Berichten

Het gedoe voor de ZZP’er rondom de VAR

Het gedoe voor de ZZP’er rondom de VAR en modelovereenkomsten in de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

De laatste tijd krijgen we veel vragen omtrent de nieuwe regelingen voor ZZP’ers, die ter vervanging van de VAR -regeling komt. Speciaal voor u leggen we in deze blog uit wat er voor u verandert.

De nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Per 1 mei aanstaande zal de huidige VAR-regeling vervallen via een overgangsregeling. Opdrachtgevers kunnen per mei geen nieuwe VAR-verklaring meer aanvragen. Met de nieuwe regeling moeten opdrachtgevers en –nemers voortaan een overeenkomst gebruiken die door de Belastingdienst opgesteld (model overeenkomst) of beoordeeld is. De Belastingdienst krijgt met de invoering van de nieuwe wet meer mogelijkheden om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

De VAR maakt dus plaats voor van te voren beoordeelde overeenkomsten. De Belastingdienst heeft hiervoor al een aantal modelverklaringen opgesteld, die voor vrijwel elke situatie toepasbaar zijn. Zo kunt u een voorgefabriceerde overeenkomst vinden over;

  • Een arbeidsovereenkomst zonder werkgeversgezag,
  • Een overeenkomst met vrije vervanging,
  • Een overeenkomst voor intermediairs (de tussenkomst),
  • Een overeenkomst voor goederenvervoer,
  • De aanneming van werk in de bouwsector.

Daarnaast heeft de Belastingdienst al een aantal modelovereenkomsten voor diverse functies opgesteld. Deze zijn te vinden op de site van de belastingdienst.

Maak u niet te druk!

U hoeft niet te stressen om alles nu nog te regelen, de Belastingdienst heeft gelukkig een implementatietermijn in het leven geroepen, waardoor u tot 1 mei 2017 de tijd kunt nemen om alles te regelen. Tussen 2016 en mei 2017 geldt een zogenaamde inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemers en –gevers actief bezig moeten zijn om de arbeidsrelatie dusdanig vorm te geven zodat het voldoet aan de nieuwe eisen, tenminste als de partijen dat willen.

Geen administratief gedoe, maar juist minder rompslomp!

Het lijkt een administratief gedoe te worden, maar Eric Wiebes (Staatssecretaris van Financiën), benadrukte dat met de nieuwe regeling tegenovergesteld effect bereikt wordt. De modelovereenkomsten hoeven bijvoorbeeld niet ondertekend en aangeleverd te worden (documentatie per mail is voldoende).

Net als de VAR zijn de modelovereenkomsten niet verplicht, maar worden ze wel aangeraden in situaties waarin er twijfels zijn over de ‘aard’ van de arbeidsrelatie. Met andere woorden, wilt u als ZZP’er extra zekerheid, maak dan gebruik van een modelovereenkomst.

Binnenkort zal de Staatssecretaris u middels een brief verder informeren omtrent de nieuwe regeling. Maar heeft u al vragen of wilt  u meer informatie, klik hier voor de site van de belastingdienst, of neem contact op met SFAA en laat u adviseren op maat. Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.Het gedoe rondom de VAR en modelovereenkomsten

Wat verandert er voor u fiscaal in 2016?

Ieder jaar verandert er veel op fiscaal gebied, zo ook in 2016. In deze blog zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor 2016 voor u op een rij.

Inkomstenbelasting

Het tarief van de eerste schrijf wordt verhoogd van 8,35% naar 8,4%. In de komende jaren zal dit verder stijgen naar 8,7% in 2017 en 8,8% in 2018. Ook het eigenwoningforfait stijgt, van 2,05% in 2015 naar 2,31% in 2016 en 2,57% in 2017. De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2015 € 2.203, in 2016 is dit € 2.242 en in 2016 € 2.239. De heffingskorting in de 2e schijf wordt gefaseerd afgebouwd.

Vennootschapsbelasting en zakelijke aspecten inkomstenbelasting

Het percentage voor de energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verhoogd van 41,5% naar 58%. Dit levert u een aanzienlijk groter voordeel op bij het gebruik van deze regeling.

De aanvullende aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O) komt in 2016 te vervallen, tenzij de aanvraag betrekking heeft op de periode voor 2016. Deze is samengevoegd met de Research & Developmentaftrek (RDA).

De gebruikelijkheidstoets bij de Werkkostenregeling zal in 2016 worden aangescherpt, waardoor vergoedingen boven de € 2400 per werknemer per jaar eerder als loon gezien zullen worden.

BTW in de zorgsector

Als u coördinerende werkzaamheden verricht voor zorggroepen en geboortecentra, komt u vanaf 2016 in aanmerking voor BTW vrijstelling. Ook ziekenhuizen met een winstoogmerk kunnen gebruik maken van BTW vrijstelling.

Voertuigen

De CO2 grenzen voor de bijtelling worden ieder jaar aangescherpt. In 2016 is de bijtelling voor auto’s tot 51 gram per kilometer 15%, tussen de 51 en 106 gram kilometer 21 %. Wanneer er sprake is van een nul-emissie is de bijtelling 4%. De BPM zal vanaf 2017 stapsgewijs verlaagd worden.

Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting in één keer te betalen voor het hele jaar.

Werken voor opdrachtgevers

Als u werkt voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of ZZP’er, heeft u altijd te maken gehad met de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Hierin wordt voor uw opdrachtgever duidelijk wat voor type arbeidsrelatie er is en wat zijn verplichtingen zijn met betrekking tot loonheffingen.

De nieuwe regeling komt er waarschijnlijk op neer dat er gebruik wordt gemaakt van door de belastingdienst opgestelde modelovereenkomsten of door de belastingdienst vooraf beoordeelde overeenkomsten. Deze wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer en zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 geïmplementeerd worden.

Als u nu gebruik maakt van een VAR en er verandert niets in uw werkzaamheden en de voorwaarden, mag u deze in 2016 blijven gebruiken tot de nieuwe wet van kracht wordt. Als u nu geen gebruik maakt van een VAR of er is een wijziging in de werkzaamheden of voorwaarden, moet u in 2016 een (nieuwe) VAR aanvragen.

Werkwijze

Het zal u niet ontgaan zijn, de belastingdienst gaat steeds meer post digitaal versturen. Vanaf 1 november 2015 wordt dit nieuwe beleid gefaseerd doorgevoerd. In 2016 start de automatische internationale uitwisseling van rekeninggegevens, met als doel om zwartsparen en belastingontduiking tegen te gaan.

Dit overzicht bevat enkel de hoofdpunten, een totaalbeeld van de invloed van de veranderingen voor u is alleen te geven in een persoonlijk advies.

Wilt u de wijzigingen met ons bespreken in een persoonlijk gesprek? Of kunnen wij u helpen om de wijzigingen door te voeren in uw administratie? SFAA heeft ruime ervaring op fiscaal gebied. Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

Wat verandert er fiscaal voor u in 2016?