet nodig om loonheffing in te houden en te betalen. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Hoe weet u of u iemands enige opdrachtgever bent?

Dat is soms lastig, maar soms ook overduidelijk. Af en toe zien we in iemands administratie de facturen voorbij komen van een leverancier, doorlopend genummerd van bijvoorbeeld 2016001 t/m 2016008, zonder ook maar één volgnummer te missen en over een periode van bijna een jaar. Dat is een goed moment om u zorgen te gaan maken over schijnzelfstandigheid.

Tot slot

Wij zijn ervan op de hoogte dat het een lastige opgave kan zijn om te bepalen of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Heeft u daarom nog vragen hierover, of wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust contact met ons op en laat u adviseren op maat! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.