SVM subsidieregeling verduurzaming mkb

Duurzaamheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt, niet alleen bij particulieren, maar ook bij bedrijven. Ondernemers willen graag hun steentje bijdragen aan een betere wereld, maar het is niet altijd even duidelijk waar ze moeten beginnen. Zeker voor kleinere bedrijven is het lastig om uit te vinden welke energiebesparende maatregelen het meest effectief zijn. Gelukkig is er de Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM), waarmee ondernemers een onderbouwd advies kunnen krijgen over energiebesparende maatregelen voor hun pand. Sinds 1 april 2023 is de regeling weer geopend, maar er zijn wel enkele aangescherpte eisen.

Wie kan gebruik maken van de SVM?

De SVM is bedoeld voor mkb’ers met een eigen bedrijfspand of die een pand huren, en die niet onder de energiebesparingsplicht vallen. Voor het deel van het bedrijfsleven met het hoogste energieverbruik geldt namelijk al dat zij verplicht energiebesparende maatregelen moeten nemen en daarover moeten rapporteren. De SVM is dus bedoeld voor de kleinere bedrijven die niet onder deze verplichting vallen, maar wel graag willen bijdragen aan duurzaamheid. Met de SVM kunnen ze tot 80% van de kosten terugkrijgen voor een onderbouwd advies over energiebesparende maatregelen voor hun pand.

Het aanvraagloket voor de SVM was al eerder opengegaan, maar werd vorig jaar plotseling tijdelijk gesloten vanwege signalen van oneigenlijk gebruik door enkele energieadviseurs. Sinds 1 april 2023 is het loket bij uitvoerder RVO weer heropend en kunnen ondernemingen tot en met 30 september 2023 (17:00 uur) de SVM aanvragen.

Waarvoor is de SVM bedoeld?

Belangrijk om te weten is dat de SVM alleen bedoeld is voor advies, niet voor investeringen. Ondernemers kunnen SVM aanvragen voor het opstellen van een energieadvies voor het verduurzamen van het bedrijfspand of de bedrijfsvoering. Ook kosten voor ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen uit het advies vallen onder de subsidie. Voor het verduurzamingsadvies is het subsidiebedrag minimaal € 400 en maximaal € 750. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.500 voor advies en ondersteuning samen. Het is belangrijk om te vermelden dat de subsidie alleen geldt voor kosten die vanaf 1 april 2023 zijn gemaakt.

Voor financiële ondersteuning bij de aankoop van zonnepanelen, HR++-glas of elektrische bestelauto’s kunnen ondernemers een beroep doen op de ISDE-subsidie of de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze subsidies zijn bedoeld voor investeringen en niet voor advies. De ISDE is een subsidieprogramma dat bedrijven ondersteunt bij de aanschaf van duurzame energietechnieken, zoals zonnepanelen en warmtepompen. En de EIA is een fiscale regeling die ondernemers financiële voordelen biedt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energieprojecten.

De aangescherpte voorwaarden bij de SVM

Ten opzichte van de vorige openstelling van de SVM zijn de voorwaarden wel aangescherpt. Zo moeten ondernemers bij de aanvraag nu een bewijs van eigendom of huur van het bedrijfspand aanleveren en moeten zij verklaren dat zij geen energiebesparende maatregelen hebben genomen die verplicht zijn gesteld door de overheid. Ook moeten zij aantonen dat zij daadwerkelijk van plan zijn om energiebesparende maatregelen uit te voeren die voortvloeien uit het energieadvies.

Daarnaast is er een nieuwe voorwaarde bijgekomen: ondernemers moeten aangeven hoe zij omgaan met de zogenaamde Trias Energetica. Dit is een stappenplan dat aangeeft op welke manier energiebesparende maatregelen het best kunnen worden genomen. De eerste stap is om te kijken hoe energiebesparing kan worden bereikt door het verminderen van de energiebehoefte, bijvoorbeeld door isolatie of het gebruik van energiezuinige verlichting. Als dat niet mogelijk is, volgt de tweede stap: het efficiënter gebruik maken van energie, bijvoorbeeld door het plaatsen van een warmtepomp of het gebruik van ledverlichting. De derde stap is het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen of windmolens. Door deze aanpak kunnen ondernemers op een slimme manier investeren in duurzaamheid en kosten besparen op de lange termijn.

De SVM als mooie regeling voor mkb’ers die willen bijdragen aan duurzaamheid

Al met al is de SVM een mooie regeling voor mkb’ers die graag willen bijdragen aan duurzaamheid, maar niet weten waar te beginnen. Door het aanvragen van een energieadvies kunnen zij inzicht krijgen in welke maatregelen het meest effectief zijn voor hun bedrijfspand en bedrijfsvoering. Met de SVM-subsidie kunnen zij de kosten voor dit advies grotendeels terugkrijgen, waardoor het aantrekkelijker wordt om te investeren in duurzaamheid. Heb je vragen over jouw situatie? Neem contact met ons op en zie wat SFAA voor jouw onderneming kan betekenen! Direct iemand spreken? Bel naar +31 20 26 10 723!

Bronnen