Berichten

Onzakelijke lening, dit kun je beter voorkomen!

Een lening afsluiten bij jezelf of iemand die je goed kent, dit kan bijvoorbeeld wanneer je dit misschien niet wilt doen bij een bank. Wanneer je hiervoor kiest is het heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat deze lening niet als een onzakelijke lening wordt bestempeld. Een onzakelijke lening heeft namelijk een aantal belastingtechnische nadelen die niet onbelangrijk zijn om te weten. Wat een onzakelijke lening precies inhoudt, hoe en waarom je dit het beste kunt voorkomen lees je in deze blog!

Wanneer is een lening een lening?

Allereerst moet een lening voldoen aan de volgende drie punten:

 • Het mag geen schijnlening zijn die enkel bedoeld is om kapitaal te verplaatsen.
 • De schuldenaar moet de lening in eerste instantie terug kunnen betalen aan de schuldeiser (geen bodemlozeputlening).
 • Het mag geen zogenaamde deelnemerschapslening zijn, dit is een lening die vrijwel volledig winstafhankelijk is, de schuld een achtergestelde schuld is (dus pas kan worden verkregen door de eiser op het moment dat alle andere schulden zijn voldaan). Daarnaast is er geen bepaalde looptijd van de lening vastgesteld

Valt de lening onder een van de bovenstaande omschrijvingen dan wordt het niet gezien als lening, maar als gift. Is dit niet het geval, dan kan worden gekeken naar of de lening als onzakelijke lening wordt beschouwd. Is het namelijk een niet zakelijke lening (onzakelijke lening) dan kun je hier een hoge boete voor krijgen.

Wanneer wordt een lening als onzakelijke lening beschouwd?

Bij een onzakelijke lening wordt gekeken naar de voorwaarden die aan de lening verbonden zijn. Er wordt hier gekeken naar de risico’s verbonden aan de lening, welke rente en welke randvoorwaarden hieraan verbonden zitten. Hierbij wordt in gedachte genomen of een derde partij de lening ook zou verstrekken.

De belastingdienst kijkt naar de volgende punten om te waarderen of een lening zakelijk of onzakelijk is:

 • Is het rentetarief volgens ‘normale’ tarieven ingesteld?
 • Zou de lening ook door een derde partij (een bank) worden verstrekt?
 • Is er een correcte geldleningovereenkomsten?
 • Wat zijn de afspraken over de zekerheden?
 • Hoe is het aflossen geregeld?

Als hieruit blijkt dat de lening niet is afgesloten zoals dit normaliter zou gebeuren wordt de lening als onzakelijk beschouwd. Op het moment dat dat het geval is kom je voor de volgende problemen te staan.

Wat heeft een onzakelijke lening voor gevolgen?

Doordat de onzakelijke lening niet als lening wordt gezien kan de rente niet worden afgetrokken van de winst van je onderneming. Verder kan het dat de onzakelijke lening wordt gezien als schenking of winstuitkering, waardoor je hierover een groot gedeelte aan belasting en mogelijke boete moet afdragen aan de belastingdienst. Je kunt je wel voorstellen hoe dit voor probleem kan zorgen op het moment dat dit onverwachts gebeurt, helemaal wanneer de ‘lening’ al bedoeld was om te helpen met het rondkrijgen van de financiën.

Een onzakelijke lening is altijd verstrekt door een familielid?

Dit is niet waar, elke lening kan al een onzakelijke lening worden gezien op het moment dat het aan de eerdergenoemde criteria voldoet.

Een onzakelijke lening kan dus ook een lening betreffen van een (in eerste instantie) onafhankelijke derde partij. Dit komt natuurlijk wel veel minder vaak voor aangezien een onafhankelijke derde partij over het algemeen geen lening verstrekt op het moment dat de voorwaarden niet goed zijn. Op papier kan het zelfs een vennootschap betreffen i.p.v. een natuurlijk persoon die de niet zakelijke lening verstrekt.

Extra kosten of boetes voorkomen

Vaak komt een onzakelijke lening voort uit een kredietverstrekker die de kredietnemer enigszins wil helpen. Denk maar aan een vader die zijn kinderen wilt helpen met een lening maar het niet wilt schenken. Op het moment dat een dergelijke lening als een onzakelijke lening wordt bestempeld kan dit hoge extra kosten of een boete met zich meebrengen. Een boete aan de belastingdienst kan in dergelijke gevallen oplopen tot 100% op het bedrag wat je oorspronkelijk als belasting had moeten betalen. Je moet dan dus de belasting over het gegeven geld betalen plus een boete tot 100% van dit bedrag. Dit wil je dus kosten wat het kost voorkomen.

Heb je vragen over een lening die je aan jezelf wilt verstrekken, of verstrekt iemand een lening aan jou maar ben je bang dat het als onzakelijke lening gezien kan worden. Neem contact met ons op! Bij SFAA kun je een gratis adviesgesprek aanvragen, wil je liever direct iemand spreken bel dan naar +31 20-2610723.

Checklist voor het jaarwerk

Ieder jaar moet het jaarwerk van het voorgaande jaar worden opgesteld, zo moet dit jaar het jaarwerk van 2020 worden opgesteld. We krijgen hier bij SFAA veel vragen over dit, wanneer het jaarwerk gedaan kan worden, wanneer men inzicht krijgt in het jaarwerk of een vraag hoe het ervoor staat met het jaarwerk. Vaak moeten we de klanten dan vertellen dat nog niet alles is aangeleverd  of ontvangen, en hierdoor nog niet zijn begonnen met het opstellen van het jaarwerk.

Daarom lees je in deze blog een checklist die je kan nalopen om zeker te weten dat alles is afgerond en het jaarwerk kan worden opgesteld!

Wat is het jaarwerk?

Het jaarwerk ook wel jaarrekening genoemd is de belastingtechnische afsluiting van het afgelopen jaar. Als je een BV, NV, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij bezit moet je elk jaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze jaarrekening is bedoelt om de fiscale winst van de onderneming vast te stellen en wordt als basis gebruikt voor de heffing van inkomsten of vennootschapsbelasting. Belangrijk is dat je je jaarwerk op tijd inlevert, om boetes te voorkomen. Om tijdig het jaarwerk te kunnen laten maken zijn er een aantal dingen die onze accountmanagers van je nodig hebben.

Wat moet je doen voordat het jaarwerk gemaakt kan worden?

Er zijn een aantal punten die je moet nalopen voordat het jaarwerk opgepakt kan worden. De punten waar op gelet moet worden zijn als volgt:

 • Heb je alle openstaande posten opgelost met jouw accountmanager? Denk hierbij aan het aanleveren van alle bonnen voor de vraagposten en het up-to-date hebben van de crediteuren en debiteuren.
 • Heeft jouw accountmanager het jaaroverzicht van de (spaar)rekeningen ontvangen?
 • Staat alle omzet in de juiste periode? Mocht er omzet uit het huidige boekjaar aan het vorige boekjaar moeten worden toegekend of andersom horen wij dit graag.
 • Klopt de activa-lijst nog? Zijn er zaken verkocht of wordt er iets niet meer gebruikt? Laat dit ons dan weten!
 • Indien van toepassing, bij leningen, hypotheken ed ontvangen wij graag het jaaroverzicht.
 • Wat zijn de standen van betaalproviders als Mollie en PayPal, en heb je dit doorgegeven aan je accountmanager?

Zoals je ziet zijn dit nogal wat punten die bij elkaar gezocht moeten worden voordat het opstellen van het jaarwerk kan beginnen. Mocht je vragen hebben over een van de bovenstaande punten laat dat dan weten aan je accountmanager, hij of zij zal je verder helpen!

Mochten er nog andere zaken zijn waarvan je denkt dat het invloed kan hebben op de jaarrekening, vraag dan aan je accountmanager of dit van belang is voor het opstellen van de jaarrekening. Als wij op de hoogte zijn gesteld van alle zaken dan kan het maken van het jaarwerk beginnen.

Nog geen klant bij SFAA?

Ben je nog geen klant bij SFAA maar zoek je wel een kantoor dat je kan helpen bij het jaarwerk? Plan dan een gratis adviesgesprek in en kom er achter wat wij voor jouw onderneming kunnen betekenen. Liever direct iemand spreken? Bel dan naar: +31 20 26 10 723 .

De gevolgen van Corona op de belastingen

Het is weer bijna tijd om belastingaangifte te doen. Maar wat zijn nu de gevolgen van Corona op de belastingen in het algemeen. De overheid heeft besloten om ondernemers een beetje tegemoet te komen. De belastingdienst zal een fiscaal uitstelbeleid gaan invoeren. Dit betekent dat ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, in aanmerking zullen komen voor uitstel van de betaling van belastingschulden. Het uitstel zal vanaf 1 oktober 2021, 36 maanden duren. Dat biedt wat rust.

Hoe vraag ik uitstel aan?

Je kunt gemakkelijk een verzoek van uitstel indienen op de website van de belastingdienst. Hier vind je een online formulier waarmee uitstel kan worden aangevraagd. Je kunt tot 30 juni 2021 uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Wanneer het verkregen uitstel tot zijn eind komt, worden de ondernemers die niet op tijd een verlengingsverzoek hebben gedaan, benaderd door de Belastingdienst zelf. Daarbij zullen ze opnieuw verwezen worden naar de digitale voorziening voor het verlengen van uitstel. Het uitstel zal niet voor dat moment worden ingetrokken.

Hoeveel uitstel kan/mag ik aanvragen?

Wanneer je bedrijf betalingsproblemen heeft door de coronacrisis kun je een bijzonder uitstel aanvragen met een duur van 3 maanden. Daarnaast is er ook een mogelijkheid tot verlening. Deze verlenging zorgt ervoor dat je jouw belastingschuld kunt aflossen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024. Zo probeert de overheid de gevolgen van Corona te beperken, om zo de economie draaiende te houden.

Wat als ik dit termijn niet haal?

Wanner het je niet lukt om de opgebouwde belastingschuld binnen deze 36 maanden af te kunnen lossen, zoekt de Belastingdienst samen met jou naar een passende oplossing. Heb je liever hulp bij het goed opgeven en betalen van je belastingen. Geen zorgen! Onze rekenwonders van SFAA staan voor je klaar! Neem contact met ons op, mail naar info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723.

Meer verdient in 2020 dan verwacht? Let op met de aanslag inkomstenbelasting!

Heb je aan het begin van de coronacrisis door een vermindering in de inkomsten de belastingdienst verzocht om een vermindering van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting? Dit betekend dat dat je in het afgelopen jaar minder belasting hebt betaald. Maar is dit wel terecht?

Heb je gedurende het jaar toch wat meer inkomsten gegenereerd dan je aanvankelijk had ingeschaald, en hierdoor misschien zelfs weer winst gedraaid in de afgelopen maanden? Bijvoorbeeld doordat je ondanks de corona-maatregelen misschien weer meer bent gaan verkopen. Dan kan het zijn dat de voorlopige aanslag inkomstenbelasting niet meer voldoet aan de huidige stand van zaken.

Een nadeel aan het maken van meer winst is dat je waarschijnlijk te weinig inkomstenbelasting hebt betaald. Dit betekend dat je voor de definitieve aanslag inkomstenbelasting wellicht moet bijbetalen. Hierbij loop je het risico dat je 4% belastingrente moet bij betalen, en dat wil natuurlijk niemand.

Wanneer je denkt dat dit het geval is bij jouw onderneming is het een verstandige keuze om je voorlopige aanslag te (laten) controleren. Door dit te doen kun je, mocht dit nodig zijn, de belastingdienst verzoeken om de aanslag opnieuw bij te stellen. Zo voorkom je dat je bij de definitieve aanslag moet bij betalen, eventueel zelfs verhoogd met 4% belastingrente.

 Hierdoor is het ten zeerste aan te raden om dit te controleren wanneer jij het gevoel hebt dat je te weinig belasting hebt betaald in 2020.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op! SFAA geeft jou altijd een realtime overzicht in de stand van zaken, wij kunnen je dus ook hierbij helpen! Bel naar +31 20-2610723 of mail naar info@sfaa.nl, we are here to help.

Personeel omscholen of door ontwikkelen? Ja!

Je huidige personeel omscholen, opleiden en ontwikkelen, een keuze die erg voordelig kan zijn maar toch minder vaak wordt gekozen in de praktijk. Erg zonde als je het ons vraagt. Vaak loont het namelijk om personeel uit je organisatie om te scholen of verder op te leiden naar de gewenste functie.  

Dit heeft twee redenen. De eerste reden is dat het belastingtechnisch voordelig is om personeel op te leiden. Dit valt namelijk binnen de WKR onder de gerichte vrijstelling, dit gaat niet ten koste van de vrije ruimte.  Je kunt dus belastingvrij de opleidingen voor je personeel vergoeden.

Aan dit bedrag zit geen limiet, zolang er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden opgesteld door de belastingdienst:

– De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.

– De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.

– U hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.

Voldoe je aan die eisen dan kun je dus onbelast vergoeden!

Een ander voordeel aan het opleiden/omscholen van eigen personeel is dat zij al weten hoe jouw onderneming werkt. Een nieuw personeelslid moet nog worden ingewerkt en zal dus niet meteen op volle capaciteit mee kunnen draaien. Ook kost het vaak tijd van jou of ander personeel om te helpen met opstarten, het kost dus dubbel tijd.

Door in je eigen personeel te geloven bouw je een team op wat niet alleen blijer naar zijn of haar werk toe gaat maar ook nog eens kostenbesparend kan zijn voor jouw onderneming. Doen dus!

Heb je vragen na het lezen van dit blog, SFAA staat altijd voor je klaar! Neem contact met ons op via info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723 als je direct een van onze medewerkers wilt spreken.

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Ben je ZZP’er of ondernemer en is jouw bedrijf in de problemen gekomen door het coronavirus? Dan kan je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Maatregel

Om uitstel van belasting aan te vragen moet je een brief sturen naar de belastingdienst, hierin geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen en het aanslagnummer. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor jou zo beperkt mogelijkheden. En daarom is er voor de eerste 3 maanden geen verklaring van een derde deskundige nodig. Zodra de belastingdienst jouw verzoek heeft ontvangen stopt de belastingdienst met invorderingsmaatregelen. Je krijgt vanaf dan automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. De boetes voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet meer te betalen.

Houd wel goed de brievenbus in de gaten voor als er aanvullende vragen komen!

Langere periode uitstel aanvragen

Het kan voorkomen dat een betalingsuitstel van 3 maanden te kort voor je is. Daarom is het mogelijk om voor een langere periode uitstel aan te vragen. Hiervoor moet je aanvullende informatie aanleveren, lever hier eventueel een verklaring van een derde deskundige aan.

Wanneer kun je uitstel aanvragen?

Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat je uitstel kunt aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Heb je nou vragen over of jij in aanmerking komt of hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag. Om je te helpen hebben we ook een speciaal All-In Corona tarief waarin we alles voor je aanvragen en vooral ook reageren op nadere informatie van de belastingdienst.

Werkkostenregeling verruimd

Per 1 januari 2020 is de werkkostenregeling verruimd. De werkkostenregeling zorgt ervoor dat werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen kunnen geven aan werknemers zonder hier loonheffing over te betalen.

Vrije ruimte wordt groter
Doordat de werkkostenregeling is verruimd kunnen werkgevers tot €2.000 meer aan onbelaste vergoedingen uitkeren dan in 2019. In 2019 was de regel dat je als werkgever 1,2% van de totale loonsom als vrije ruimte kon reserveren. In 2020 is dit 1,7% en tot €400.000 daarboven 1,2%. Op de website van de rijksoverheid is te lezen dat de verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom.  De verruiming is vooral voordelig voor het MKB, doordat deze in de meeste gevallen onder de grens van €400.000 blijven.

Hieronder zijn twee voorbeelden uitgewerkt. Voorbeeld 1 is uitgewerkt op basis van de werkkostenregeling in 2019. Voorbeeld 2 is uitgewerkt op basis van de werkkostenregeling in 2020.

 1. Jonathan heeft over 2019 een loonsom van € 700.000. In 2019 geeft Jonathan €12.000 euro uit aan vergoedingen voor zijn werknemers. In 2019 zou Jonathan een vrije ruimte hebben van €8.400 (€700.000 x 1,2% = €8.400), Jonathan overschrijdt hiermee de vrije ruimte met €3.600. Dit houdt in dat Jonathan over de €3.600 euro belasting moet betalen.
 2. Jonathan heeft over 2020 dezelfde loonsom als over 2019: €700.000. In 2020 geldt de volgende regeling: 1,7% tot €400.000 + 1,2% boven € 400.000. Voor Jonathan betekent dit het volgende: €400.000 x 1,7 % = €6.800 + €300.000 x 1,2 % = €10.400. Dit houdt in dat Jonathan de vrije ruimte overschrijdt met €1.600 (€12.000 – €10.400). Jonathan overschrijft de vrij ruimte met 2.000 minder, dit betekent dus dat hij minder belasting betaalt dan in 2019.

Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling
Bepaalde vergoedingen gaan niet ten koste van jouw vrije ruimte. Hieronder zijn enkele voorbeelden van vergoedingen met een gerichte vrijstelling te lezen:

 • Abonnementen voor openbaar vervoer en reiskosten tot 0,19 per kilometer;
 • Verhuiskosten vanwege werk;
 • Maaltijden bij overwerk;
 • Aanvragen van een verklaring omtrent gedrag.

Nihilwaarderingen werkkostenregeling
Ook zijn er voorzieningen op de werkplek die niet ten koste van de vrije ruimte, maar een nihilwaardering krijgen. Een nihilwaardering houdt in dat alles wat de werkgever verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt voor de dienstbetrekking, loon is. Denk hierbij aan:

 • Werkkleding;
 • Koffie en thee (op de werkplek);

Wekt dit artikel nou vragen bij je op? Neem dan contact op met ons! Doe dit via info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723. Wij helpen je graag verder!

Bijtelling verandert zakelijk leasen!

De bijtelling verandert bij zakelijk leasen! Als je te maken hebt met zakelijk leasen dan weet je vast wel dat er een verandering in de bijtelling plaatsvind, beter bekend als de tesla taks. In dit artikel lees je wat deze taks in houdt en hoe je het effect zo minimaal mogelijk kan houden.

Bijtelling elektrische auto’s omhoog:

Vanaf volgend jaar zal de stijging in de belastingen rondom elektrische auto’s verder worden doorgevoerd. De overheid heeft het afgelopen jaar de verhoging in bijtelling op elektrische auto’s gestart. Deze verhoging zal dit jaar worden doorgevoerd, dit zal te merken zijn in een verdubbeling van het bijtellingspercentage en een verlaging van de maximale catalogus prijs waarvoor deze bijtelling geld. Dit zal een groot effect hebben op veel mensen.

Waarom voert de overheid de bijtelling op?

Dit heeft een hele simpele verklaring, de verlaagde bijtelling is te duur voor de overheid. De overheid heeft namelijk een idee over hoeveel voordeel de verlaagde bijtelling moet geven op het gebied van milieuverbeteringen. Het doel van de overheid is de co2 uitstoot en dus de voetafdruk van Nederland verkleinen, dit door elektrisch rijden te stimuleren. Maar de behaalde milieuwinst weegt niet op tegen de extra kosten die komen kijken bij deze bijtelling, dus neemt de overheid maatregelen. Dit betekend dat de bijtelling verandert bij zakelijk leasen, vanaf nu tot 2026 de bijtelling wordt opgevoerd tot deze de zelfde hoogte heeft als normale benzine en diesel auto’s.

Hoeveel is de opvoering in de komende jaren?

Vanaf 2020 zal de bijtelling 8% zijn op auto’s met een cataloguswaarde van 45.000 euro, alles wat u boven dit bedrag zit zal worden belast met 22% bijtelling. In de tabel hieronder is te zien dat de bijtelling tot 2026 zal blijven stijgen met geleidelijke stappen tot die gelijk is met niet elektrische voertuigen. Dit betekend dat het steeds minder voordelig wordt om elektrisch te rijden wanneer je te maken hebt met het zakelijk leasen van een auto.

Bijtelling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling percentage 4% 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Bijtelling cap* Geen 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 n.v.t.

Tesla taks

Deze verandering in de bijtellingsregel wordt ook wel de tesla taks genoemd, dit doordat de maximale catalogus prijs er voor zorgt dat de veel verkochte tesla niet meer zo gunstig is om te leasen als voorheen. Zo reed men in 2018 voor zon 160 euro per maand in een tesla model s (catalogus waarde van 120.000 euro), maar dit is in 2019 al gestegen naar 500 euro meer per maand. Dit is vooral gedaan om de betaalbare elektrische auto’s extra te stimuleren, toch wordt er gedacht dat de plank hiermee wordt mis geslagen. Rijden in een niet milieuvriendelijk auto wordt hierdoor ook aantrekkelijker, en de zakelijke leaser die in een dikke auto wil rijden zou dus van een tesla terug gaan naar een foute benzine of diesel auto. Het is een afweging tussen de geldkas en milieuvriendelijkheid die de overheid hiermee aan het maken is.

De toekomst!

Aangezien de bijtellingsregeling in de komende jaren alleen nog maar hoger wordt is het voordeliger om nu te kijken naar  een nieuwe auto. Dit omdat de lage bijtelling voor 5 jaar geldt, u kunt nu dus nog 5 jaar tegen het tarief van 2019 rijden in een elektrische auto. Heeft u vragen over de bijtellingsregeling of over hoe dit effect heeft op u? neem dan contact op met onze experts!

Eerste hulp bij oninbare vorderingen: proces versoepeling 2017

Grote kans dat u de volgende situatie herkent. U levert een dienst of product aan uw klant, maar om welke reden dan ook voldoet de klant (deels) niet aan het betalen van de factuur. Dat is vervelend, temeer omdat u wel btw heeft afgedragen aan de Belastingdienst. Gelukkig kan de btw over deze oninbare vorderingen worden teruggevraagd, en zal dit proces vanaf 1 Januari 2017 waarschijnlijk eenvoudiger worden. 

Wanneer is een vordering oninbaar en hoe vraagt u de btw terug?

Op het moment dat u zeker weet dat de klant de factuur niet (geheel) zal voldoen – bijvoorbeeld bij een faillissement – kunt u dit bij de Belastingdienst aangeven.

U stuurt een brief naar uw belastingkantoor op het moment dat duidelijk is dat uw factuur niet voldaan zal worden. Stuur bij deze brief de volgende informatie mee:

 • Gegevens waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen
 • Naam en adres van de afnemer
 • Datum en factuurnummer
 • Het niet voldane factuurbedrag
 • En het btw-bedrag dat u wilt terugvragen.

Het handigst is natuurlijk om een kopie van de daadwerkelijke factuur op te sturen, indien deze gegevens erop staan.

Wat als u de vordering heeft laten overnemen?

Bij een zogeheten ‘factoorovereenkomst’ laat u de vordering door een andere partij overnemen. U kunt deze ‘factoor’ machtigen om de btw terug te vragen, of u ondertekent het verzoek om teruggaaf voor de factoor.

Wijziging 2017

Het huidige proces wordt als omslachtig ervaren door ondernemers, aangezien het moeilijk te bewijzen kan zijn dat een klant de factuur niet zal betalen. In het geval van een faillissement is het bewijs duidelijk, maar in andere gevallen zal de informatie moeten blijken uit correspondentie met een incassobureau of de klant. Gelukkig heeft de staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend om deze bewijsplicht te verlichten. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal per 1 januari 2017 het proces wijzigen. Een grote verandering is dat er van uit zal worden gegaan dat vorderingen ouder dan een jaar per definitie oninbaar zijn. Ondernemers zullen de btw over deze oninbare vorderingen kunnen terugvragen in de reguliere periodieke btw-aangifte, in plaats van de huidige eenmalige schriftelijke aanvraag. Dit zal het proces een stuk sneller en gestructureerder maken voor de ondernemer!

Meer weten

Wilt u meer weten over het terugvragen van btw over oninbare vorderingen, heeft u vragen over hoe om te gaan met een oninbare factuur of heeft u een algemene vraag? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze professionals. U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een email sturen naar info@sfaa.nl.

Belastingplan 2017, wat zijn de voorgestelde veranderingen?

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een belastingplan opgesteld voor het aankomend jaar. Dit belastingplan 2017 is voorzien van allerlei wetsvoorstellen. In de blog van deze week hebben wij een aantal aandachtspunten van het plan aan het licht gebracht.

Burgers betalen minder belasting

Met het belastingplan 2017 zullen de burgers minder belasting betalen. Over het algemeen zal de situatie voor ouderen, jongeren, gezinnen en alleenstaande verbeteren.

Om dit te realiseren, is er een aantal maatregelen voorgesteld.

Maatregelen:

Verhogen algemene heffingskorting

In 2017 zal de algemene heffingskorting met € 48 verhoogd worden. Volgens het belastingplan 2016 zou de heffingskorting in 2017 worden verlaagd naar € 2.206. Voorgesteld wordt om de heffingskorting van € 2.242 in 2016 naar € 2.254 in 2017 te verhogen.

Verhogen ouderenkorting

Naast de heffingskorting vindt er in 2017 ook een verhoging plaats van de ouderenkorting. Deze bedroeg in 2016 € 1.187 en wordt in 2017 € 1.292. De korting zal gelden voor pensioengerechtigden die het verzamelinkomen van € 36.057 niet overschrijden.

Beperken verhoging eindpunt 3e schijf

In 2016 was het eind van de derde schijf vastgesteld op € 66.421. Initieel zou deze eindgrens in 2017 worden verhoogd naar € 67.472. Het voorstel is om deze grens slechts te verhogen naar € 67.072.

Wijzigingen arbeidskorting

De arbeidskorting wordt in 2017 met € 120 verhoogd. Zo is de maximale arbeidskorting in 2016 € 3.103 en wordt deze in 2017 € 3.223. Deze verhoging is € 46 lager dan oorspronkelijk was voorzien.
Hiernaast vindt de afbouw van de arbeidskorting in 2017 eerder plaats dan in 2016. Het beginpunt van de afbouw is in 2016 € 34.015. Dit startpunt wordt verlaagd naar € 32.444 in 2017. Het afbouwpercentage zal ongewijzigd blijven.

 

In onderstaande tabel een duidelijk overzicht van de wijzigingen.

  2016 2017
Algemene heffingskorting € 2.242 € 2.254
Ouderenkorting € 1.187 € 1.292
Eindgrens derde schijf € 66.421 € 67.072
Arbeidskorting € 3.103 € 3.223
Startpunt afbouw arbeidskorting € 34.015 € 32.444

Belastingontwijking tegengaan

Elk jaar weer vormt het onderwerp belastingontwijking een belangrijk onderdeel van het fiscaal beleid. Zo wordt ook in het belastingplan 2017 een voorstel gedaan om maatregelen te nemen tegen belastingontwijking.

Maatregelen tegen box 2-beleggen in vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI’s)

Wat is een VBI?
VBI staat voor vrijgestelde beleggingsinstellingen. Een VBI biedt ondernemers de mogelijkheid om belastingvrij geld uit hun vennootschap te kunnen beleggen. Dit betekent dat u als ondernemer geen vennootschapsbelasting en dividendbelasting hoeft te betalen over de beleggingsresultaten. Indien u belastingplichtige bent, kan het in uw voordeel werken om een deel van het overtollige vermogen van uw bv af te splitsen naar een VBI. Hierdoor wordt dat deel niet voor de vennootschapsbelasting belast. Het afsplitsen naar een VBI kan geruisloos waardoor afrekenen over de aanmerkelijkbelangclaim op de aandelen niet hoeft.

Maatregel:

 • Voortaan moet er in box 2 worden afgerekend over de positieve aanmerkelijkbelangclaim

Hiernaast kan de belastingplichtige ook tijdelijk het vermogen van box 3 onderbrengen in een flits-VBI, waarna deze weer wordt teruggehaald naar box 3. Dit vermogen wordt gedurende een periode van ruim één jaar belast in box 2, rekening houdend met het behaalde rendement dat vrij blijft van de vennootschapsbelasting. Dit vermogen wordt ook twee jaar lang niet belast in box 3. Uiteindelijk kan dit leiden tot bijna 50% onbelast vermogen.

Maatregel tegen flits-VBI:

 • Het aanmerkelijk belang wordt naast box 2 ook in box 3 belast, mits het vermogen binnen 18 maanden terugkomt naar box 3.

De derde maatregel

 • Automatisch koppelen van het forfaitaire rendement percentage uit een VBI aan het percentage van de hoogste schijf in box 3 (van dat jaar).

De drie genoemde maatregelen gelden overigens ook voor eventuele beleggingen in buitenlandse beleggingsinstellingen.

De reikwijdte beperken van de toerekeningsstop van afgezonderde particuliere vermogens (APV’s)

Wat houdt de toerekeningsstop in?
De toerekeningsstop gaat dubbele belastingheffing tegen. Dit heeft echter geleid tot onbedoelde gevolgen. Zo wordt er door de toerekeningsstop bijna geen belasting betaald in Nederland, maar ook (bijna) niet in het land waar de APV is gevestigd. Het voorstel is daarom om de reikwijdte te beperken van de toerekeningsstop van APV’s. Op de website Rijksoverheid.nl kunt u hier meer over lezen.

Aanpassing innovatie box

Wat is innovatie box?
De belastingdienst stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers. Deze ondernemers kunnen dan genieten van het fiscale voordeel van de innovatie box. Echter, hier wordt weleens misbruik van gemaakt. Zo kunnen er bijvoorbeeld in een ander land immateriële vast activa worden ontwikkeld en deze kunnen dan worden verschoven naar een land waar er een laag belastingtarief wordt betaald over de behaalde winst.

Om dit tegen te gaan wordt de Nexus benadering voorgesteld. De Nexus benadering houdt in: het feit dat er substantiële economische activiteiten zijn, wordt bepaald aan de hand van de verdeling van de uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk tussen vennootschappen van een concern. Zo beperkt men bedrijven die voordeel willen halen uit de innovatie box door veel onderzoekswerk uit te besteden.

Hiernaast worden ook de toegangsvoorwaarden tot de innovatie box aangescherpt. Centraal hierbij staat de S&O-verklaring (zie link innovatie box).

Tot slot wordt er ook onderscheid gemaakt tussen grote belastingplichtigen (netto groepsomzet > € 50 miljoen of brutovoordelen > €  7,5 miljoen) en kleine belastingplichtigen.

DGA: Uitfasering pensioen in eigen beheer en wettelijk minimumloon

Een directeur grootaandeelhouder krijgt ook te maken met nieuwe regelingen betreffende het opbouwen van pensioen in eigen beheer. Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is namelijk volgens de nieuwe regeling niet meer mogelijk.

Wat zijn nu de opties voor een dga?

 • DGA’s kunnen hun pensioen in eigen beheer afkopen met flink belastingvoordeel
 • DGA’s kunnen het opgebouwde pensioen omzetten in een oudedagsverplichting

Verruiming eerste tariefschijf

Voorts zal er in 2018 ook een verschuiving plaatsvinden van de eerste tariefschijf. Zo wordt de vennootschapsbelasting van 20% verruimd van € 200.000 naar € 250.000. In 2020 zal de verruiming van € 250.000 naar € 300.000 zijn en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.

Daarnaast wordt het dga’s van een innovatieve startup vanaf 1 januari 2017 toegestaan om alleen het wettelijk minimumloon verdienen. Dit leidt ertoe dat er meer kapitaal overblijft voor groeimogelijkheden.

Teruggave dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders

In het belastingplan 2017 wordt er in de dividendbelasting een teruggaafregeling ingevoerd. Deze regeling houdt in dat buitenlandse aandeelhouders teveel ingehouden dividendbelasting in Nederland kunnen terugvragen. Buitenlandse aandeelhouders kunnen, in tegenstelling tot Nederlandse aandeelhouders, de dividendbelasting niet opgeven als voorheffing. Deze vormt juist een naheffing. Dit leidt ertoe dat een buitenlandse aandeelhouder sneller te veel belasting betaalt. Hierbij geldt echter wel de voorwaarde dat buitenlandse aandeelhouders de belasting alleen mogen terugvragen indien zij meer hebben betaald dan dat ze zouden moeten betalen als ze Nederlandse aandeelhouders zouden zijn. Hiernaast mogen zij ook de in Nederland betaalde belasting niet kunnen verrekenen in eigen land.

Een oninbare vordering eenvoudiger terugvragen

Stel, u ontvangt geen betaling van een factuur die u naar een klant heeft gestuurd. U hebt zelf wel de btw erover betaald, maar niets ontvangen. De door u betaalde btw kunt u dankzij de nieuwe regeling gemakkelijker terugvragen. Voorheen bleek dit nogal een lastige opgave te zijn die veel tijd in beslag nam. De nieuwe regeling stelt dat een vergoeding oninbaar is indien deze na 1 jaar nog niet is betaald. Indien er later wel de gedeeltelijke of volledige betaling wordt gedaan, dient de ondernemer de belasting daarover weer te betalen.

Minimumloon naar 21 jaar

Ook het minimumloon is een van de onderwerpen in de nieuwe wetsvoorstellen. Zo wordt de leeftijd van het minimumloon van 23 jaar (zoals het nu is) verlaagd naar 21 jaar. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de jongeren die 18, 19 of 20 zijn. Gelukkig is daar ook over nagedacht en zal ook het loon voor hen stijgen.

Loonkostenvoordeel voor werknemer met laag inkomen

Onder de nieuwe regelingen voor 2017 valt ook het loonkostenvoordeel. Dit houdt in dat werkgevers lagere loonkosten hebben. De lagere loonkosten zorgen ervoor dat werknemers goedkoper zijn om in dienst te nemen. Dit geldt voor werknemers die een inkomen hebben van maximaal 120% van het minimumloon. De werkgevers kunnen profiteren van premiekortingen waardoor het gemakkelijker wordt om zowel ouderen als mensen met een beperking aan te nemen.

Weigeren VOG op basis van politiegegevens

De politiegegevens dienen nu enkel als ondersteuning voor justitiële gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Met ingang van 2017 is het mogelijk dat de VOG die de medewerker krijgt op basis van alleen politiegegevens wordt geweigerd door Justis.

Tot slot

De in deze blog benoemde voorstellen hebben nog wel goedkeuring van de Eerste en Tweede kamer nodig. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Of hebt u andere vragen over het belastingplan 2017? Laat het ons dan weten! U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een email sturen naar info@sfaa.nl.