vacatures bij SFAA - kom hogerop!

De Nederlandse markt voor durfinvesteringen maakt een inhaalslag, vergeleken met buurlanden. Ons land blinkt vooral uit in het sterke internationale karakter van de financiering van start-ups, dit is wat de internationale durfkapitalisten aanspreekt. Durfkapitalisten zijn investeerders die jonge bedrijven steunen bij het verwezenlijken van groeiplannen.

Stijging internationale durfkapitalisten

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) is er een flinke stijging van het aantal internationale durfkapitalisten in Nederland. In 2011 waren er nog 800 internationale deals gemaakt, 3 jaar later is dit aantal gestegen naar bijna 1200. Het percentage durfkapitalisten ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) is 0,15 procent. Dit is vergelijkbaar met die van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar hoger dan die van Duitsland.

Er is een maar…

Volgens het CPB zijn er wel een aantal mogelijke knelpunten. De overheid zoude financiering van nieuwe innovatie bedrijven kunnen bevorderen door betere bescherming van patenten, die voor kleine ondernemingen vaak te duur zijn. Als de kosten van patenten dalen wordt het voor de kleinere bedrijven makkelijker om ze aan te vragen. Het is echter zo dat private investeerders nog steeds een hele kleine bijdrage leveren aan de financiering van start-ups, vergeleken met banken.

Er is een stijging in de internationale financiering van het middel klein bedrijf (mkb), dit is positief nieuws! Er zijn meer durfkapitalisten van over de hele wereld die het aandurven om in het Nederlandse mkb te investeren. Grote ondernemingen hebben verschillende mogelijkheden om aan vermogen te komen. Voor het mkb wordt het grootste deel nog steeds door banken geïnvesteerd, en laat het net de banken zijn die de laatste jaren steeds meer eisen hebben om krediet te verlenen.

Wilt u uw ervaringen met ons delen of heeft u vragen over deze blog? Mail ons op info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73Sterke internationale karakter van de financiering van start-ups