Berichten

Belangrijk bij afstandsverkopen Deel 3: btw tarieven webshops

Let op! Vanaf 1 juli 2021 gelden er andere regels! Klik voor de laatste update hier op dit blog….

In eerdere delen van deze korte blogserie hebben wij het belang van voorzichtig en doordacht verkopen in het buitenland al kort uitgelicht (klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2). Hier hebben we verteld hoe de drempelbedragen van de btw tarieven werken en hoe de btw tarieven werken bij verzendkosten.

In deze blog wordt uitgelicht waarom het belangrijk is dat je voor verschillende landen ook verschillende kostprijzen moet berekenen, om zo geen winst te missen (of in geval van kleine marges verlies te draaien).

Waarom is het belangrijk om de kostprijs te berekenen?

Waarom is het belangrijk om per land een andere kostprijs te berekenen? Dat komt  door de verschillende btw tarieven die worden gehanteerd in diverse landen binnen de EU. Wil je hier meer over weten, lees dan deel 1 van deze blog serie!

Hoe bereken je de kostprijs bij verschillende btw tarieven?

Als ondernemer van een webshop die aan particulieren verkoopt heb je de kostprijs van je producten uitgerekend en hier een verkoopprijs op afgesteld. Deze verkoopprijs staat (inclusief btw) op jouw website. Maar deze prijs is niet afgesteld op het btw tarief van een ander land dan Nederland. Toch is het belangrijk om dit wel te uit te rekenen. Dit doe je als volgt:

Als eerste bereken je de kostprijs van het product welke je wilt verkopen, zoals je dat al eerder heb gedaan. Stel je verkoopt lampen en deze hebben een kostprijs van 14 euro. Je wilt de lampen verkopen voor 18 euro inclusief btw.

De berekening  van het btw tarief ziet er dan als volgt uit:

€18 x 21/121=  €3.12 btw tarief

€18 – €3.12 – €14 = €0.88 winstmarge

Zoals je kunt zien is het winstmarge niet groot, maar doordat de lampenwinkel erg veel lampen verkoopt is het rendabel. Alleen deze lampen hebben al een opbrengst van 5000 euro per maand (wat betekend dat ze er 5.682 verkopen). Hiervan moeten ze wel nog 2000 euro aan personeel en 1000 euro aan huur betalen. Er blijft dus nog maar 2.000 euro winst over.

Maar stel dat ze deze lampen ook verkocht gaan worden  in het buitenland, dan geldt daar een ander btw tarief voor dan in Nederland.

Doordat het winter wordt in Zweden en het dus bijna alleen nog maar donker is daar, verkoopt de lampenwinkel ineens heel veel lampen aan Zweedse particulieren.

Dit klinkt in eerste instantie heel positief, maar in Zweden geldt een btw tarief van 25%. Wat zal dit doen met de winstmarge?

€18 x 25/125 = €3.60

€18- €3.60 – €14 = €0.40 winstmarge

Zoals je kunt zien blijft er nu minder dan de helft van de winstmarge over. Je kunt je dan dus afvragen, of het verkopen tegen die prijs wel rendabel is.

Stel je verkoopt ook in Zweden voor 5.000 euro lampen, dan kun je hier nog niet eens je personeel en huur mee bekostigen. Je verdient namelijk maar (5.682 x €0.40 =)  €2.272,80. Terwijl de kosten €3.000 bedragen.

In de blog over drempelbedragen heb je kunnen lezen hoe de drempelbedragen bij btw tarieven werken. Blijf je onder het drempelbedrag geldt het Nederlandse tarief, maar zodra je hier overheen gaat wordt het buitenlandse tarief gerekend. In het geval van het Zweedse tarief resulteert dit in verlies voor de lampen onderneming.

Wat kun je hier als webshop aan doen?

Je kunt als webshop eigenaar je webshop hier op aanpassen, dit kun je doen door verschillende tarieven te hanteren voor verschillende landen. Door een goed overzicht te hebben in de drempelbedragen en of je deze al bijna gepasseerd bent weet je welke landen potentieel met hun eigen belastingtarief moeten worden verrekend.  Merk je op dat een land bijna over het drempelbedrag heen gaat is het verstandig om te bereken hoeveel winst het product haalt in het desbetreffende land.

Merk je op dat het belastingtarief hoger is in het desbetreffende land (zoals bij Zweden het geval is) en is hierdoor het winstmarge een stuk kleiner (in het geval van de lampen meer dan de helft), dan kun je besluiten om je tarief voor het desbetreffende land aan te passen. Hierdoor hou je de winstmarge zelf in de hand.

Even samenvattend

In deze blog heb je kunnen lezen waarom het belangrijk is om een goed overzicht te hebben van je kostprijs. Zo weet je nu dat je de btw tarieven moet checken wanneer je veel verkoopt aan het desbetreffende land. Ook weet je dat dit btw tarief een rol kan spelen in je marge en dat het hierdoor belangrijk is om te overwegen je prijs aan te passen wanneer je buiten Nederland gaat verkopen.

Heb je vragen over het berekenen van de kostprijs, het rekenen met verschillende btw tarieven, of de winstgevendheid van jouw bedrijf. Neem contact met ons op! Bij SFAA heb je altijd real time inzicht in de stand van zaken van jouw onderneming! Meld je nu aan voor een gratis sparsessie met een van onze financiële experts! Mail naar info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723 .

belangrijk bij afstandsverkopen! Deel 2: btw verzendkosten

Let op! Vanaf 1 juli 2021 gelden er andere regels! Klik voor de laatste update hier op dit blog….

In het vorige artikel was te lezen waarom het belangrijk is om een goed overzicht te hebben van de drempelbedragen en verschillende btw-tarieven in Europa wanneer je verkopen doet buiten de landsgrens. In dit blog is voor jou opgesteld hoe het zit met de btw over verzendkosten wanneer je binnen Europa verkoopt. Zit er op verzendkosten namelijk ook btw? Wat is het btw verzendkosten? Lees dit blog en kom erachter!

Hoe zit het met de btw over verzendkosten in Nederland?

In Nederland betaal je btw over de verzendkosten, het tarief wat je over de verzendkosten moet betalen wordt als volgt berekend. Verstuur je een product met 9% btw dan betaal je 9% btw over verzendkosten, heeft het product 21% btw dan is dit ook het btw verzendkosten (21%). Bestaat de factuur voor 30% uit een 9% tarief en voor 70% uit 21% dan moet je ook over de btw verzendkosten deze verdeling gebruiken. Dus 30% van de verzendkosten onder 9% en 70 % onder 21% btw uitrekenen.

Om het duidelijk te maken hebben wij een voorbeeldberekening voor je opgesteld!

Stel je bent eigenaar van een bedrijf wat sportproducten verkoopt, zowel eiwitpoeders en proteïne repen als gewichten en loopbanden staan bij jullie in het assortiment. Nu zitten er op deze producten verschillende btw tarieven, dus ook de btw verzendkosten moet apart worden berekend.

Laten we een bestelling nemen waar voor €80.- aan gewichten is besteld en voor €20.- aan proteïne repen is besteld. De verdeling van het btw tarief verzend kosten is dan 80% met 21% btw en 20% met 9%.

  Prijs excl btw BTW tarief Prijs incl btw
Gewichten €80 21% €96.80
Proteïne repen €20 9% €21.80
Verzendkosten €5 (0.8 x 21% + 0.2 x 9%)= 18.6% €5.93
Totaal €105   €124.53

 Zoals je kunt zien wordt de btw over verzendkosten bepaald aan de hand van de verdeling van het btw tarief van de bestelling.

Hoe zit het met de btw bij verzenden binnen de EU?

Wanneer je verkopen doet over de grens geldt over de btw verzendkosten hetzelfde als over het btw tarief van het product, namelijk dat er wordt gewerkt met drempelbedragen. Drempel bedragen zijn in het leven geroepen om ondernemers die maar een aantal verkopen doen in het buitenland te helpen, zo hoef je onder het drempelbedrag geen btw nummer aan te vragen in het desbetreffende land. Ga je over dit drempelbedrag heen dan geldt het btw tarief van het desbetreffende landen moetje wel een btw nummer aanvragen.  Dan geldt dus ook het tarief van btw verzendkosten voor dat betreffende land. Wil je meer weten over drempelbedragen lees dan deze blog: Belangrijk bij afstandsverkopen! Deel 1: Drempelbedragen

Dit systeem zit hetzelfde in elkaar als de hoogte van het btw tarief over verzendkosten in Nederland. Is het product wat verzonden wordt van een laag tarief dan geldt het lage tarief, is het van het hoge tarief dan geldt het hoge tarief. Bij een combinatie moet een berekening zoals het bovenstaande worden gemaakt over de hoogte van het btw bedrag.

Net als bij het btw tarief van de producten zelf geldt dat het alleen van toepassing is bij verkoop aan consumenten, verkoopt u als bedrijf aan een ander bedrijf dan geldt er een 0% regeling.

Hoe zit het met de btw bij verzenden buiten de EU?

Bij het verzenden naar landen buiten de EU geldt een 0% tarief, dit geldt ook voor het BTW tarief op verzendkosten. Er is dus geen BTW die over de verzendkosten gaat bij verkopen buiten de EU. Wel moet de uitvoer uit de EU van de producten worden bevestigd door bijvoorbeeld de bon van verzending te laten zien.

Onduidelijkheden met betrekking op verzendkosten?

In de basis is het berekenen van de btw verzendkosten volgens een aantal stappen erg overzichtelijk. Dit kan worden gedaan door te kijken naar de volgende stappen:

Stap 1: Naar welk land ga ik het pakket versturen?

Kijk goed naar welk land de verzending gaat. Is het een land in de EU? Welke drempelbedragen gelden er voor dit land? Welke btw tarieven gelden er voor dit land? Allemaal vragen die makkelijk beantwoord kunnen worden maar van een groot belang zijn om te voorkomen dat je fouten maakt met het berekenen van de BTW.

Stap 2: Ga ik over het drempelbedrag heen met mijn verkopen?

Dit is de eerste belangrijke stap omdat je hier gaat kijken naar of je het btw tarief van Nederland, of van het land waar je naartoe verkoopt moet gebruiken. Ga je over het drempelbedrag heen geldt het tarief van het land waar het product heen gezonden wordt, ga je niet over dit bedrag heen telt het Nederlandse tarief.

Stap 3: Vallen de producten die ik verkoop binnen het hoge of het lage btw tarief?

Door antwoord te geven op deze vraag kun je uitrekenen hoeveel procent btw er over de verzendkosten wordt gerekend. Je rekent dit uit volgens de manier vermeld in de tabel.

Volgens deze drie stappen kun je altijd het overzicht bewaren bij het uitrekenen van de btw van verzendkosten.

Vragen?

Heb je vragen over dit, of misschien een ander onderwerp? Ons team financiële rekenwonders staat klaar om je te helpen! Neem contact op met ons, mail naar info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723. We are here to help!